61331 - Στρατηγική Επανεκκίνηση

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όταν έχεις την ικανότητα
ν’ ανακαλύψεις το ντουντούκ
σε μια βερικοκιά
τότε μπορείς να βρεις και τη στρατηγική επανεκκίνηση
ενός διαχρονικού αγώνα
που έχει υποστεί μια τακτική ήττα.
Η βαρβαρότητα είχε πετύχει τον στόχο της
γιατί τον είχε παρουσιάσει
ως μια διόρθωση
ενώ στην ουσία ήταν έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας.
Το πρόβλημα της επανεκκίνησης
έμοιαζε με αυτό που είχαν αντιμετωπίσει
οι σταυροφορίες
όταν σε μερικές φάσεις
δεν είχαν καταφέρει να υλοποιήσουν το όραμά τους
λόγω της φυσικής αδράνειας της βαρβαρότητας.
Και τώρα αυτός ο λαός
χρειαζόταν το ανάλογο.
Αυτό είχαν κάνει σε άλλη χερσόνησο
έως την ολική τους απελευθέρωση.
Το τηλέφωνο χτύπησε
την ώρα της νέας σύνθεσης.
Ήταν μια επιμόρφωση
για νέους μαχητές.