76453 - Τεράστιο ενδιαφέρον

Ν. Λυγερός

Τεράστιο ενδιαφέρον
έχει η ανάγνωση
των άρθρων
της δεκαετίας
του ’80
που ήδη μιλούσαν
με ξεκάθαρο τρόπο
για τη σοβιετική
προπαγάνδα
που προσπαθεί
να πείσει
όλη την Ελλάδα
εκείνης της εποχής
με κάθε τρόπο
ενώ είμαστε
τόσο κοντά
στο Κυπριακό.