80403 - Το πρώτο έργο

Ν. Λυγερός

Το πρώτο έργο
παρουσίασε
την πηγή
της ουσίας
χωρίς πανοπλία
και μάλιστα
φωτεινή
χωρίς ίχνος
σκιάς
πάνω της
λόγω ειδικής
περιποίησης
για ν’ αρχίσει
η μάχη.