76660 - Τα κυπριακά δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα κυπριακά δεδομένα
διαμορφώνονται
συνεχώς
αυτή την περίοδο
κατά συνέπεια
με αυτή τη ρευστότητα
πρέπει να έχουμε
μια δυναμική
που να αντιμετωπίζει
τα προβλήματα
με τρόπο αποτελεσματικό
και βέβαια ανθεκτικό.