84983 - Η συμβατότητα

Ν. Λυγερός

Η συμβατότητα
είναι απαραίτητη
σ’ ένα συμμαχικό
πλαίσιο
διότι είναι αυτή
που θα αντέξει
τις διαφορές
χωρίς
να προκαλέσει
τριβές
εσωτερικές.
Αντιθέτως
θα καταφέρει
να μετατρέψει
την απλή
συνεργασία
σε πολύπλοκη
συνέργεια
που θα υποστηρίξει
τον πυρήνα.