76441 - Η σχέση

Ν. Λυγερός

Η σχέση
είναι η άρνηση
της απόστασης
όπως η αλήθεια
είναι η άρνηση
της λήθης.
Γι’ αυτό
μην αναζητάς
επαφή
εξ αποστάσεως
αφού η σχέση
είναι αναγκαία
για τη συνέχεια
της ομάδας
που ξεπερνά
τα εμπόδια.