N. LYGEROS PhD

Opus

1478 - Le dragon arménien

Caché au milieu des innocents dans le corps de chacune des victimes le dragon blessé demeurait muet. Il regardait son peuple souffrir mais il pensait ...

1478 - Ο αρμενικός δράκος

Κρυμμένος ανάμεσα στους αθώους μέσα στο σώμα του κάθε θύματος ο πληγωμένος δράκος παρέμεινε βουβός. Κοίταζε το λαό του να υποφέρει αλλά ήδη σκεφτόταν ...

1477 - Conscience collective

Certains analystes européens tentent de réduire la résistance autrichienne à un simple problème de nature intérieure. Cependant lorsque les sondages montrent ...

1476 - De la non reconnaissance à la désinformation

La récente résolution du parlement européen au sujet de la reconnaissance du génocide des Arméniens en tant que condition préalable à l'adhésion de la ...

1475 - Πολιτικές αποφάσεις και διαπραγματευτικό πλαίσιο

Με τα σημερινά διπλωματικά δεδομένα δεν θεωρούμε πια ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι σημαντικές αν δεν έχουν άμεσες πρακτικές εφαρμογές. Αυτό όμως το ...

1474 - Για να σε σώσει κάποιος πρέπει να κινδυνέψεις

Η τωρινή στρατηγική της Ελλάδας δεν αποτελεί μια καινοτομία. Στην ουσία είναι αντιγραφή της στρατηγικής της σιωπής που είχε αναπτύξει η Κύπρος πριν μερικές ...

1473 - Η γεωμετρία της εικόνας

Αυτό που φαίνεται δεν είναι αναγκαστικά το τι είναι. Μα τι είναι αυτό που δεν φαίνεται; Ενώ η έννοια της εικόνας παρουσιάζεται ως απλή στα μαθηματικά, ...

1472 - Votation suisse et union européenne

Un ensemble n'est pas nécessairement défini par ses éléments. Des entités extérieures peuvent elles aussi aider à le définir. C'est ce schéma qui permet ...

1471 - Οπτικοποίηση δίχως εικόνα

Τα οπτικά μαθηματικά δεν εμπεριέχουν απαραίτητα εικόνες. Η οπτικοποίηση είναι μια αφαιρετική διαδικασία που δεν κάνει χρήση της εικόνας με την κλασική ...

1470 - La valeur du groupe à travers la beauté de la troupe

Les moments intenses sont rares, même entre amis. Ce sont pourtant ceux qui caractérisent notre vie. Il faut dire que dans un monde où règne le social, ...

1469 - Deux amis dans la lutte

C'étaient deux hommes, deux combattants. Mais la société ne voyait en eux que la misère. C'est vrai qu'ils étaient misérables et qu'ils n'étaient que cela ...

1468 - Ανατολικές μανούβρες

Οι ανατολικές μανούβρες συνεχίζονται ενώ η Τουρκία θα έπρεπε να έχει ήδη ένα ευρωπαϊκό ύφος. Μόνο που δεν μπορεί. Τα αντανακλαστικά του παρελθόντος της ...

1467 - La lutte n’est pas seulement un combat

Contrairement à ce que nous pouvions penser au premier abord, la lutte ne se réduit pas à un combat. Même pour les guerriers de la paix, le combat n'est ...

1466 - Vues ottomanes et erreurs diplomatiques

Bien des personnes non spécialistes du sujet, considèrent que la Turquie voit son avenir au sein de l'Union Européenne. Pourtant avec quelques éléments ...

1465 - Η αυστριακή αντίσταση

Η αντίσταση της Αυστρίας στην πολιορκία της Τουρκίας δεν είναι μόνο παραδειγματική, είναι η συνέχεια ενός ιστορικού νοητικού σχήματος. Το θέμα δεν είναι ...

1464 - La société et le génocide

Monter une pièce de théâtre consacrée au génocide permet de constater avec réalisme le poids de la société sur le passé. Dans ces conditions extrêmes car ...

1463 - Μαθηματικά και νέες οπτικές γωνίες

Η κλασική μορφή των μαθηματικών τουλάχιστον ως σύστημα επιλογής δεν στέκει πια στον τομέα της διδασκαλίας. Τα μαθηματικά ως κωδικοποιημένη γλώσσα δεν αποτελούν ...

1462 - La souffrance arménienne

La souffrance arménienne n'est pas réduite à celle du génocide, elle est encore plus vaste. Elle s'étend sur l'histoire de ce peuple et ce, depuis la nuit ...

1461 - Union Européenne – Turquie : un oxymore éthique

La connaissance des valeurs de l'Union Européenne fait apparaître un problème de taille par rapport à la candidature orientale. En effet, il n'existe pas ...

1460 - Ένα μικρό βήμα για την Ε.Ε., ένα μεγάλο άλμα για το Κυπριακό

Η άμυνα της Γαλλίας πάνω σ' ένα θέμα που όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούσαν τυπικό, έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα για την Κύπρο. Όπως πάντα, ...

1459 - Neutralisation des extrêmes

Le paradoxe des élections allemandes, c’est la neutralisation des positions extrêmes via l’activation des extrêmes. Ainsi il est possible désormais d’interpréter ...

1458 - Οπτικά Μαθηματικά

Ένας από τους ουσιαστικότερους τομείς των Μαθηματικών είναι τα γνωστικά μαθηματικά που έχουν ειδική σημασία και στη διδακτική των Μαθηματικών. Σε αυτήν ...

1457 - Θρησκεία και Πολιτική

Πολλά κράτη έχουν διαχωρίσει την πολιτική από τη θρησκεία για λόγους ευνόητους. Άλλα διατηρούν τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Κι άλλα ακόμα εκμεταλλεύονται ...

1456 - L’interdiction

Notre voleur, pas plus grand qu’un foyer. Notre rose, unique dans le néant. Notre mouton, une boîte percée. Notre ami, un renard apprivoisé. Voilà ...

1455 - Les petits princes

Le petit prince n’est plus seul. Dans le désert, il existe d’autres petits princes. Nous les avons abandonnés pour mieux vivre sans affres, sans douleurs. ...

1455 - Οι μικροί πρίγκιπες

Ο μικρός πρίγκιπας δεν είναι πλέον μόνος. Μέσα στη έρημο, υπήρχαν κι άλλοι μικροί πρίγκιπες. Τους είχαμε εγκαταλείψει για να ζήσουμε καλύτερα, χωρίς ...

1455 - Маленькие принцы

Маленький принц не один больше. В пустыне были и другие маленькие принцы. Мы покинули их, чтобы жить лучше без мук, без болей. Варвары запретили им ...

1454 - Απαγορευμένα βιβλία

Όταν μερικοί τουρκόφιλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Τουρκία άλλαξε πια, επανέρχεται και πάλι το Ριζοκάρπασο για να μας αποδείξει το αντίθετο. Πολλοί ...

1453 - Από την πράσινη γραμμή της Κύπρου στις κόκκινες γραμμές της Ε.Ε.

Πέρασαν περισσότερα από 30 χρόνια, από τότε που η Κύπρος μας χωρίζεται με μια πράσινη γραμμή, η οποία συμβολίζει την οδυνηρή ζωή των αγνοουμένων, των εγκλωβισμένων ...

1452 - Η «φιλοτουρκία» ως πολιτικό κόστος

Η γενική αλλαγή φάσης που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τροποποιεί τα συμβατικά δεδομένα και αναθεωρεί μερικές αρχές που χρησιμοποιούνται ακόμα και στην ...

1451 - Clef chypriote et sublime Porte

Une analyse plus en profondeur dans le temps de la diplomatie permettrait aisément de voir le rôle de Chypre dans l'approche européenne sur la question ...

1450 - Logique de guerre et temps de paix

Un des grands principes qui régissent le temps de paix, c'est la logique de guerre. L'exemple naturel de la question orientale qui perturbe l'ensemble ...

1449 - A drop of life

I lived without a place only with memory. I lived without light only with the candle. And now that their candle is finishing they left us the ...

1449 - Une larme de vie

Ils ont vécu sans pays seulement avec la mémoire. Ils ont vécu sans lumière seulement avec la bougie. Et maintenant que se termine leur bougie ...

1449 - Μια στάλα ζωής

Έζησαν δίχως τόπο μόνο με τη μνήμη. Έζησαν δίχως φως μόνο με το κερί. Και τώρα που τελειώνει το κερί τους και η μνήμη τους μας άφησαν τον τόπο ...

1449 - Una goccia di vita

Sono vissuti senza culla solo con la memoria. Sono vissuti senza luce solo con la candela. E ora che finisce la loro candela e la loro memoria ...

1448 - Our refugees

In their gaze I saw our homeland, one broken piece of ground, it was watered by their tears but now they don’ t cry anymore they saw it once again and ...

1448 - Nos réfugiés

Dans leur regard j'ai vu notre patrie, un morceau brisé de terre, ils l'ont abreuvée de leurs larmes mais maintenant ils ne pleurent plus, ils l'ont ...

1448 - Οι πρόσφυγές μας

Μέσα στο βλέμμα τους είδα την πατρίδα μας, ένα σπασμένο κομμάτι γης, την πότιζαν με τα δάκρυα τους μα τώρα πια δεν κλαίνε, την είδαν και πάλι κι ...

1447 - Το διαπραγματευτικό πλαίσιο

Το διαπραγματευτικό πλαίσιο του ανατολικού ζητήματος έχει τροποποιηθεί δραματικά και τώρα πια είναι καθαρά ευρωπαϊκό με όλη τη σημασία της έννοιας. Ενώ ...

1446 - Eléments diachroniques en diplomatie

Même si la diplomatie représente par excellence, l'art de tout remettre en cause et dans un sens radicalement différent de celui de la stratégie, il n'en ...

1445 - Sur le dogme anglais

La diplomatie anglaise cumule des mandats mais toujours avec le même style. Elle est d’une part sensée être une force de garantie pour l’île de Chypre ...

1444 - Le dispositif allemand

Certains analystes considèrent sans doute que le dispositif allemand est extrêmement lent à se mettre en place au sujet de la question orientale. Pourtant ...

1443 - Το γερμανικό μήνυμα

Η πρόσφατη δήλωση της Γερμανίας, αμέσως μετά από εκείνη της Αγγλίας, ενισχύει τις θέσεις της γαλλικής άμυνας σε σχέση με το θέμα της αναγνώρισης της Κυπριακής ...

1442 - Diplomatie, politique et stratégie

La difficulté principale qui existe dans un cadre conflictuel, provient en général de l'absence de coordinations des trois composantes constituées par ...

1441 - Stratégie et subversion

Même si cela peut paraître quelque peu paradoxal, la stratégie nous enseigne qu'une défense trop bien menée finit par être nuisible à un niveau supérieur. ...

1440 - La stratégie contre l’économie

Le problème de la reconnaissance d'une entité est avant tout d'ordre stratégique. Tandis que celui de la lutte contre cette reconnaissance est d'ordre ...

1439 - Mise au point stratégique

En stratégie, dans le cadre de la manœuvre relationnelle, nous connaissons tous l'exemple du débarquement de Gallipoli en 1915 qui fut une tentative avortée ...

1438 - La lumière de la nuit

Nous écrivons la nuit pour voir la lumière qui n'existe pas l e jour. Pardon d'avoir ouvert les yeux.

1438 - Το φως της νύχτας

Γράφουμε τη νύχτα για να βλέπουμε το φως που δεν υπάρχει την ημέρα. Συγγνώμη που ανοίξαμε τα μάτια.