N. LYGEROS PhD

Opus

988 - Cinq mouvements pour un silence : Finale

Dans une petite maison, une pièce est éclairée d’une lumière douce. Là, nous voyons une ombre accompagnée du silence. Nous entendons un bruit de sonnette. ...

988 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Finale

Σ’ ένα μικρό σπίτι, ένα δωμάτιο φωτίζεται μ’ ένα γλυκό φως. Εκεί, βλέπουμε μια σκιά συνοδευμένη από τη σιωπή. Ακούμε τον ήχο του κουδουνιού. Σοφία Αυτοί ...

988 - Cinque movimenti per un silenzio: Finale.

In una piccola casa, una stanza è illuminata da una luce tenera. Là, vediamo un’ombra accompagnata dal silenzio. Sentiamo lo squillo di un campanello. ...

988 - Five movements for one silence: Finale.

Anne, John, Luke, Marc, Mathew, The silent figure and Sophia In a small house, a room is illuminated by a sweet light. There, we see a shadow ...

988 - Cinco movimientos para un silencio: Finale

En una pequeña casa, la habitación iluminada con una luz dulce. Vemos allí una sombra acompañada por el silencio. Oímos el sonido del timbre. Sofía ...

988 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Finale.

Σ’ ένα μικρό σπίτι, ένα δωμάτιο φωτίζεται μ’ ένα γλυκό φως. Εκεί, βλέπουμε μια σκιά συνοδευμένη από τη σιωπή. Ακούμε τον ήχο του κουδουνιού. ...

988 - Пять движений для одного молчания: Finale

В маленьком доме комната освещается теплым светом. Там мы видим тень в сопровождении молчания. Звенит звонок. София Это они! Молчаливая фигура ...

987 - Cinque movimenti per un silenzio: Variazione.

Ritroviamo gli stessi personaggi molte settimane dopo i terribili eventi. La loro lotta comune li ha ancora più uniti. D’ora in avanti  essi formano ...

987 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Variazione.

Ξαναβλέπουμε τα ίδια πρόσωπα αρκετές εβδομάδες μετά τα φρικτά γεγονότα. Ο κοινός τους αγώνας τούς έχει δέσει ακόμα περισσότερο. Από ’δω και μπρος αποτελούν ...

987 - Пять движений для одного молчания: Variazione

Пять движений для одного молчания: Variazione Видим тех же людей несколько недель после ужасных событий. Их общая борьба сблизила их еще больше между ...

987 - Cinq mouvements pour un silence : Variazione

Nous retrouvons les mêmes personnages plusieurs semaines après les terribles évènements. Leur lutte commune les a encore plus soudés. Ils forment désormais ...

987 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Variazione

Ξαναβλέπουμε τα ίδια πρόσωπα αρκετές εβδομάδες μετά τα φρικτά γεγονότα. Ο κοινός τους αγώνας τούς έχει δέσει ακόμα περισσότερο. Από ’δω και μπρος αποτελούν ...

987 - Five movements for one silence: Variazione

Variazione Anne, John, Luke, Marc, Mathew We see the same persons again several weeks after the terrible events. Their common struggle has ...

987 - Cinco movimientos para un silencio: Variazione

Volvemos a ver a los mismos personajes, bastantes semanas después de los terribles acontecimientos. Su lucha común los ha unido aun más. Desde ahora en ...

986 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Scherzo

Όλη η σκηνή διαδραματίζεται μέσα στο ημίφως. Οι κινήσεις είναι ζωηρές. Ξεπερνούν τα λόγια. Πρόσωπα τρέχουν παντού. Κατευθύνονται προς αυτούς που είναι ...

986 - Five movements for one silence: Scherzo.

Anne, John, Luc, Marc, Mathew. The whole stage takes place in dim light. The movements are vivid. They transcend words. The persons are running ...

986 - Cinco movimientos para un silencio: Scherzo

Toda la escena tiene lugar en la semioscuridad. Los movimientos son vivos. Van más allá de las palabras. Personajes que corren por todos lados. Se dirigen ...

986 - Cinque movimenti per un silenzio: Scherzo.

Tutta la scena si svolge nella penombra. I movimenti sono vivaci. Superano le parole. Le persone corrono da tutte le parti. Convergono verso coloro che ...

986 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Scherzo

Όλη η σκηνή διαδραματίζεται μέσα στο ημίφως. Οι κινήσεις είναι ζωηρές. Ξεπερνούν τα λόγια. Πρόσωπα τρέχουν παντού. Κατευθύνονται προς αυτούς που είναι ...

986 - Пять движений для одного молчания

Scherzo Вся сцена происходит в полумраке. Движения оживленные. Они превосходят слова. Люди бегают повсюду. Направляются к тем, которые привязаны ...

986 - Cinq mouvements pour un silence : Scherzo

Toute la scène se déroule dans la pénombre. Les mouvements sont vifs. Ils dépassent la parole. Des personnages accourent de toutes parts. Ils convergent ...

985 - Cinque movimenti per un silenzio: Andante.

Sulla scena, distinguiamo appena la figura di due personaggi legati a delle sedie. Sembrano abbattuti. Le loro teste sono chine  miserabilmente verso ...

985 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Andante

Andante Άννα, Γιάννες, Λουκάς, Μάρκον, Ματθαίον. Στη σκηνή, διακρίνουμε με δυσκολία τις σιλουέτες δύο προσώπων δεμένων σε καρέκλες. ...

985 - Пять движений для одного молчания : Andante

Пять движений для одного молчания : Andante На сцене едва выделяются силуэты двух человек, привязанных к стульям. Они выглядят истомлёнными. Их ...

985 - Cinq mouvements pour un silence : Andante

Sur la scène, nous discernons avec peine la silhouette de deux personnages attachés à des chaises. Ils semblent abattus. Leurs têtes penchent misérablement ...

985 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Andante

Στη σκηνή, διακρίνουμε με δυσκολία τις σιλουέτες δύο προσώπων δεμένων σε καρέκλες. Φαίνονται κατάκοποι. Τα κεφάλια τους γερμένα σε άθλια κατάσταση προς ...

985 - Five movements for one silence: Andante.

Anne, John, Luke, Marc, Mathew On the stage hardly do we see the figures of two persons tied on the chairs. They seem utterly dejected; ...

985 - Cinco movimientos para un silencio: Andante

En la escena discernimos con dificultad las siluetas de dos personajes atados a unas sillas. Parecen rendidos. Sus cabezas, vueltas al frío suelo en un ...

984 - Five movements for one silence:Allegro

First movement Luke, Marc  The scene is empty, no object. It is difficult to define its nature. It represents the ...

984 - Cinco movimientos para un silencio: Allegro

La escena está vacía, sin objeto alguno. Es difícil definir su naturaleza. Representa el símbolo musical. Un personaje entra inesperadamente en la escena. ...

984 - Cinque movimenti per un silenzio: Allegro.

La scena è completamente vuota, senza oggetti. È difficile identificarne lo stile. Rappresenta il simbolo musicale. Un personaggio irrompe nella scena. ...

984 - Cinq mouvements pour un silence : Allegro

La scène est vide de tout objet. Il est difficile d'identifier sa nature. Elle représente le symbole musical. Un personnage fait irruption sur la scène. ...

984 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Allegro

Η σκηνή είναι κενή, χωρίς κανένα αντικείμενο. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ύφος της. Αντιπροσωπεύει το μουσικό σύμβολο. Ένα πρόσωπο μπαίνει αιφνιδιαστικά ...

984 - Πέντε κινήσεις για μια σιωπή: Allegro

Η σκηνή είναι κενή, χωρίς κανένα αντικείμενο. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ύφος της. Αντιπροσωπεύει το μουσικό σύμβολο. Ένα πρόσωπο μπαίνει αιφνιδιαστικά ...

984 - Пять движений для одного молчания: Allegro

Пять движений для одного молчания: Allegro   Сцена пуста, без всякого предмета. Трудно определить ее «настроение». Представляет собой музыкальный символ. ...

983 - L’argument européen

L'argument géographique et historique sur lequel est fondée la candidature de la Turquie consiste en la mise en évidence de la partie européenne de celle-ci. ...

982 - Ευρωπαϊκές απόψεις

(απαντήσεις στον Κώστα Καραϊσκο) 1.Καθώς η 17η Δεκέμβρη πλησιάζει και 24η Απριλίου δείχνει απώτατο παρελθόν έχουμε μιαν αίσθηση πως το ηθικό και πολιτικό ...

981 - Απλότητα και πραγματικότητα

Η γενική τάση της μοντελοποίησης ενός φαινομένου είναι η εύρεση ενός μοντέλου με μια απλή δομή που μπορεί να αναπαράγει την αρχική πολυπλοκότητα. Αυτή ...

981 - Simplicity and Reality

The general tendency of the modeling of a phenomenon is to find a model with a simple structure that can reproduce the initial complexity. This principle ...

980 - La vision politique de Constantin Carathéodory

Si nous considérons l’exemple de Constantin Carathéodory comme une vision politique c’est qu’il s’est engagé à maintes reprises alors que sa situation ...

979 - Abduction et déduction en relativité restreinte

Il existe une série de travaux qui mettent en évidence la cohérence de l'axiomatique de la théorie de la relativité restreinte. Ceux-ci jouent un double ...

978 - Equilibre de Popper

Le but de cette note, c'est de définir aussi précisément que possible l'expression équilibre de Popper. Pour cela nous allons faire appel à des notions ...

977 - Remarques sur le test de Raven

Comme le test de Raven représente l'archétype des tests non verbaux classiques, il nous semble opportun de nous positionner en tant que créateur de tests ...

976 - Des équilibres de Nash aux équilibres de Bayes-Nash

L'apport des équilibres de Nash en théorie des jeux est indiscutable mais il est aussi important en économie lorsque l'environnement n'est pas idéal ou ...

975 - Le requiem d’Imbros

Le wagon arrive sur le rivage d'Imbros. L'île paraît déserte. Le wagon s'ouvre brusquement. Le soleil surprend les ombres. L'une d'entre elles aide les ...