N. LYGEROS PhD

Opus

68 - Le sacrifice

Je me souviens de Cynégire qui perdit la vie à la bataille de Marathon en retenant de la main un navire ennemi qui lui fut fatal ; de leurs haches les ...

68 - Η θυσία

Θυμούμαι τον Κυνέγειρο που 'χασε τη ζωή του στη μάχη του Μαραθώνα κρατώντας με την πυγμή του ένα εχθρικό καράβι που στάθηκε μοιραίο με τσεκούρια οι ...

68 - Il Sacrificio

Ricordo Cinegiro che perse la sua vita ...

67 - Le drapeau

Je me lamente pour Chypre et vois un drapeau avec un croissant qui remue frauduleusement. Des Caramanites ont tué la fierté de Chypre, Kakaros était ...

67 - Η Σημαία

Μοιρολογώ για την Κύπρο και βλέπω μια σημαία με μία ημισέληνο που σείεται λαθραία. Καραμανίτες σκότωσαν της Κύπρος το καμάρι, Κάκαρο τον ελέγανε τ' ...

67 - La bandiera

Piango per Cipro e vedo una bandiera scuotersi con mezzaluna di frode . Karamanites uccisero di Cipro il vanto, Kàkaro il nome del giovin ...

66 - Diachronie

je discerne sur une tablette couverte de linéaire B ; étrange page. ΔIONYΣOΣ je lis sur une colonne antique, alphabet de marbre ; fière matière. je ...

66 - Η Διαχρονία

ιακρίνω πάνω σε πινακίδα γεμάτη γραμμική βήτα παράξενη σελίδα. Δ IONY Σ O Σ διαβάζω σε μία αρχαία στήλη, μαρμάρινο αλφάβητο υπερήφανη ύλη. διαστέλλω ...

65 - La grécité de la Thrace : histoire, civilisation et traditions

Artisanat traditionnel L'artisanat en Thrace est marqué par la tradition du tissage et de la broderie pratiqués dans les bourgs et les villages ...

64 - L’écriture

Le sens héroïque, l'âme d'Ulysse réclamaient Homère pour s'ériger. La notion maïeutique, la pensée de Socrate réclamaient Platon pour que les états ...

64 - Η Γραφή

Το ηρωικό νόημα, η ψυχή τ' Οδυσσέα χρειαζόταν τον Όμηρο για να φανεί ακμαία. Η μαιευτική έννοια, η σκέψη του Σωκράτη χρειαζόταν τον Πλάτωνα για να τη ...

64 - La scrittura

Il significato eroico, l’anima di Ulisse per mostrarsi rigogliosa bisogno aveva d’Omero. Lo spirito maieutico, di Socrate il pensiero di Platone ...

64 - The Scripture

The heroic meaning, the soul of Ulysses required Homer to look flourishing The maieutics notion, the thought of Socrates required Plato for the states ...

63 - Sur la présence du chiffre 4 dans Erotókritos

Á la page 95 de son livre Le problème esthétique chez Thomas d'Aquin, Umberto Eco écrit :Il s'agit de cette métaphysique de l’homo quadratus qui tire ...

61 - Amnesty Internet…

Internet est un système qui permet la communication directe entre les ordinateurs. Ce fait procure à l'utilisateur l'avantage de la rapidité dans ses échanges ...

60 - Sur les chiffres 3 et 4 dans H Θυσία του Αβραάμ et Ερωτόκριτος de Kornáros

Dans nos deux précédentes études (cf. [1] et [2]) nous avons démontré l'érudition de KOPNAPOΣ aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau scientifique. ...

59 - Sur la nécessité d’une déclaration universelle des droits de la femme

En 1992, dans 45 pays, des femmes ont été violées par des agents des forces de sécurité. Cette phrase est accablante non pas en tant que résultat d'un ...

58 - Sur les connaissances scientifiques dans Erotókritos

Sur les connaissances scientifiques dans Erotókritos

54 - Analyse de : La fabuleuse découverte des ruines de Troie de Schliemann

Ce mois je vais analyser un livre tout à fait exceptionnel. En effet il s'agit de la première réédition de La fabuleuse découverte des ruines de Troie ...

51 - Réflexions sur des films : All the King’s men. Epouses et Concubines. La vie sur un fil

Réflexions sur des films : All the King's men. Epouses et Concubines. La vie sur un fil

50 - Analyse de : L’homme occulté. Le citoyen face au scientifique de Michel Schiff

Cette analyse doit son existence à la curiosité intellectuelle et à elle seule. Car la première partie de ce livre qui en possède deux est par son manque ...

48 - Seconde Démonstration

Abstract : We mean to analyse the framework of the theorem by Appel and Haken for the planar maps problem, in order to study how one exploits computer ...

47 - Réflexions sur des films : Les amants du Pont-Neuf. Le pas suspendu de la cigogne. La côte d’Adam

Les amants du Pont-Neuf : Bien plus qu'une histoire d'amour c'est l'histoire de deux misérables - au sens de V. Hugo. Bouleversante cette beauté du désespoir ...

45 - Analyse de : Invitation à la philosophie des sciences

Invitation à la philosophie des sciences de Bruno Jarrosson Tout d'abord je tiens à signaler au lecteur que ce livre, malgré son titre, traite ...

43 - Analyse de : Souvenirs d’apprentissage d’André Weil

Avec votre livre j'ai pu, quelque peu mieux, découvrir le personnage qui se cachait derrière la signature d'articles de Mathématique et de réflexion sur ...

41 - Relation d’incertitudes de Jean Perdijon

Entretien sur le réel, l'idéal, le possible Jean Perdijon - PUG 2461 C'est un livre très plaisant à lire même s'il y a quelque chose de désagréable ...

40 - Analyse de : Hasard et Chaos

Voilà enfin un livre de science, non technique, critique et agréable. C'est vraiment l'exemple parfait de ce que devrait être la vulgarisation; en effet ...

40 - Analisi: Probabilità e Caos

Ecco infine un libro di scienza, non tecnico, critico e piacevole. È veramente l’esempio perfetto di ciò che dovrebbe essere la divulgazione; in effetti ...

39 - Analyse de : Einstein, sa vie, son temps de Philip Franck

(A. George) L'auteur de la biographie ne se contente pas de nous brosser un tableau sommaire de la mentalité qui régnait avant l'oeuvre d'Einstein, ...

38 - Le destin de la logique est-il immoral ou amoral?

À Roland FRAÏSSE (mon plus vieil ami !) L'ordinateur deviendra-t-il le cheval * de bataille de la logique ? J'ai quelque peu honte d'écrire un article ...

37 - Analyse de : Le théorème de Gödel de Jean-Yves Girard.

Ce livre s'articule suivant trois degrés de liberté : vulgarisation, démonstration, critique. Structure on ne peut plus efficace ! En effet la vulgarisation ...

36 - Analyse de Quand les poules auront des dents de S. J. Gould

Réflexions sur l'histoire naturelle Le ton du livre est donné par le titre. Le style pénétrant de l'auteur est irrémédiablement associé à la franchise ...

34 - Un nouveau phénomène en physique : l’abondance

Au 20ème siècle la théorie dans le domaine de la physique a fait de tels progrès qu'elle a laissé loin derrière elle toute tentative de la part de l'expérimental ...

32 - Analysis of Albert Camus’ The Myth of Sisyphus

The myth of Sisyphus is an even more extraordinary book than Persuasion and Rhetoric - but it is true that initially the second was not meant to be published ...

32 - Analyse de : Le mythe de Sisyphe d’Albert Camus

Le mythe de Sisyphe est un livre encore plus extraordinaire que La persuasion et la rhétorique - mais il est vrai qu'initialement le deuxième n'était pas ...

32 - Ανάλυση του: Ο μύθος του Σισύφου του Αlbert Camus

Ο μύθος του Σισύφου είναι ένα βιβλίο ακόμη εξαιρετικότερο και από το Η πειθώς και η ρητορική – μα η αλήθεια είναι πως αρχικά το δεύτερο  δεν προοριζόταν ...

32 - Analisi del “Il mito di Sisifo” di Albert Camus

Il mito di Sisifo è un libro ancora più straordinario della “La persuasione e la retorica”- ma è vero che inizialmente il secondo non era destinato alla ...