N. LYGEROS PhD

Opus

1191 - Du regard à la vision

Bien que la notion de vision soit compréhensible, il est difficile de percevoir le phénomène qui l’engendre. Ce qui est un truisme, c’est qu’elle n’existe ...

1190 - Sur le mode de pensée de Leonardo da Vinci

Plus nous étudions les carnets du maître, plus nous comprenons que pour lui tout objet est objet de réflexion. Son esprit ne semble pas capable de se reposer. ...

1190 - Περί τρόπου σκέψης του Leonardo da Vinci

Όσο περισσότερο μελετούμε τα τετράδια του δασκάλου, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι για τον ίδιο κάθε αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο σκέψης. Το πνεύμα ...

1189 - Le dialogue démonstratif de Leonardo da Vinci

Dans les parties mathématiques des manuscrits de Leonardo da Vinci il est non seulement possible de voir ses qualités analytiques mais aussi sa manière ...

1188 - L’esprit critique de Leonardo da Vinci

Il n’est pas nécessaire d’extrapoler l’esprit critique de Leonardo da Vinci, il suffit de lire ses manuscrits pour le comprendre et pour saisir sa dimension ...

1188 - Το κριτικό πνεύμα του Leonardo da Vinci

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση για να εξάγουμε συμπεράσματα για το κριτικό πνεύμα του Leonardo da Vinci, αρκεί να διαβάσουμε τα χειρόγραφά του για να ...

1187 - Σημειώσεις περί Ευρωσυντάγματος

        Η συνθήκη για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης αρχίζει με τα εξής λόγια: Εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική ...

1186 - Ο οπορτουνισμός ως κοινωνική ιδεολογία

Όλος ο κόσμος κατηγορεί τις μεγάλες ιδεολογίες που είχαν κατά την άποψη του μόνο και μόνο αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην κοινωνία δίχως όμως να συνειδητοποιεί ...

1185 - Nikias, le silencieux

Nikias ne m’a jamais parlé de son passé. Comme s’il n’avait jamais existé. Et maintenant après toutes ces années, je crois que son passé n’avait pas de ...

1185 - Ο αμίλητος Νικίας

Ο Νικίας δεν μου μίλησε ποτέ για το παρελθόν του. Ήταν σαν να μην υπήρχε. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πιστεύω πως το παρελθόν του δεν είχε μέλλον. ...

1184 - Περί κβαντικού χρόνου

Στο άρθρο του Ιάννη Ξενάκη Περί χρόνου βλέπουμε ότι ο συγγραφέας μέσω των αποτελεσμάτων της ειδικής σχετικότητας του Einstein, δεν θεωρεί τον χρόνο ως ...

1183 - Sur la loi de Jordan-Hölder dans les hypergroupes

En s’inspirant de la loi de Jordan-Hölder pour les groupes, Kuntzmann d’une part et Ore et Dresher d’autre part ont montré qu’il existait une loi analogue ...

1182 - De l’invariance de Kuntzmann au théorème de Jordan-Hölder

Dans sa petite note intitulée Opérations multiformes. Hypergroupes, Kuntzmann montre de manière relativement élémentaire l’efficacité des hypergroupes ...

1181 - De la faible associativité à la puissance des Hv-groupes

Dans la théorie des groupes et des hypergroupes, il est parfois difficile de saisir le caractère innovant d'un théorème sauf si ce dernier représente l'aboutissement ...

1180 - Περί ανακάλυψης και δημιουργίας

Το ερώτημα που θέτει ο Ιάννης Ξενάκης είναι το εξής: Είναι άραγε ο άνθρωπος καταδικασμένος απλώς και μόνο να ανακαλύπτει, καταδικασμένος μόνο να εξερευνά; ...

1179 - Περί δημιουργικότητας στη μουσική

Ένα από τα θέματα που αγγίζει ο Ιάννης Ξενάκης στο άρθρο του Μουσική και πρωτοτυπία είναι η ποιότητα της δημιουργικότητας. Και για να την αναλύσει χρησιμοποιεί ...

1178 - Αρμενικό εθνικό πένθος

H 24 Απριλίου είναι η ημέρα του Αρμενικού Εθνικού Πένθους σε όλο τον κόσμο: πριν και περισσότερο μετά της 24 Απριλίου 1915, οι Αρμένιοι της οθωμανικής ...

1177 - Εκπαίδευση και Κοινωνία

Η εκπαίδευση είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Όχι διότι πρέπει να το λύσει μα γιατί πρέπει να ζήσει με αυτό και να το χρησιμοποιήσει ως ...

1177 - Обучение и общество

Обучение является одной из главных проблем современного общества. И не потому,что эта проблема должна быть решена. Общество пытается использовать обучение ...

1176 - Εθνική αντίσταση και πολιτικό σύστημα

Αν και η εθνική αντίσταση δεν είναι γενικά φυσιολογική, εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στους λαούς με ελάχιστο πληθυσμό. Αυτή η συχνότητα είναι ενδεικτική ...

1175 - Κοινωνική αδράνεια και ανθρώπινη σκέψη

Με το πρόσχημα της σταθερότητας, η κοινωνική αδράνεια καταπατά την ανθρώπινη σκέψη. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαφορά είναι πηγή κινδύνου διότι αποτελεί ένα ...

1174 - De l’humanité en théologie

Cela peut sembler quelque peu surprenant au premier abord mais l'humanité joue un rôle extrêmement important dans les religions et en particulier dans ...

1174 - Ανθρωπότητα σε θεολογία

Αυτό που μπορεί να μοιάζει κάπως περίεργο αρχικά αλλά η Ανθρωπότητα παίζει ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό στις θρησκείες και πιο συγκεκριμένα σε αυτές που ...

1172 - Du Siècle des Lumières à la Constitution Européenne

Le débat sur la Constitution Européenne remet à l'ordre du jour ce que nous appelons l'esprit européen. Et ce dernier qui semble si abstrait au point d'être ...

1170 - Remarques scéniques sur L’homme qui n’existait pas

Le monde connaît l'histoire de Leonardo da Vinci, il sait qu’il va mourir. Mais dans cette pièce, nous nous trouvons juste avant sa mort. L’espoir de ...

1169 - Nombre de Betti et invariant de Poincaré

Il aurait été difficile à Enrico Betti (1823-1892) de prévoir le nombre d'applications de la notion qui porte désormais son nom. En effet cette notion ...

1168 - De la profondeur ou la dimension cachée de la peinture

Un des points les plus paradoxaux de la peinture c'est de se contenter de vivre dans un espace à deux dimensions pour décrire non seulement l'espace-temps ...

1167 - Processus de mythification et de déification

Pour comprendre le phénomène de déification au sein de la mémoire collective il est nécessaire d'exploiter le processus de mythification. En effet du point ...

1166 - L’art des codes et le code des arts

Les codes les plus habituels ont une nature chiffrée. Cela correspond au fait que le codage chiffré est le plus simple à mettre en place mais aussi et ...

1165 - Comparabilité et Hypergroupes

Dans une note précédente nous avons indiqué les revendications implicites de M. Krasner et H. S. Wall au sujet de la paternité de la découverte de la notion ...

1164 - Origines des hypergroupes et revendications implicites

Plus de soixante-dix ans se sont écoulés depuis la création de la notion d’hypergroupe par Frédéric Marty, pourtant l’origine de celle-ci demeure encore ...

1163 - Notes sur la mise en scène du Tableau I

Lorsque la pièce intitulée « L’homme qui n’existait pas » débute nous ne voyons que le personnage de Lucien sans aucune autre explication quant à sa fonction ...

1162 - L’apport cognitif d’Einstein dans les révolutions scientifiques

Bien qu’il soit impossible de ne pas saisir l’importance objective de l’oeuvre scientifique d’Albert Einstein dans le domaine de la physique théorique ...

1161 - Mise en scène d’un duo de fado

Pour un duo dont une guitare. L'interprète à la guitare est assis sur un tabouret. L'autre interprète descend de son tabouret pour se retrouver dos ...

1158 - Ο δάσκαλος, ο μαθητής και η εκπαίδευση

Αν και οι έννοιες του δασκάλου και του μαθητή είναι ξεκάθαρες μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, όταν τις ενσωματώσουμε μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα τότε η διαχωριστική ...

1158 - Учитель,ученик и обучение

Понятия учитель и ученик являются достаточно четкими в рамках общественного мнения. Если же посмотреть на это с точки зрения человеческого фактора, то ...

1155 - Sur une remarque d’ordre géométrique de Leonardo da Vinci

Dans l’un des manuscrits de Leonardo da Vinci qui se trouve à la Bibliothèque de l’Institut de France, plus précisément celui que la tradition nomme le ...

1154 - Evariste Galois et Frédéric Marty : créateurs des groupes et des hypergroupes

Sans même rechercher systématiquement des points similaires entre Evariste Galois, le créateur de la théorie des groupes et Frédéric Marty, le créateur ...

1153 - Le prochain homme

Tableau XIV   Eric Où sommes-nous désormais ? Olivier Toujours au même endroit. Roland Mais pas dans le même siècle. Danielle Sommes-nous les ...

1153 - Ο επόμενος άνθρωπος

Πίνακας XIV Eric Πού βρισκόμαστε τώρα; Olivier Στην ίδια θέση πάντα. Roland Αλλά όχι στον ίδιο αιώνα. Danielle ...

1152 - Prophéties cryptiques

Tableau XIII   Roland Je n’ai rien trouvé… ! Un temps. Eric Idem ! Lucien Pourtant quelque chose transmet un signal. Olivier Peut-être ...

1152 - Μυστικές προφητείες

Πίνακας XIII Roland Δεν βρήκα τίποτα. Χρόνος. Eric Ούτε εγώ! Lucien Ωστόσο, κάτι εκπέμπει ένα σήμα. Olivier Ίσως το σήμα είναι γενικό. ...

1151 - Lettres arméniennes

Tableau XII   Agnès   Cette histoire et cette bataille diachronique m’ont bouleversée. Danielle Il en est de même pour moi. Et c’est pour cette raison ...

1151 - Αρμενικά γράμματα

Πίνακας ΧΙΙ Agnès Αυτή η ιστορία κι αυτή η διαχρονική μάχη με έχουν συγκλονίσει. Danielle Είναι το ίδιο για μένα. Και γι' αυτόν τον λόγο έχω ...