61806 - Ασκήσεις τακτικής

Ν. Λυγερός

Ήταν σημαντικό να μάθουν οι δικοί του
και στοιχεία τακτικής σε κάθε επίπεδο.
Διότι όλες οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές
όταν βρίσκεσαι στο πεδίο μάχης.
Τους έδειξε πάνω σε μια σκακιέρα
πόσο σημαντική ήταν η θέση των βασιλιάδων
σε σχέση με τα πιόνια.
Ακόμα κι αν αυτά ήταν ελάχιστα.
Ακόμα κι αν υπήρχε μόνο ένα.
Μέσω της ισοπαλίας και της νίκης
τους έδειξε το ίχνος της δράσης
των βασιλιάδων.
Το πρόβλημα της βραδύτητας
λόγω της μονάδας.
Τη σημασία των περασμάτων
και των εμποδίων.
Τους έδειχνε την ομορφιά
νοητικών σχημάτων της τακτικής
κι άρχισαν να αντιλαμβάνονται
ότι ήταν αποτελεσματικά
για την προστασία των αθώων
επειδή ο καθένας είχε αυτό το δικαίωμα.
Μπορεί να μην μπορούσαν να τον βοηθήσουν
να προστατέψει την Ανθρωπότητα
αλλά μπορούσαν να σώσουν ένα μικρό αθώο,
ένα πιόνι πάνω στη σκακιέρα.