N. LYGEROS PhD

Opus

560 - Le commencement de la fin

Océanides Quand vas-tu partir ? Prométhée Hier ! Océanides Comment est-ce possible ? Prométhée Ce n'est pas possible ! Océanides Qui ...

560 - Η αρχή του τέλους

Ωκεανίδες : Πότε θα φύγεις ; Προμηθέας : Χθες ! Ωκεανίδες : Πώς είναι δυνατόν ; Προμηθέας : Δεν είναι δυνατόν ! Ωκεανίδες : Ποιος σ'έχει ανάγκη ; ...

559 - Schaffen des Ozeans

Ozeaniden : Solange die Wellen sterben lebt der Ozean ...

559 - Création d’océan

Tant que meurent les vagues l'océan vit. Cependant la mer n'a pas oublié. Tant que meurent les nuages l'éclair vit. Cependant la tempête ...

559 - Δημιουργία ωκεανού

Ωκεανίδες : Όσο πεθαίνουν τα κύματα ζει ο ωκεανός. Όμως η θάλασσα δεν ξέχασε. Όσο πεθαίνουν τα σύννεφα ζει ο κεραυνός. Όμως η θύελλα ...

558 - Sur l’influence de la pensée sur la pensée

Autant il est aisé de percevoir l'impact d'une invention même relativement modeste sur l'ensemble du l'humanité, autant celui d'une pensée n'est perceptible ...

557 - Το ευρωπαϊκό ύφος του ελληνισμού

Χρόνια τώρα ο ελληνισμός ζει με φοβίες. Τα βάσανα της ζωής, οι πληγές και τα δεινά της μοίρας λάβωσαν και τους πιο δυνατούς. Άλλοι ξέχασαν το παρελθόν ...

556 - L’ultimo maestro di vita

Dea: Che cosa hai, padre? (Tempo) Piangi ...

556 - Le dernier maître de la vie

Théa Qu'as-tu, père ? Un temps. Tu pleures ? Chiron L'immortalité me blesse... Théa L'immortalité ? Chiron Tous mes disciples meurent mais moi... ...

556 - Der letzte Lehrer des Lebens

Göttin : Was hast du, Vater? (Zeit) weinst du ...

556 - Ο τελευταίος δάσκαλος της ζωής

Θεά : Τι έχεις, πατέρα ; (Χρόνος) Κλαις ; Χείρωνας : Με πληγώνει η αθανασία... Θεά : Η αθανασία ; Χείρωνας : Όλοι οι μαθητές μου πεθαίνουν μα εγώ... ...

555 - Les limites de la sagesse

Ce qu'il n'a lu il l'a écrit. Ce qu'il n'a écrit s'est éteint Et ce qui ne s'est éteint est mort. Je sais mais je ne crée pas le lendemain ...

555 - Τα όρια της σοφίας

Χείρωνας : Ότι δε διάβασε έγραψε. Ότι δεν έγραψε έσβησε. Κι ότι δεν έσβησε πέθανε. Ξέρω μα δε δημιουργώ το αύριο υπάρχει ήδη μέσα στο ...

555 - Die Grenzen der Weisheit

Chiron: Was  nicht gelesen wurde steht  geschrieben ...

554 - Pourquoi ?

Pourquoi lui as-tu appris à vivre si c'était pour mourir ? Pourquoi lui as-tu donné une âme si c'était pour la perdre ? Pourquoi l'as-tu blessé, ...

554 - Γιατί;

Θεά : Γιατί του έμαθες να ζει αν ήταν να πεθάνει; Γιατί του έδωσες ψυχή αν ήταν να τη χάσει; Γιατί τον πλήγωσες κι εσύ δεν έφταναν οι άλλοι; ...

554 - Perché?

Dea: Perché gli hai insegnato a vivere ...

554 - Warum

Göttin: Warum hast du ihm das Leben beigebracht ...

553 - Human rights and the art of war

In collective unconscious, chess game represents the intelligence game par excellence. Whereas psychometric studies showed that the results for this game, ...

553 - Les droits de l’homme et l’art de la guerre

Si nous voulons vraiment défendre les droits de l'homme, nous devons être conscients et ce, avec une sagesse impitoyable et sans espoir que la guerre est ...

552 - Ο απόδημος ελληνισμός και η Κύπρος μας

Όταν έγινε η βίαιη εισβολή του 1974, δεν λαβώθηκε μόνο η γη μας αλλά και οι άνθρωποί μας. Έτσι γεννήθηκαν στη μνήμη μας οι λέξεις: αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι ...

551 - Le recours de la mère

Mère, comment as-tu supporté ce feu, comment as-tu supporté l'exil ? J'ai vécu des années mort dans les prisons de l'été blessé. Et si je vis ...

551 - Η προσφυγή της μάνας

Μάνα μου, πως άντεξες εκείνη τη φωτιά, πως άντεξες την προσφυγιά; Έζησα χρόνια πεθαμένος στις φυλακες του λαβωμένου καλοκαιριού. Κι αν ζω ακόμα ...

550 - Des contraintes du livret à l’essence de l’opéra

A notre époque, l'écriture d'un livret d'opéra peut sembler quelque peu inopportune. Seulement ce serait sans compter son influence indirecte via les comédies ...

549 - L’ouverture de la blessure

Chiron Les tourments de la blessure tu n'as vécus. Myrmidons Terre de justice ! Théa Les pleurs de l'olivier tu n'as ouïs. Myrmidons Blessure ...

549 - Το άνοιγμα της πληγής

Χείρωνας : Τα βάσανα της σκιάς δεν έζησες. Μυρμιδόνες : Δικαιοσύνης Γη ! Θεά : Τα κλάματα της ελιάς δεν άκουσες. Μυρμιδόνες : Ρωμιοσύνης Πληγή ...

549 - Das Öffnen der Wunde

Chiron : Du hast nicht die Leiden des Schattens ...

548 - L’oeuvre : de la consistance à l’unité

Bien qu'il soit difficile par nature de cerner l'unité d'une oeuvre à large spectre, il existe un moyen, c'est la consistance. En effet, lorsque les opus ...

547 - La fine dell’inizio

Mirmidoni: Siamo pronti, Achille ...

547 - La fin du commencement

  MyrmidonsNous sommes prêts, Achille. AchilleNotre futur sera rude. MyrmidonsIl suffit que nous le partagions. AchilleLe partage de notre ...

547 - Το τέλος της αρχής

Μυρμιδόνες : Είμαστε έτοιμοι, Αχιλλέα. Αχιλλέας : Το μέλλον μας θα είναι σκληρό. Μυρμιδόνες : Αρκεί να το μοιραστούμε. Αχιλλέας : Η μοιρασιά της μοίρας ...

547 - Das Ende des Anfangs

Myrmidones : Wir sind bereit, Achilles ...

546 - Die Welt der Einsamkeit

Chiron: Was hast du, meine Tochter ...

546 - Le monde de la solitude

Chiron Qu'as-tu, ma fille ? Théa Je n'ai rien, père... Un temps. Je n'ai plus rien. Chiron As-tu parlé avec lui ? Théa Je suis morte avec lui ...

546 - Ο κόσμος της μοναξιάς

Χείρωνας : Τι έχεις, κόρη μου ; Θεά : Δεν έχω τίποτα, πατέρα... (Χρόνος) Δεν έχω τίποτα πια. Χείρωνας : Μίλησες μαζί του ; Θεά : Πέθανα μαζί του ! ...

545 - Bevor

Achilleas: Ohne Myrte, ohne  Ende ...

545 - Before

Achilles: Without myrsine, without end I don't have a beginning. Without sacrifice, without death I have no life. I don't know what earth means ...

545 - Avant

Sans myrte, sans fin de commencement je n'ai. Sans sacrifice, sans mort de vie je n'ai. Je ne sais ce que signifie la terre sans colère. Je ne ...

545 - Prima

Achille: Senza mirto, privata la fine ...

545 - Πριν

Αχιλλέας : Χωρίς μυρσίνη, δίχως τέλος αρχή δεν έχω. Χωρίς θυσία, δίχως θάνατο ζωή δεν έχω. Δεν ξέρω τι σημαίνει γη χωρίς οργή. Δεν ξέρω ...

544 - Le désir de Théa

Le mensonge du ciel l'entendre je ne le veux. Le sang de la mer le toucher je ne le veux. Comme la nécessité qui vit de la terre je te veux. ...

544 - Ο πόθος της θεάς

(Aρια) Θεά : Του ουρανού το ψέμα ν'ακούσω δε θέλω. Της θάλασσας το αίμα ν'αγγίξω δε θέλω. Σαν την ανάγκη που ζει από το χώμα σε θέλω. ...

544 - The desire of the Thea

Thea: I don't want to hear the sky's lie. I don't want to touch the sea's blood. Like the need that is living from the soil I want you. Like the love ...