81283 - Μη φοβάσαι

Ν. Λυγερός

Μη φοβάσαι
να ζητήσεις
αυτό
που δικαιούσαι
γιατί είναι
το πρέπον
κι αν δεν το κάνεις
τότε δεν αξιοποιείς
πηγή γνώσης
κι αυτό αποτελεί
πράξη βαρβαρότητας
ακόμα κι αν είναι
παθητική.