N. LYGEROS PhD

Opus

499 - Η διεκδίκηση ως δικαίωμα

Το παράδειγμα της Τηλλυρίας είναι ενδεικτικό της υπάρχουσας δυναμικής. Αποτελεί από μόνο του την απάντηση στις συντηρητικές θέσεις σκεπτικιστών. Ο συνδυασμός ...

498 - The aberrational and the writings

When they were accusing the resistance of the Cypriot nation against the violent invasion of 1974 as an aberrational act, the general argument of the politics ...

498 - Το γραφικό και η γραφή

Όταν κατηγορούσαν την αντίσταση του κυπριακού λαού εναντίον της βίαιης εισβολής του 1974 ως γραφική, το γενικό επιχείρημα της πολιτικής της πραγματικότητας ...

497 - Quand le passé rencontre le futur

  Dans l'ancienne gare de chemin de fer. Flashback.   Une petite fille qui semble perdue s'approche d'un moine... Athanassia Tu sais peut-être à quelle ...

497 - Όταν το παρελθόν είδε το μέλλον

Στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Fullshot. Flashback. Ένα κοριτσάκι που φαίνεται χαμένο πλησιάζει ένα μοναχό... Αθανασία ...

497 - When the past saw the future

At the old railway station. Full shot. Flash back. A little girl who seems lost is approaching a monk… Athanasia Do you happen to know ...

496 - Ας μην ξεχάσουμε τη μνήμη μας

Το πρόβλημα μιας μακρόχρονης κατοχής είναι η αντίσταση της μνήμης. Διότι όσο ο πόλεμος είναι απάνθρωπος, τόσο ο χρόνος είναι ανθρώπινος. Με τον χρόνο, ...

495 - Athanasia’s metamorphosis

Next day at the islet of the windmill. Full shot. The whole company is together except Fotis. Aris Do you know why we are all here? ...

495 - La métamorphose d’Athanassia

  Le jour suivant sur la petite île du moulin à vent. Tous les amis sont ensemble excepté Photis. Aris Sais-tu pourquoi nous sommes tous ici ? Irini ...

495 - Η μεταμόρφωση της Αθανασίας

Την άλλη μέρα στο νησάκι του ανεμόμυλου. Fullshot. Όλη η παρέα είναι μαζί εκτός από το Φώτη. Άρης ...

494 - Immortality’s dream

At Irene’s and Aris’s home. Medium long shot. Aris Where’s Athanasia? Irene Proudly. At the Gallery! Aris Nothing can stop you… ...

494 - Le rêve de l’immortalité

  Dans la maison d'Irini et d'Aris... Aris Où est Athanassia ? Irini, fière d'elle. A la pinacothèque ! Aris Rien ne peut vous arrêter... Irini, ...

494 - Το όνειρο της αθανασίας

Στο σπίτι της Ειρήνης και του Άρη. Medium long shot. Άρης Πού είναι η Αθανασία; Ειρήνη Περήφανα. Στην Πινακοθήκη! ...

493 - Η ελευθερία του θανάτου

Στο δωμάτιο της Ελευθερίας Ο Άγγελος κι ο Φώτης τη θρηνούν. Medium long shot. Άγγελος  ...

493 - Death’s liberty

In Eleftheria’s room. Angel and Fotis mourn her. Medium long shot. Angel It was as if she was waiting for you. She was very sick. ...

492 - The passion’s labyrinth

Outside the traditional cafeteria. Full shot. Marina To Athanasia. Don’t believe in only what you see, my daughter. Athanasia I’ll go ...

492 - Le labyrinthe de la passion

  Devant le café traditionnel.   Full Shot. Marina, à Athanassia. Ne crois pas seulement ce que tu vois, ma fille... Athanassia J'irai moi aussi ...

492 - Ο λαβύρινθος του πάθους

Έξω από το παραδοσιακό καφενείο. Fullshot. Μαρίνα Στην Αθανασία. Μην πιστεύεις μόνο ότι βλέπεις, ...

491 - The painting of liberty

After nine days all Peter’s friends are together again at a traditional cafeteria… Full shot. Irene In secret to Aris. Ask discretely where Fotis is. ...

491 - Le tableau de la liberté

  Après neuf jours, tous les amis de Pétros sont à nouveau réunis dans un café traditionnel.   Full Shot. Irini, discrètement à Aris. Demande discrètement ...

491 - Ο πίνακας της ελευθερίας

Μετά από εννιά μέρες όλοι οι φίλοι του Πέτρου είναι και πάλι μαζί σ' ένα παραδοσιακό καφενείο... Fullshot. Ειρήνη ...

490 - The second life

In another era… Flash forward. Angel We ate all our animals… There is nothing left to us anymore… Fotis But we had nothing! Angel ...

490 - La seconde vie

  Dans une autre époque. Aggelos Nous avons mangé toutes nos bêtes. Il ne nous reste plus rien. Photis Mais nous n'avions rien ! Aggelos Et toutes ...

490 - Η δεύτερη ζωή

Σε μια άλλη εποχή... FlashForward. Άγγελος Φάγαμε όλα τα ζωντανά μας... Δεν μας έμεινε τίποτα πια... Φώτης ...

489 - Le conte de Marina

  Dans la maison de Marina. Photis Pardon, Marina. Un temps. Pardon. Marina Il n'y a pas de raison. Un temps. Tu es le seul qui n'a jamais fait de ...

489 - Το παραμύθι της Μαρίνας

(Στο σπίτι της Μαρίνας)(Medium long shot) (Η Μαρίνα είναι καθισμένη κι ο Φώτης όρθιος) Φώτης Συγγνώμη, Μαρίνα μου... (Χρόνος) Συγγνώμη... Μαρίνα ...

489 - Marina’s fairytale

At Marina’s house. Medium long shot. Marina is seated and Fotis standing. Fotis I’m sorry, my dear Marina. Time. I’m sorry… Marina ...

488 - Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων ως στρατηγική «θυσία»

Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων θυμίζει σκακιστική κίνηση: αποτελεσματική διότι πετυχαίνει πολλαπλούς στόχους σε μια δύσκολη περίοδο για τον εισβολέα, και ...

487 - The light of the ocean

In a house… Medium long shot. Irene Athanasia can’t understand how Fotis thinks… Aris Who can? Irene His friends. Time. You, can’t you? ...

487 - La lumière de l’océan

  Dans une maison. Irini Athanassia ne peut pas comprendre la pensée de Photis. Aris Qui le peut ? Irini Ses amis. Un temps. Toi tu ne le peux pas ...

487 - Το φως του ωκεανού

Σ’ ένα σπίτι... Mediumlongshot. Ειρήνη Η Αθανασία δεν μπορεί να καταλάβει πώς σκέφτεται ο Φώτης... Άρης Ποιος ...

486 - The grave and immortality

At Mesolonghi’s cemetery… Fotis was on his knees in front of Peter’s grave… Medium long shot. At the moment that he stoops to kiss the ground, Athanasia ...

486 - La tombe de l’immortalité

  Le cimetière de Missolonghi... Full shot.   Photis est à genoux devant la tombe de Pétros. Medium long shot.   Au moment où il se penche pour baiser ...

486 - Ο τάφος κι η αθανασία

Στο νεκροταφείο του Μεσολογγίου... Ο Φώτης είναι γονατισμένος μπροστά στον τάφο του Πέτρου... Mediumlongshot. Τη στιγμή ...

485 - Δημιουργός μνήμης

Η Αθανασία κι η Ειρήνη βρίσκονται σ’ ένα παραδοσιακό καφενείο... Mediumlongshot. Αθανασία Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί... ...

485 - Creator of memory

Athanasia and Irene are at a traditional coffee shop… Medium long shot.   Athanasia I can’t understand why… Irene Why he didn’t come at Peter’s funeral? ...

485 - Créateur de mémoire

  Athanassia et Irini se trouvent dans un café traditionnel. Athanassia Je ne peux pas comprendre pourquoi... Irini Mais de quoi parles-tu ? Athanassia ...

484 - De la transcendance des droits à l’émergence des hommes

Face aux problèmes qui préoccupent les peuples qui constituent l'humanité, il est plus facile de voir les ressemblances intrinsèques que les différences ...

483 - Peter’s diary

After midnight. At Marina’s and Peter’s home… Athanasia and Irene are crying silently… Medium long shot.   John Holding Athanasia’s and Irene’s hands. ...

483 - Le journal de Pétros

  Après minuit... Dans la maison de Marina et de Pétros... Athanassia et Irini pleurent silencieusement... Iannis, en prenant les mains d'Athanassia et ...

483 - Το ημερολόγιο του Πέτρου

Μετά τα μεσάνυχτα. Στο σπίτι της Μαρίνας και του Πέτρου... Η Αθανασία κι η Ειρήνη κλαίνε σιωπηλά... Medium long shot ...

482 - The girl friends and the windmill

  On a small island. Full shot.   Irene How did he know that there used to be a windmill here? Athanasia I don’t know…Time. He might have read it… Irene ...

482 - Les amies et le moulin à vent

Irini Comment savait-il que le moulin à vent était là ? Athanassia Je ne sais pas. Un temps. Il l'a peut-être lu. Irini Tu veux dire le texte de Palamas ...

482 - Οι φιλενάδες κι ο ανεμόμυλος

Σ' ένα νησάκι. Full Shot. Ειρήνη Πώς ήξερε ότι ο ανεμόμυλος ήταν εδώ; Αθανασία Δεν ξέρω... Χρόνος. ...

481 - Η πύλη του χρόνου

Μπροστά στην Πύλη του Μεσολογγίου... Fullshot. Flashback. Γιάννης Πόσες μέρες μπορείς ν' αντέξεις; Φώτης Όσες μέρες αξίζει η ζωή... Γιάννης ...

481 - The gate of time

In front of the Gate of Mesologgi… Full shot. Flashback. John How many days can you stand? Fotis As many days as life values... John To whom is life ...

481 - La porte du temps

  Devant la porte de Missolonghi. Full shot. Flashback. Iannis Combien de jours peux-tu supporter ? Photis Autant de jours que vaut la vie... Iannis ...

480 - The wooden house of the world

To Peter’s wooden house. Full shot. Peter (N.o.T. Stone) When did you come? Medium long shot. Fotis Yesterday. Peter You always come one day before… Fotis ...

480 - La cabane du monde

Pétros Tu es venu quand ? Photis Hier. Pétros Tu viens toujours un jour avant ? Photis Chaque fois que c'est nécessaire. Un temps. Elle est donc ...

480 - Η πελάδα του κόσμου

Στην πελάδα του Πέτρου. Full shot. Πέτρος Πότε ήρθες; Medium long shot. Φώτης Χθες. Πέτρος Έρχεσαι ...