N. LYGEROS PhD

Opus

1723 - La vigilance des survivants

L'apport que représente l'ensemble des survivants est tellement important pour la cause de la reconnaissance du génocide qu'il est très difficile de le ...

1722 - Θερμοδυναμική και προσέγγιση του Carathéodory

Στο περίφημο άρθρο του με τίτλο: Untersuchungen über die Grundlagen der Thermodynamik (Mathematische Annalen, 67, 1909), ο Carathéodory δίνει μια μοντέρνα ...

1721 - Η αποκατάσταση της επιστολής του Carathéodory προς Hilbert (Cod. Ms. D. Hilbert 55,4)

Η επιστολή του Carathéodory που στάλθηκε στον Hilbert από το Breslau στις 12/12/1912 ανήκει στο πλαίσιο της διαμάχης Hilbert-Pringsheim. Ο Carathéodory ...

1720 - Θεωρία πολύπλοκων συστημάτων

Όταν αναφερόμαστε στα πολύπλοκα συστήματα, δεν πρέπει να έχουμε ως μοντέλο μια γραμμική ιεραρχία που αρχίζει από το απλό και οδηγείται στο πολύπλοκο με ...

1719 - La légende du peuple inexistant

Il faisait très froid ce jour-là. Mais ils n'hésitèrent pas… Ils devaient lire les archives de la bibliothèque. C'était la seule façon… Dans la cour une ...

1719 - Ο θρύλος του ανύπαρκτου λαού

Εκείνη την ημέρα έκανε πολύ κρύο. Δεν δίστασαν όμως... Έπρεπε να διαβάσουνε τα αρχεία της βιβλιοθήκης. Ήταν ο μόνος τρόπος... Στην αυλή, ένα τεράστιο χέρι ...

1718 - Ο Wiener και η αναγέννηση της μηχανής

Η αναγέννηση της έννοιας της μηχανής αρχίζει με το βιβλίο του Norbert Wiener : Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine ...

1717 - Η Αυστρία ως καταλυτικό πλαίσιο του Κυπριακού

Όταν έγινε η αλλαγή προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ίδιος ο κυπριακός λαός δεν κατανόησε πόσο σημαντική ήταν αυτή η πράξη για την εξέλιξη του Κυπριακού. ...

1716 - Note d’intention de l’auteur pour le scénario A la croisée du bleu

Le scénario A la croisée du bleu est un double hommage à la ville de Missolonghi à travers le traitement de la polycyclicité du temps. Dans cette ville ...

1715 - Αρχαία κλάσματα και πρώτοι αριθμοί

Ένας ιστορικός τρόπος για να προσεγγίσουμε την έννοια των πρώτων αριθμών είναι η εξέταση της χρήσης των κλασμάτων με διαφορετικές βάσεις. Μέσω των αιγυπτιακών ...

1714 - Το επιστημονικό πλαίσιο της επιστολής Kneser προς Carathéodory. Cod. Ms. H. Kneser A12 (1)

Στο αντίγραφο της πρώτης επιστολής του Kneser προς Carathéodory, υπάρχει μία αναφορά στον Dr. U. Kowallik. Πρόκειται για τον διδακτορικό του καθηγητή Adolf ...

1713 - Η ανακάλυψη της αλληλογραφίας Carathéodory-Kneser

Με την αποστολή μας στο Göttingen μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας, ανακαλύψαμε ολόκληρη αλληλογραφία μεταξύ Carathéodory και Kneser, η οποία βρίσκεται ...

1712 - Η συμβολή της αστρονομίας στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το νοητικό σχήμα που δημιουργεί το παράδοξο της αστρονομίας, είναι η απόσταση. Ενώ η αστρονομία μάς διδάσκει ότι όλα βρίσκονται μακριά, οι επιπτώσεις αυτής ...

1711 - Ο ναός της πέτρας

Οι πέτρες δεν είχαν πια γη και φίλησαν τη λιμνοθάλασσα. Έτσι ο παράδοξος ναός της πέτρας δεν θέλησε το βλέμμα του ουρανού μα μόνο το χάδι του βυθού. ...

1710 - Le pont de la mémoire

Petit à petit avec le temps qui passait Le fleuve changeait de route. Il savait que chaque jour était différent Et oubliait le précédent Pour vivre ...

1710 - Η γέφυρα της μνήμης

Σιγά-σιγά με την πάροδο του χρόνου το ποτάμι άλλαξε πορεία. Ήξερε ότι κάθε μέρα ήταν διαφορετική και ξεχνούσε την προηγούμενη για να ζήσει την επόμενη. ...

1710 - Мост памяти

Постепенно, со временем река меняла свое направление. Она знал, что каждый день был другим и забывала предыдущий, чтобы прожить следующий. Но мост ...

1709 - Les saints de l’humanité

Je regardai les saints de l'église, Mais ils ne parlaient plus. Ils avaient oublié notre existence. Leurs vers étaient devenus des murs Qui protégeaient ...

1709 - Οι άγιοι της ανθρωπιάς

Κοίταξα τους αγίους της εκκλησίας, μα δεν μιλούσαν πια. Είχαν ξεχάσει την ύπαρξή μας. Οι στίχοι τους είχαν γίνει τείχη που προστάτευαν ένα κενό. Μα ...

1709 - Святые человечности

Я посмотрел на святых церкви, но они не говорили больше. Они забыли наше существование. Их стихи стали стенами, которые защищали пустоту. Но когда ...

1708 - Le fils du peuple inexistant

Je suis ne dans la patrie de la pierre sur le sentier de l'oubli. Je pensai que le monde m'appartenait seulement j'etais le fils d'un peuple inexistant. ...

1708 - Ο γιος του ανύπαρκτου λαού

Γεννήθηκα στην πατρίδα της πέτρας πάνω στο μονοπάτι της λήθης. Νόμισα πως ο κόσμος ήταν δικός μου, όμως ήμουν ο γιος ενός ανύπαρκτου λαού. Οι γέφυρες ...

1708 - Сын несуществующего народа

Я родился на родине камня, на пути забвения. Я думал, что мир принадлежал мне, но я был сыном несуществующего народа. Мосты больше никуда не вели, ...

1707 - Sur les chemins de l’oubli

Ils se sont battus des siècles pour faire les chemins mais les hommes nous ont oubliés. Nous avons supporté le poids de la civilisation pourtant le ...

1707 - Στης λήθης τα μονοπάτια

Πάλεψαν αιώνες για να χτίσουν τα μονοπάτια κι όμως μας ξέχασαν οι άνθρωποι. Αντέξαμε τα βάρη του πολιτισμού κι όμως το εμπόριο μάς απαρνήθηκε. Τώρα ...

1706 - Κυβερνητική σκέψη

Το γενικό πρόβλημα της κυβερνητικής σκέψης είναι ο καθορισμός της ισομορφίας μεταξύ λειτουργικών μοντέλων. Οι οντότητες δεν αναλύονται άμεσα, συνεπώς καθορίζονται ...

1705 - Η λύση του προβλήματος της επιστολής Carathéodory προς Hilbert

Όπως το επισημάναμε σ’ ένα προηγούμενο άρθρο (βλέπε opus 1595), στο βιβλίο 50 επιστολές… υπάρχει η σημείωση 47 που εξηγεί ότι η διάτρηση του χαρτιού δεν ...

1702 - Γλωσσολογία και εξωτερική πολιτική

Στις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε τη λανθασμένη τάση να θεωρούμε ότι η γλωσσολογία είναι μόνο και μόνο ένα γνωστικό αντικείμενο, μία επιστήμη. Όμως η εξωτερική ...

1701 - Το παράδοξο της ηδονής

Ενώ η νοημοσύνη θεωρείται ως το μοναδικό εργαλείο που διαθέτει ο άνθρωπος για να μετρήσει τη δυστυχία του, μπορούμε μέσω του παραδόξου της ηδονής να δείξουμε ...

1700 - Modèle de Thurston et Puzzles de Yoccoz

Dans le cadre des travaux de Douady et Hubbard, notre connaissance des propriétés dynamiques de la famille des polynômes quadratiques complexes, peut être ...

1699 - Proposition visuelle

Dans le cadre de l'enseignement de la logique, il existe une difficulté due à l'aspect lexical du calcul propositionnel mais aussi de cadres plus complexes. ...

1698 - The first temptation

From earth and sea they've created your body and divine elements were dripping from your lips. Aphrodite took care of your soft hills and Athena taught ...

1698 - La première tentation

De terre et mer, ton corps ils créèrent De tes lèvres des vers divins ruisselèrent. Aphrodite prit soin de tes tendres collines, Athéna t’enseigna ...

1698 - Ο πρώτος πειρασμός

Με γη και θάλασσα έπλασαν το κορμί σου κι από τα χείλη σου έσταζαν τα θεϊκά στοιχεία. Η Αφροδίτη πρόσεξε τους μαλακούς σου λόφους κι η Αθηνά σού δίδαξε ...

1698 - Первое искушение

С землей и морем они создали твое тело И с твоих губ струились божественные стихии . Афродита позаботилась о твоих нежных холмах, Афина научила тебя ...

1697 - Petite Méditerranée

J’ai effleuré de mes doigts L’écume de la mer Mais quand je les ai portés à mes lèvres, Elle n’avait pas le goût du sel. C’était ma mer, Ma petite ...

1697 - Μικρή Μεσόγειος

Με τα δάχτυλά μου άγγιξα τον αφρό της θάλασσας, όταν όμως τα έβαλα στα χείλη μου δεν είχε τη γεύση της αρμύρας. Ήταν η δική μου θάλασσα, η μικρή μου ...

1696 - Στιγμή αθανασίας

Στην κάθετη πηγή του κόσμου ήρθε το ψηλό κυπαρίσσι. Δεν υπήρχε πια το τόξο παρά μόνο η τεντωμένη χορδή. Κι η λάβα έκαψε τους βράχους μ’ ένα χαμόγελο ...

1696 - Instant d’immortalité

Dans la source verticale du monde Vint le grand cyprès. L'arc n'existait plus Seule une corde tendue. Et la lave brûla les rochers Un sourire aux ...

1695 - La peau du papier

Texture qui est devenue toucher, Parchemin. Corde qui a modelé le papier, Dénudée. Le corps rouge, Cerf-volant. La terre secrète, Océan.

1695 - Το δέρμα του χαρτιού

Υφή που έγινε αφή, περγαμηνή. Χορδή που έπλασε χαρτί, ολόγυμνη. Το κόκκινο το σώμα, χαρταετός. Το μυστικό το χώμα, ωκεανός.

1694 - L’art d’enseigner

C'est seulement sans la restriction de l'enseignement social et scolaire que nous pouvons véritablement parler de l'art d'enseigner. Car il ne s'agit pas ...

1693 - Renaissance musicale

Quelques sons ont suffi à me transporter Tout près de nous. Sous l'écorce du temps, nous coulions dans nos terres. Sur la mer blanche, nous voguions ...

1692 - Intelligence versus génocide

Au premier abord, il est difficile de comprendre combien l'intelligence est nécessaire à la compréhension du génocide. Pourtant l'analyse des justes en ...

1691 - Συγγνώμη που υπάρχω

Κάθε ειδικός των προικισμένων παιδιών που δεν είναι ο ίδιος προικισμένος, πρέπει ν' ακούει μέσα του κάθε προικισμένο παιδί να του λέει: συγγνώμη που υπάρχω ...

1690 - The second Archimedes

Through the dark ages light burnt again the humanism. Then, human did not even exist, shadow did not even exist. The second should not die, because ...

1690 - Le second Archimède

Dans les siècles noirs La lumière brûla l’humanité à nouveau. Alors, n’existait pas encore l’homme, N’existait pas encore l’ombre. Le second ne devait ...

1690 - Ο δεύτερος Αρχιμήδης

Μέσα στους μαύρους αιώνες το φως έκαψε και πάλι την ανθρωπιά. Τότε, δεν υπήρχε ακόμα ο άνθρωπος, δεν υπήρχε ακόμα η σκιά. Δεν έπρεπε να πεθάνει ο δεύτερος ...