78683 - Άλλο διασταύρωση κι άλλο ενεργειακός κόμβος

Ν. Λυγερός

Πολλοί έχουν ως όραμα για την Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος χωρίς να αντιληφθούν ότι μπορεί να είναι μόνο ένα πέρασμα, το οποίο είναι ευάλωτο στις εξωτερικές επιθέσεις. Η πατρίδα μας πρέπει να αξιοποιήσει την έννοια της ενεργειακής διασταύρωσης, όπου υπάρχει παραγωγή υδρυγονανθράκων, η οποία λόγω εμβέλειας αποτελεί πηγή σταθερότητας για όλη την περιοχή σε τοποστρατηγικό επίπεδο. Πρέπει η Ελλάδα να είναι μια ευσταθής ισορροπία, γιατί μόνο αυτή είναι ανθεκτική. Μέσω της πρέπει να λειτουργεί ένα δίκτυο αγωγών και καραβιών LNG, διότι η συμπληρωματικότητα είναι απαραίτητη. Η Ελλάδα ήταν πάντα στο σταυροδρόμι πολιτισμών και στρατηγικών, αλλά τώρα έρχεται να παίξει έναν ρόλο κυρίαρχο και σε ενεργειακό επίπεδο. Αυτή η διάσταση αποτελεί αλλαγή κύκλου κι όχι μόνο αλλαγή φάσης, όπως ήταν όταν άρχισε ο μεγάλος διαγωνισμός. Διότι τώρα όλοι περιμένουν την Ελλάδα, γιατί ξέρουν ότι είναι για στρατηγικά αποθέματα που μιλούμε κι όχι μόνο για κλασικά κοιτάσματα φυσικού αερίου.