70672 - ΙI – “Ο πύργος του Λονδίνου ΙIΙ”. ΛΥΓΕΡΕΙΟ CXVII. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός