32917 - Πάνω στους Τσιγγάνους

Ν. Λυγερός

Πάνω στους Τσιγγάνους
οι Ναζί
έκαναν
πειράματα
με φωσγένιο
για να μελετήσουν
την τοξικότητά του
στους πνεύμονες
έτσι θύματα
έζησαν τη φρίκη
του πειραματόζωου
μόνο και μόνο
επειδή οι θύτες
θεωρούσαν
ότι άνηκαν
σε κατώτερη κατηγορία
των ανθρώπων
γι’ αυτό δεν πρέπει
να ξεχάσουμε
αυτή τη βαρβαρότητα
έτσι ώστε
ν’ αποφύγουμε
τις επόμενες
με τον αγώνα μας.