85983 - Η οικογένειά μας

Ν. Λυγερός

Η οικογένειά μας
είναι η Ανθρωπότητα.
Η εργασία μας
είναι το Έργο.
Ο μισθός μας
η χαρά των ανθρώπων.
Η ιδιοκτησία μας,
η κληρονομιά μας.
Γι΄αυτό είμαστε
ασυμβίβαστοι
με την κοινωνία.