76514 - Η άλλη θέα

Ν. Λυγερός

Η άλλη θέα
εμφανίστηκε
λόγω διπλής ανάγκης
έτσι δημιούργησε
έναν δεσμό
που μηδένισε
την απόσταση
με το άγγιγμα
του Χρόνου
και η καμπυλότητα
του είναι
συνδέθηκε
με τον πύργο
της ελευθερίας
για να πλάσει
την αρμονία.