N. LYGEROS PhD

Opus

442 - Geostrategy and International Laws: a conflictual combination.

In a previous article entitled Equality of difference we mentioned that this concept was at the root of democracy. The individual is naturally considered ...

442 - Géostratégie et Droit International : une combinaison conflictuelle de l’État

Dans un précédent article intitulé L´égalité de la différence nous avions mentionné que ce concept était à la base de la démocratie. L'individu est par ...

442 - Γεωστρατηγική και Διεθνείς Νόμοι: Ένας συγκρουσιακός συνδυασμός

Σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο, Ισότητα της διαφοράς, αναφέραμε ότι η έννοια αυτή βρίσκεται στα θεμέλια της δημοκρατίας. Το άτομο φυσικά θεωρείται ως ...

441 - Η ισότητα της διαφοράς

Με την εξέλιξη των γεγονότων, η ερμηνεία των τουρκοκυπριακών συλλαλητηρίων έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αρχικά οι αναλυτές ήθελαν να μας πείσουν ότι εκφράζουν ...

440 - L’océan du sage

Même endroit, mêmes personnes, mais tout est différent... Eva s'approche d'Andréas. Elle paraît complètement perdue... Eva Andréa, j'ai peur... Chuchotant. ...

440 - Ο ωκεανός του γέροντα

(Στο ίδιο μέρος, τα ίδια άτομα όμως όλα είναι διαφορετικά...) (Medium long shot) (Η Εύα πάει κοντά στον Αντρέα. Φαίνεται εντελώς χαμένη...) Εύα : Αντρέα, ...

439 - Remarques sur le modèle cognitif en psychologie

La psychologie bien que difficilement codifiable par nature n'a pas été insensible à l'introduction des sciences cognitives dans la sphère humaine. Les ...

438 - Le retour du temps

Dans les ruelles de la ville... Sur une petite place... Les trois amis sont de nouveau réunis. Ils paraissent enthousiasmés... AndréasJ'ai des nouvelles... ...

438 - Η επιστροφή του χρόνου

(Στα σοκάκια της πόλης... στη μικρή πλατεία...) (Full shot) (Οι τρεις φίλοι είναι και πάλι μαζί. Φαίνονται ενθουσιασμένοι...) Αντρέας : Έχω νέα... Εύα ...

437 - Η ανάσταση της πληγής

(Στα σοκάκια της πόλης...) (Full shot) Οι τρεις φίλοι ζητούν πληροφορίες σε όλα τα σπίτια... Όμως κανείς δεν ξέρει που είναι ο Ιάκωβος κι ο Χρήστος) ...

437 - La résurrection de la blessure

Dans les ruelles de la ville... Les trois amis demandent des renseignements dans toutes les maisons... Seulement personne ne sait où sont Jacob et Christos. ...

436 - Τι έκαναν τότε και τι θα κάνουμε τώρα

Στην Ελλάδα, ο αγώνας της ελευθερίας απέχει πολύ από τη σημερινή πραγματικότητα. Για μερικούς είναι θρυλικός, για άλλους μοιάζει με παραμύθι για παιδιά. ...

435 - De l’absence médiologique comme liberté heuristique

Comme l'écrit Albert Einstein, les conditions extérieures qui sont posées pour le scientifique par les faits de l'expérience, ne lui permettent pas de ...

434 - L’île du désert

Dans le désert de Limnos. Au fond nous voyons un homme marcher. Il est seul dans l'univers. Bien que la chaleur soit élevée, il porte un manteau déchiré. ...

434 - Το νησί της ερήμου

(Στην έρημο της Λήμνου.) (Full shot) -> (Close up) (Στο βάθος βλέπουμε έναν άνθρωπο να περπατά. Είναι ολομόναχος στο σύμπαν.) (Medium long shot) (Αν ...

433 - Ο ρόλος της ζωής μας

Όταν κάποιος ζει καθημερινά σ'ένα τόπο δίχως προβλήματα σιγά σιγά ξεχνά την έννοιά του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να θυμάται την αξία του χώματος πάνω ...

432 - Ο άνθρωπος της άμμου

(Στο διαμέρισμα της Εύας και του Αντρέα. Η Εύα συζητά με τη Λουτσία. Ο Αντρέας ανοίγει την κεντρική πόρτα...) Αντρέας : Νομίζω πως βρήκα ! (Medium long ...

431 - Το κλάμα του μπαγλαμά

(Στο σπίτι της Λουτσίας...) (Full shot) Λουτσία : Δεν ξέρω τι να πω ! Αντρέας : Ας μην πούμε τίποτα τότε... Εύα : Μα είναι δυνατόν... (Χρόνος) Στην ...

430 - Ο συντονισμός ως στόχος

Πριν δώσουμε τη διπλωματική μάχη της Καρπασίας, πρέπει να εκτιμήσουμε σοβαρά όλες τις επιπτώσεις της. Ξέρουμε ότι η τακτική της τουρκοκυπριακής πλευράς ...

429 - Οι ζωές της στάχτης

(Ο Αντρέας και η Εύα είναι στο διαμέρισμά τους. Χτυπάει το τηλέφωνο...) (Medium long shot) (Η Εύα τρέχει ν'απαντήσει...) (Medium shot) Εύα : Παρακαλώ... ...

428 - The gift of mitsis

If you can't bring back my son, my mitsis from exile the handful of my life and if they steal his heart and if they cut his wings for his freedom ...

428 - Le cadeau du petit

Si tu ne peux pas le faire revenir d'exil mon fils, mon petit ma poignée de vie et s'ils lui ont volé le cœur et s'ils lui ont coupé les ailes pour ...

428 - Το δώρο του μιτσή

Αν δεν μπορείς να φέρεις πίσω από την ξενιτιά τον γιο μου, τον μιτσή μου τη χούφτα της ζωής μου και αν του κλέψουν την καρδιά και αν του κόψουν ...

427 - Το πρόβλημα της λύσης

Αν και πολλοί κοιτάζουν τη λύση λίγοι βλέπουν το πρόβλημα. Ενώ κάθε πρόβλημα δεν προσφέρει αναγκαστικά μία λύση. Κι αν ακόμα υπάρχει αυτή η λύση, δεν είναι ...

426 - La seconde rencontre

  Voix off. Christos Tout le monde voit la tour comme une prison... Lucia Les remparts de la tour sont... Christos Les remparts du monde... ...

426 - Η δεύτερη συνάντηση

(Φωνές off) Χρήστος : Όλοι βλέπουν τον πύργο σαν μια φυλακή... Λουτσία : Τα τείχη του πύργου είναι... Χρήστος : Τα τείχη του κόσμου... (Χρόνος) Ο πύργος ...

425 - The open tower

Black and white view. Medium long shot. Flash back. Lucia and Christos are sitting opposite each other around a wooden table. Christos’s desk ...

425 - La tour ouverte

  Noir et Blanc.   Medium Long Shot.   Flashback.   Lucia et Christos sont assis l'un en face de l'autre autour d'une table en bois. Dans un coin, ...

425 - Ο ανοιχτός πύργος

(Ασπρόμαυρη εικόνα) (Medium long shot) (Flashback) (Η Λουτσία και ο Χρήστος κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο σ'ένα ξύλινο τραπέζι. Σ την άκρη φαίνεται ...

424 - Η αδιαλλαξία της αλλαγής ως ευρωπαϊκή οντολογία

Όπως το έγραψε ο Noam Chomsky σε μια από τις πρόσφατες γεωπολιτικές του αναλύσεις, όταν επιλέγουμε τυχαία ένα ζευγάρι ιστορικών περιπτώσεων και αναρωτιόμαστε ...

422 - Το χελιδόνι της λαβωματιάς

Όταν γεννήθηκα ο χρόνος χύθηκε στο αίμα μου κι άνοιξε η ζωή μου σαν πληγή. Μα όταν φίλησα τα χείλη που ποτέ δεν χαμογέλασαν ήπια φωτιά από της μνήμης ...

422 - L’hirondelle de la blessure

Quand je suis né le temps coula sur mon sang et ouvrit ma vie comme une blessure. Mais quand j'ai baisé les lèvres qui ne souriaient jamais j'ai ...

421 - Sur l’apport cognitif des paradoxes mathématiques

Du point de vue strictement cognitif, l'un des apports les plus importants des mathématiques c'est la remise en cause de nos concepts originels que nous ...

420 - That was not just a promise

Lucia is at Eva’s and Andreas’s home… She seems sad… Medium long shot. Lucia: I didn’t want to disturb you… Eva comes in holding a plate of spoon sweet. ...

420 - Ce n’était pas seulement une promesse

Lucia se trouve chez Eva et Andréas... Elle semble triste... Medium Long Shot. Lucia Je ne voulais pas vous déranger... Eva revient avec des douceurs. ...

420 - Δεν ήταν μόνο υπόσχεση

(Η Λουτσία βρίσκεται στο σπίτι της Εύας και του Αντρέα... Φαίνεται λυπημένη...) (Medium long shot) Λουτσία : Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω... (Η Εύα επανέρχεται ...

419 - The forbidden wings

Black and white. In a full small room Christos has been writing all night long with a white pen. Medium long shot. We see the details of his ...

419 - Les ailes interdites

  Noir et blanc.   Dans une petite pièce remplie de livres, Christos écrit toute la nuit avec une plume blanche... Un à un nous voyons les détails de ...

419 - Τα απαγορευμένα φτερά

(Ασπρόμαυρο) (Σ'ένα μικρό δωμάτιο γεμάτο, ο Χρήστος γράφει όλη τη νύχτα με μια λευκή πένα.) (Medium Long shot) (Μία μία βλέπουμε τις λεπτομέρειες ...

418 - The little girl with the candle

Flash back. In the darkness of a byzantine church a man’s hand carefully lights up a single candle. Extreme close up. Little by little the candle’s ...

418 - Το κοριτσάκι με το κερί

(Flashback) (Μες στο σκοτάδι μιας βυζαντινής εκκλησίας ένα αντρικό χέρι ανάβει προσεχτικά ένα μοναδικό κερί.) (Extreme close up) (Σιγά σιγά η φλόγα του ...

417 - Η πολιτική διαφορά κάνει την ιστορική διαφορά

Η απόσταση δημιουργεί συχνά το αίσθημα της ομοιότητας, η οποία φυσιολογικά δεν θεωρείται ως ενεργητικό στοιχείο σε θέματα επιλογής. Αυτός ο κανόνας ισχύει ...

416 - La légende rouge

Une blessure sur le Pentadactylos* ne se referme jamais et toujours rouge est la terre. Une nuit un aigle bicéphale déchira le destin et je découvris ...

416 - Ο κόκκινος θρύλος

Μια πληγή πάνω στον Πενταδάκτυλο δεν κλείνει ποτέ κι είναι πάντα κόκκινη η γη. Μια νύχτα ένας δικέφαλος αετός έσχισε τη μοίρα κι ανακάλυψα ...

416 - Красная легенда

Рана на Пентадактилос* никогда не закрывается и земля красная всегда. Однажды ночью двуглавый орел разорвал судьбу и я раскрыл тайну. Красный ...

415 - De la codification de l’altruisme comme réalisateur ontologique

Bien que la notion d'altruisme puisse sembler évidente à la lecture de la définition du dictionnaire qui la décrit comme une disposition à s'intéresser ...

414 - The jacket of pain

Flashback. Extreme close up. Andreas: Christos, for God’s sake, isn’t it too warm for you in this jacket? Time. Undo the buttons a little bit… Christos: ...

414 - La veste de la douleur

  Flashback. Extreme close up. Andréas Et bien Christo, tu n'étouffes pas avec cette veste ? Un temps. Défais-la un peu... Christos Je ne peux pas ...

414 - Το σακάκι του πόνου

(Flashback) (Extreme close up) Αντρέας : Καλά ρε Χρήστο δεν έσκασες μ'αυτό το σακάκι ; (Χρόνος) Ξεκούμπωσέ το λιγάκι... Χρήστος : Δεν μπορώ ! (Κρατά ...