78742 - Το στίγμα

Ν. Λυγερός

Το στίγμα
του Χρόνου
το βλέπεις
σε κάθε μάρκα
ποιότητας
αφού θέλει
να παραμείνει
στη μνήμη
και να αφήσει
ένα ίχνος
στην εξέλιξη
των ανθρώπων.