N. LYGEROS PhD

Opus

1078 - Ανοιχτή δομή και κλειστός κόσμος

Με την έννοια της ανοιχτής δομής του Umberto Eco μπορούμε να προσεγγίσουμε όχι μόνο το έργο αλλά και γενικότερα το θέμα της γνώσης και της διάσωσής της. ...

1077 - Η φωνή της ανθρωπιάς

Είναι σπάνιο πράγμα το να έχει φωνή ο άνθρωπος, όχι την ομοφωνία της κοινωνικής μάζας αλλά τη μοναδικότητα της ανθρώπινης έκφρασης. Διότι πρέπει να έχει ...

1076 - Hypergroupes et groupes d’automorphismes

Une manière puissante d'aborder les groupes au sens de Marty (associativité forte) ou au sens de Vougiouklis (associativité faible) qui sont des généralisations ...

1075 - Le théâtre delphique

Le théâtre delphique n'est pas juste une idée nostalgique. Le théâtre delphique reste une vision. Malgré les années passées, le théâtre existe. Avec les ...

1075 - Το δελφικό θέατρο

Το δελφικό θέατρο δεν είναι μόνο μια νοσταλγική ιδέα. Το δελφικό θέατρο παραμένει ένα όραμα. Παρά τα χρόνια που πέρασαν, το θέατρο υπάρχει. Με τα χρόνια ...

1074 - Latin de cuisine

Avant de pénétrer dans cet endroit, il avait toujours pensé de manière négative au latin de cuisine. Mais à présent ses sens lui suggéraient le contraire. ...

1073 - Όποιος δεν είναι μαθηματικός να μη διαβάσει το έργο μου

Με αυτή τη φράση, ο Leonardo da Vinci καθορίζει το πλαίσιο της ανάγνωσης του έργου του. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι θεωρεί τον εαυτό του ως μαθηματικό. ...

1072 - Sur le sens de l’absurde

En écrivant le petit texte de La porte ouverte nous n'avons pas seulement voulu exprimer notre agacement envers une nouvelle situation socioculturelle ...

1070 - Cryptographie et réseaux de neurones

Toute la problématique de la cryptographie est essentiellement basée d’une part sur l’algorithmique et d’autre part sur son caractère intractable. Ce dernier ...

1069 - Sur le second degré de l’absurde

Depuis l'exploitation systématique de l'absurde par des auteurs aussi divers que Kafka, Ionesco ou Camus, celui-ci a désormais des lettres de noblesse ...

1068 - Encore une plaisanterie

Il est donc si difficile d'être simple, pensait-il. Tout convergeait vers cette idée. Les évènements des derniers jours avaient fini par le convaincre. ...

1066 - Indépendance et multidépendance

La recherche de l'indépendance est a priori une chose louable. Cependant elle doit être relativisée par le contexte géopolitique. Car ce dernier peut modifier ...

1065 - Μείγμα και Προπαγάνδα

Μεταξύ των δυσκολιών που θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους επόμενους μήνες θα είναι και η χρήση της προπαγάνδας και εξωτερικά και εσωτερικά. Εξωτερικά για ...

1062 - Facil cosa è farsi universale

Pour être universel, il suffit de vouloir l'impossible penseront certains, mais ce n'est que nécessaire. Il faut bien plus que cela. Il faut réaliser l'impossible ...

1062 - Είναι εύκολο να γίνει κάποιος παγκόσμιος

Για να είναι κανείς παγκόσμιος, αρκεί να θέλει το αδύνατο θα σκεφτούν κάποιοι, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Χρειάζεται πολύ περισσότερο από αυτό. Πρέπει ...

1061 - Sur l’omniprésence de l’impuissance

En analysant le comportement des représentants de l'Union Européenne face à la candidature orientale nous ne pouvons manquer de constater qu'il manque ...

1059 - L’ange qui n’avait pas d’ailes

Il ressemblait à un homme. Ce n'en était pas un cependant. A tous il ressemblait mais personne ne lui ressemblait. Il ne savait pas ce que signifiait la ...

1059 - Ο άγγελος που δεν είχε φτερά

Έμοιαζε με άνθρωπο. Δεν ήταν όμως. Έμοιαζε με όλους μα κανείς δεν του έμοιαζε. Δεν ήξερε τι σημαίνει ζωή και συνεπώς δεν ζούσε. Αργοπέθαινε. Στον ηλεκτρικό ...

1059 - L’angelo che non aveva le ali

Assomigliava ad un uomo. Non era però. Assomigliava a tutti ma nessuno gli assomigliava. Non sapeva cosa volesse dire vita e quindi non viveva. Agonizzava. ...

1059 - The angel that had no wings

He looked like human. But he wasn't. He looked like the others, but noone was like him. He didn't know what life means so he wasn't living. He was slowly ...

1058 - Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι όλοι κοιτάζουν αυτά που κατάφερε η αδράνεια του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούμενη μόνο και μόνο από το ευρωπαϊκό ...

1057 - Des mots et des codes

Dans la théorie des mots, nous avons des mots autoréférents et même superautoréférents comme le mot de Kolakovski. Ce dernier peut être interprété comme ...

1056 - Lecture et connaissance

Un exemple caractéristique de ce que nous nommons dans cette note, schéma mental de la lecture-connaissance (anagnosis-gnosis) se trouve dans la première ...

1055 - Η πολυπλοκότητα της αναγνώρισης

Ενώ η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αυτονόητη για πολλούς, η αναγνώριση από όλες τις χώρες δεν είναι. Διότι ακόμα και αν μια χώρα είναι αναγνωρισμένη ...

1054 - Το πρόσχημα του συντάγματος

Όπως το ευρωπαϊκό σύνταγμα είναι η πιο θετική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα δυναμικά κράτη μέλη τού δίνουν τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Έτσι η Γαλλία ...

1053 - Τα δακτυλικά εξάμετρα του Ομήρου

Τα δακτυλικά εξάμετρα του Ομήρου Ν. Λυγερός   Θεώρημα: (Κεχαγιάς-Λυγερός) Το εξάμετρο του Ομήρου, με την έννοια της θεωρίας αυτομάτων, ...

1052 - Une remarque d’ordre stratégique sur le problème de Gardner

Le problème de Gardner connu aussi sous le nom de The Sultan’s Dowry Problem ou de Secretary Problem a été l’élément générateur d’un champ d’investigations ...

1051 - Ίμβρος και Κύπρος

Για όσους νομίζουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στα κατεχόμενα εξαιτίας του κατοχικού καθεστώτος και του κατοχικού στρατού και για όσους φοβούνται ...

1050 - Caractéristiques du réseau mycénien à Chypre

L'île de chypre a représenté pour la civilisation mycénienne un point stratégique à double titre : d'une part pour sa position géostratégique et d'autre ...

1049 - De la question orientale à la conscience européenne

S'il existe un point véritablement positif provenant de la question orientale, c'est indubitablement celui de la conscience européenne. Les nouveaux accords ...

1048 - Αλλαγή φάσης του Κυπριακού

Με τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιήθηκε και διαπραγματευτικά η αλλαγή φάσης του Κυπριακού. Το όραμα του Κρανιδιώτη που έγινε χειροπιαστό ...

1047 - Le génocide arménien et le problème chypriote

Le sommet de Bruxelles vient de montrer de manière indirecte la différence fondamentale qui existe entre la reconnaissance du génocide arménien et la résolution ...

1046 - Διπλωματικά τεχνάσματα και στρατηγικά βήματα

Στο πλαίσιο της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν ποτέ ριζικές αλλαγές. Ένας από τους κυριότερους λόγους εκτός βέβαια το μιντιολογικό στοιχείο, ...

1045 - Théorie de l’information et motif prosodique

Soit un alphabet et une chaîne infinie avec et . La fonction d’information mutuelle est définie par : où est la probabilité d’avoir le symbole ...

1044 - Θεωρία παιγνίων και εφαρμοσμένη διδακτική

Όπως η θεωρία παιγνίων έχει εφαρμογές στις φυσικές, στις οικονομικές αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες, είναι αναμενόμενο να έχει επιπτώσεις και στη διδακτική, ...

1043 - Κρυπτογραφία και ασφάλεια

Αν και πολλοί ερευνητές θεωρούν την κρυπτογραφία ως την επιστήμη της ασφαλούς επικοινωνίας, στην ουσία της η κρυπτογραφία λειτουργεί με ένα διαφορετικό ...

1042 - La diplomatie française et le génocide arménien

Tout d'abord en tant que défenseurs des droits de l'Homme nous devons nous féliciter de cette prise de position officielle de la part de la France. Cependant ...

1041 - Η μη αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολλοί από τους Κύπριους ή ακόμα και από τους Έλληνες θεωρούν ότι η τωρινή θέση της Κύπρου την απομονώνει, ενώ αντιθέτως η Κύπρος αποτελεί ουσιαστικά ένα ...

1040 - Οι 3 όροι ως φαινομενικό τέχνασμα.

Οι 3 όροι της Τουρκίας ενώ ερμηνεύονται ως αντεπίθεση εναντίον των κινήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ουσία τους αποδεικνύουν ότι το δόγμα της με τη ...

1039 - Ευρωπαϊκό πρόβλημα και κυπριακή λύση

Το θέμα της αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και αυτονόητο μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών, δεν είναι ένα πρόσφατο σημείο αναφοράς της ...

1038 - Συνάντηση με την ιστορία

Είναι πάντα δύσκολο για ένα λαό να αντιληφθεί πότε θα συναντήσει την ιστορία. Όμως κάποιες στιγμές το πολιτικό πλαίσιο ή μία αλλαγή φάσης προετοιμάζει ...

1037 - Γεωοικονομία και γεωστρατηγική

Ένα από τα πολλαπλά προσχήματα της αναποφασιστικότητας της ευρωπαϊκής επιτροπής και γενικά των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης είναι η έννοια της γεωοικονομίας. ...

1036 - Το κόστος της ανεκτικότητας

Ακόμα και οι χώρες που δεν έχουν άμεση σχέση με το ανατολικό ζήτημα αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που αποτελεί. Έτσι παρόλο που προχωρά γοργά και ανεπιφύλακτα ...

1035 - De l’incertitude à la variable aléatoire

Dans le cadre de l'étude d'un problème qui comporte une incertitude intrinsèque, il est opportun d'avoir une approche qui exploite la notion de variable ...

1034 - La puissance des contes philosophiques

Si les contes philosophiques sont si importants ce n'est pas pour leurs qualités strictement philosophiques ou littéraires, c'est avant tout par l'impact ...