86089 - Η δεξιότητα

Ν. Λυγερός

Η δεξιότητα
των δακτυλισμών
φάνηκε και στην νταρμπούκα
αφού απλές κινήσεις
έπρεπε να γίνουν πράξεις
για να ακουστεί
ο αόρατος ρυθμός
που απαιτούσε
δακτυλισμούς
με περίπλοκες
επιλογές
για να γίνει
η παράδοση
πραγματικότητα
του μέλλοντος.