78809 - Οι κρυφές αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι κρυφές αναφορές
εντός του έργου
εξηγούνται
από την ιστορία
του υπόβαθρου
που ενσωματώνει
όλο το παρελθόν
και κομμάτια
της ζωής
για να ζήσει
το μέλλον.