75470 - Είναι η νίκη

Ν. Λυγερός

Είναι η νίκη
του Ιησού Χριστού
που προφητεύει
η Αποκάλυψη
για να ολοκληρώσει
τον κύκλο
της βαθιάς πίστης
της Καινής Διαθήκης
και γι’ αυτό
αποτελεί
το κείμενο
που κλείνει
τον κύκλο
επειδή
δείχνει
την επόμενη
πολυκυκλικότητα.