N. LYGEROS PhD

Opus

636 - La douleur habite la tombe 77

Dans le cénotaphe de Salamine tu donnas ton visage à notre terre et ta douleur d'argile fendue ouvrit notre blessure. Pardon, je ne tarderai plus ...

636 - Ο πόνος μένει στον τάφο 77

Στο κενοτάφιο της Σαλαμίνας το πρόσωπό σου έδωσες στη γη μας κι ο ραγισμένος πήλινός σου πόνος άνοιξε την αόρατη πληγή μας. Συγγνώμη δε θ'αργήσω άλλο ...

635 - Le petit-fils du voleur (4)

Le feu brûlait le dernier livre. Le petit voulait le sauver mais il n'osait pas s'approcher et le feu le repoussait. C'était le dernier combat du livre. ...

635 - Ο εγγονός του κλέφτη (4)

Η φωτιά έκαιγε το τελευταίο βιβλίο. Ο μικρός ήθελε να το σώσει μα δεν τολμούσε να πλησιάσει και τον έσπρωχνε η φωτιά. Ήταν η τελευταία μάχη του βιβλίου. ...

634 - Le premier jour de la nuit (3)

Leur barque déchirait les eaux du lac. Autour d'eux on n'entendait que le silence. Ils étaient seuls, complètement seuls. La femme se tenait debout, elle ...

634 - Η πρώτη μέρα της νύχτας (3)

Η βάρκα τους έσχιζε τα νερά της λίμνης. Και γύρω τους άκουγαν μόνο τη σιωπή. Ήταν μόνοι, ολομόναχοι. Η γυναίκα στεκόταν όρθια, κοίταζε το βάθος της λίμνης, ...

633 - La poignée de main de la vie

Personne ne nous a appris combien était important cet instant. Personne ne nous a appris qu'il pouvait être le dernier. Et pourtant lorsque je pénétrai ...

633 - Η χειραψιά της ζωής

Κανείς δε μας έμαθε πόσο σημαντική είναι εκείνη η στιγμή. Κανείς δε μας έμαθε πως μπορεί να είναι η τελευταία. Κι όμως όταν μπήκα σ΄εκείνη τη βουβή ...

632 - Τα παιδιά των εγκλωβισμένων

Ξέρουμε όλοι μας πόσο σημαντικό είναι να λειτουργήσει το γυμνάσιο στο Ριζοκάρπασο διότι αφορά και τον πολιτισμό μας και τη μνήμη μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. ...

631 - Une approche didactique de la visualisation des trois dimensions

Au cours du séminaire intitulé Développement et Créativité que nous avons effectué avec deux dizaines d'enfants de 8 à 12 ans les 25/07/2003 et 28/07/2003, ...

630 - La paix des enfants

Au milieu des croix blessées jouaient des enfants inconnus pourtant je ne me mis pas en colère et mon coeur se fendit je vécus leur combat perdu. Quand ...

630 - Η ειρήνη των παιδιών

Αννάμεσα στους λαβωμένους σταυρούς έπαιζαν άγνωστα παιδιά όμως δεν οργίθηκα και ράγισε η καρδιά μου έζησα την απεγνωσμένη τους μάχη. Όταν δεν υπάρχει ...

629 - Το κατοχικό καθεστώς και η γραφειοκρατία του

Εφόσον η αντίστασή μας κατά του κατοχικού καθεστώτος μπορεί να είναι μόνο και μόνο νόμιμη και σε ευρωπαϊκά πλαίσια πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της γραφειοκρατίας ...

628 - Des principes aux lois

L'un des problèmes les plus cruciaux de la physique théorique, c'est la découverte des lois et l'établissement des principes. Ce problème est si difficile ...

627 - The weight of the termites

The strategic models, allthough they are applicable at a technical level, they derive from mental schemes, which belong to the cognitive level. Those as ...

627 - Το βάρος των τερμιτών

Τα στρατηγικά μοντέλα αν και εφαρμόζονται σ’ ένα τεχνικό επίπεδο προέρχονται από νοητικά σχήματα που ανήκουν στο γνωστικό επίπεδο. Εκείνα εκ φύσης πιο ...

626 - Les gorges de la mémoire (2)

Le maître ne parla pas. Il vivait dans le silence. Et son disciple comprit qu'il voulait lui dire quelque chose d'important. C'était toujours ainsi quand ...

626 - Η χαράδρα της μνήμης (2)

Ο δάσκαλος δεν μίλησε. Ζούσε μες στη σιωπή. Κι ο μαθητής κατάλαβε πως ήθελε να του πει κάτι το σημαντικό. Πάντα έτσι έκανε όταν υπήρχε ανάγκη. Τώρα όμως ...

625 - Le navire immobile

Quand le monde se leva nous traversâmes les gorges du métal sur le pont déchiré et nous bûmes un café. Le matin lumineux sur le bleu de la mer sous ...

625 - Το ακίνητο καράβι

Μόλις ξημέρωσε ο κόσμος περάσαμε από τη χαράδρα του μετάλλου πάνω στη σχισμένη γέφυρα και πήγαμε για καφέ. Εκείνο το φωτεινό πρωί πάνω στο γαλάζιο ...

624 - The dynamics of promptness

Although it seems absurd promptness is a formal stage in strategy. Of course, it should not constitute a simple consequence of inertia, but rather the ...

624 - Η δυναμική της ετοιμότητας

Αν και φαίνεται παράλογο, στη στρατηγική η αναμονή είναι μία επίσημη φάση. Βέβαια, δεν πρέπει να είναι μια απλή επίπτωση της αδράνειας, μα το αποτέλεσμα ...

623 - La rareté et le nombre

Autant certains écrivains éprouvent le bonheur de l'écriture dans l'acte même d'écrire, autant d'autres ressentent la nécessité de l'oeuvre. Il est vrai ...

622 - Ο αγώνας για το γυμνάσιο της ελευθερίας

Όταν η κατοχή θέτει τα όρια του κράτους, ο μόνος νόμιμος τρόπος αντιμετώπισης παραμένει ο άνθρωπος. Σ αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις ...

621 - Le maître et la pierre

Le disciple ne savait pas quel était le but de leur visite. Cette île lui était totalement inconnue alors qu'elle semblait familière pour son maître. Il ...

620 - The strange and the curious

Strange: Once, in the very old times humans didn’t have a mouth. Curious: And how could they speak then? Strange: They didn’t speak… Curious: ...

620 - L’étrange et la curieuse

Étrange Autrefois, dans l'ancien temps les hommes n'avaient pas de bouche. Curieuse Et alors comment parlaient-ils ? Étrange Ils ...

620 - Ο παράξενος κι η περίεργη

Παράξενος: Κάποτε, στα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν στόμα. Περίεργη: Και τότε πως μιλούσαν; Παράξενος: Δε μιλούσαν... ...

619 - Les trente baisers du soleil (1)

J'ai senti sur mes paupières cette lumière tendre de l'aube et mes yeux ont pleuré. Ils se sont rappelés les caresses de la nuit et la pluie invisible. ...

619 - Τα τριάντα φιλιά του ήλιου (1)

Ένιωσα πάνω στα βλέφαρά μου εκείνο το τρυφερό φως της χαραυγής και δάκρυσαν τα μάτια μου. Θυμήθηκαν τα χάδια της νύχτας και της αόρατης βροχής. Έβρεχε ...

618 - Une approche didactique du problème du cavalier

A deux reprises, le 25/07/03 et le 28/07/03 avec deux groupes de dix enfants de huit à douze ans, nous avons mené une étude particulière au cours d'un ...

617 - The fairytale of joy

A beautiful rosebush and a misshapen monster under the tree of the sun. Rosebush: Could you write something for me? Monster: Whatever you want, my ...

617 - Le conte de la Joie

Une rose magnifique et un monstre difforme sous l'arbre du soleil. Rose Peux-tu écrire quelque chose pour moi ? Monstre Ce que tu désires, ma rose... ...

617 - Το παραμύθι της χαράς

(Μια πανέμορφη τριανταφυλλιά κι ένα δύσμορφο τέρας κάτω από το δέντρο του ήλιου .) Τριανταφυλλιά: Θα μπορούσες να γράψεις κάτι για μένα; Τέρας: Ό,τι θες, ...

616 - De la vie misérable à l’axiologie de l’existence

Même lorsque nous luttons quotidiennement pour des causes que nous considérons comme nobles, il est pour ainsi dire impossible de ne pas être submergé ...

615 - Η στρατηγική έννοια του μετώπου

Μία από τις πιο γνωστές έννοιες της στρατηγικής είναι η έννοια του μετώπου. Κι αν κάποτε οι μη ειδικοί τη θεωρούν ως ένα αφηρημένο σύμβολο το οποίο υλοποιούν ...

614 - Morales sociales et intelligence humaine

Avant de se poser la question de savoir pourquoi il faut préférer le bien au mal, il nous faut non seulement savoir comment ils sont définis mais surtout ...

613 - Sur l’importance de l’esprit sur le corps

Dans des sociétés qui obéissent au système de la démocratie de masse et qui recherchent la manufacture de consensus, le sport est un élément clef. Bien ...

612 - Sur la notion de champ en physique

En introduisant la notion de masse ponctuelle en physique, Newton était conscient d'apporter avec celle-ci toute une série de problèmes ontologiques. Cependant, ...

611 - On the flow of religions

Religions flow inside each other. This phenomenon, which belongs to the meta-theory of religions, results from the size of the impacted group. Indeed if ...

611 - De l’écoulement des religions

Les religions s'écoulent les unes dans les autres. Ce phénomène qui appartient à la méta-théorie des religions provient de la taille du groupe impacté. ...

610 - Colonization as a strategic objective

With the new political realities, it's no longer wise to observe the colonization issue as a human rights situation. We must examine it strategically ...

610 - Ο εποικισμός ως στρατηγικός στόχος

Με τα νέα πολιτικά δεδομένα δεν αρκεί πια να βλέπουμε το θέμα του εποικισμού ως κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να το εξετάσουμε και στρατηγικά. ...

609 - Précocité et surdouement

Dans les cadres psychologique et social, il existe un accord tacite qui engendre une confusion entre les notions de précocité et de surdouement. Les considérant ...

608 - Smart vs Trams

Il est parfois extrêmement difficile de trouver des exemples concrets de l'existence de schémas mentaux abstraits dans des domaines quotidiens. Pourtant ...

607 - L’humanité du sacré

La quête du sacré est une évolution mentale naturelle pour l'Humanité. Chaque société à sa manière, à travers ses us et ses coutumes et l'ensemble incohérent ...

607 - Η ανθρωπιά του ιερού

Η αναζήτηση του ιερού είναι μία φυσική νοητική εξέλιξη για την Ανθρωπότητα. Κάθε κοινωνία με τον τρόπο της, μέσω των συνηθειών της και των εθίμων της και ...

606 - Η δικαιοσύνη της ιστορίας και η ιστορία της δικαιοσύνης

Αν ο καθένας συνειδητοποιούσε το βάθος των βασάνων που γνώρισε το νησί μας δε θα τολμούσε να κάνει βήμα πάνω στο χρυσοπράσινο φύλλο. Κάθε κόκκος της ακρογιαλιάς ...

605 - Sur les lèvres du monde

Quand le monde se leva tu te tins à son bord, tu coupas une fleur et tu me l'offris... En un instant, tu donnas le stigmate de la lumière de la nuit ...

605 - Στα χείλη του κόσμου

Όταν ξημέρωσε ο κόσμος στάθηκες στην άκρη του έκοψες ένα λουλούδι και μου το χάρισες... Με μια στιγμή, έδωσες το στίγμα του φωτός της νύχτας ...