N. LYGEROS PhD

Opus

1793 - Sudoku vs Νόηση

Ιστορικά δεδομένα Ως παίγνιο, το Sudoku δημιουργήθηκε το 1979 από τον Howard Garns. Ως ονομασία, το Sudoku διαμορφώνεται το 1984 από τον Nikoli που χρησιμοποιεί την ιαπωνική έκφραση Suji wa dokushin ni kagiru που σημαίνει το ψηφίο πρέπει να είναι μοναδικό, για να το καθορίσει. Μετατρέπεται σε Sudoku ακολουθώντας την παράδοση που κάνει χρήση του πρώτου Kanji για να δημιουργήσει μια σύντομη λέξη. […]

1792 - Η συμβολή της Εγκυκλοπαίδειας στον αγώνα του Ρήγα

Αν εξετάσουμε την ιστορική εποχή του, είναι δύσκολο να δούμε με σαφήνεια τους στόχους του Ρήγα. Το πρώτο πρόβλημα προέρχεται από την ίδια την Ελλάδα εφόσον ...

1791 - Το διαφωτιστικό παρελθόν

Είναι πάντα εντυπωσιακό όταν αντιλαμβανόμαστε το πόσο είναι αποτελεσματική η μελέτη του παρελθόντος για την επίλυση των προβλημάτων του μέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή ...

1790 - Twelve cards, one Rigas

When you saw the spirit of the French revolution, you were touched by the passion for freedom. When you read the light of the French encyclopedia, the ...

1790 - Douze cartes, un Roi

Quand tu vis l'esprit de la révolution française, La passion de la liberté te toucha. Quand tu lus la science de l'Encyclopédie, Le savoir des Lumières ...

1790 - Δώδεκα φύλλα, ένας Ρήγας

Όταν είδες το πνεύμα της γαλλικής επανάστασης, σ' άγγιξε το πάθος της ελευθερίας. Όταν διάβασες το φως της γαλλικής εγκυκλοπαίδειας, σε πλήγωσε η γνώση ...

1789 - Monolithe

Lorsqu'ils frappent la pierre, Ils torturent notre mémoire. Lorsqu'ils attaquent nos morts, Ils assassinent le passé. Ils savent combien ils sont lâches ...

1789 - Μονόλιθος

Όταν χτυπούν την πέτρα βασανίζουν την μνήμη μας. Όταν επιτίθενται στους νεκρούς μας Δολοφονούν το παρελθόν. Ξέρουν πόσο δειλοί είναι Και γνωρίζουν ...

1789 - Монолит

Когда они бьют по камню, они мучают нашу память. Когда они нападают на наших мертвых, Они убивают прошлое. Они знают, насколько они трусы И знают ...

1788 - La puissance de la mémoire

En stratégie, tout ne se fait pas pour avoir des répercussions immédiates. Il existe même des cas où certaines manœuvres sont effectuées en sachant qu'il ...

1787 - Felix

Entre nous, seulement des bougies, L'étoile était tombée Et la croix n'avait pas supporté Sa couleur, Elle brûlait. Je ne veux pas t'oublier Et continuerai ...

1787 - Felix

Ανάμεσά μας μόνο κεριά, το αστέρι είχε πέσει κι ο σταυρός δεν άντεξε το χρώμα του, έκαιγε. Δεν θέλω να σε ξεχάσω και θα συνεχίσω να γράφω για το ...

1786 - Qui

Qui aurait cru en 1920 Ce que verraient tes yeux ? Qui aurait cru en 1920 Que tu aiderais le forçat ? Qui aurait cru en 1920 Ce que tes mots toucheraient ...

1786 - Ποιος

Ποιος θα πίστευε το 1920 τι θα έβλεπαν τα μάτια σου; Ποιος θα πίστευε το 1920 ότι θα βοηθούσες τον κατάδικο; Ποιος θα πίστευε το 1920 τι θα άγγιζαν ...

1785 - Ο Bessel-Hagen ως φοιτητής του Carathéodory

Ο Bessel-Hagen όπως και ο ίδιος ο καθηγητής του, ο Carathéodory, δεν ήταν μόνο ένας κοινός μαθηματικός. Το θέμα της ειδίκευσης δεν είχε νόημα γι' αυτόν ...

1784 - Η δομή της διατριβής του Erich Bessel-Hagen

Στην τελευταία επιστολή του Kneser προς Carathéodory υπάρχει μια αναφορά στη διατριβή του Bessel-Hagen. Μαθαίνουμε πως ο Kneser την έχει ήδη ζητήσει από ...

1783 - Le cadre de la dernière lettre de Kneser à Carathéodory

La copie de la dernière lettre de Kneser à Carathéodory qu'il écrivit le 20/11/49 a pour cadre général l'oeuvre du mathématicien Erich Bessel-Hagen. Bessel-Hagen ...

1783 - Το πλαίσιο της τελευταίας επιστολής του Kneser προς Carathéodory

Το αντίγραφο της τελευταίας επιστολής του Kneser προς Carathéodory που έγραψε στις 20/11/1949, έχει ως γενικό πλαίσιο το έργο του μαθηματικού Erich Bessel-Hagen ...

1782 - Η δεύτερη επιστολή του Kneser προς Carathéodory. (Cod. Ms. H. Kneser A12, 3)

Το θέμα της δεύτερης επιστολής του Kneser προς Carathéodory είναι και πάλι ο Δρ. Kowallik. Δηλαδή συνεχίζεται ο διάλογος της πρώτης (Cod . Ms . H . Kneser ...

1781 - Le château de nos souvenirs

Nous avions été invités à jouer Mais nous ne savions que mourir Aussi nous décidâmes de vivre Le déchirement humain De la croisée du bleu Afin que ...

1781 - Το κάστρο των αναμνήσεων μας

Ήμασταν καλεσμένοι να παίξουμε αλλά δεν ξέραμε παρά να πεθάνουμε έτσι αποφασίσαμε να ζήσουμε το ανθρώπινο σχίσιμο του μπλε σταυρού έτσι ώστε το κοινό ...

1780 - A teacher of our Nation

When our nation didn't exist anymore, Theophilus decided to extinguish his candle so that he would lit others. He passed through Smyrna and the Academy ...

1780 - Un maître du peuple

Quand notre peuple n'existait plus, Théophilos décida d'éteindre sa bougie Pour en allumer d'autres. Il passa par Smyrne et l'école de Kydonia ...

1780 - Ένας δάσκαλος του Γένους

Όταν ο λαός μας δεν υπήρχε πια, ο Θεόφιλος αποφάσισε να σβήσει το κερί του για ν' ανάψει άλλα. Πέρασε από τη Σμύρνη και τη σχολή Κυδωνιών πριν δέσει ...

1779 - Η μέρα της αλλαγής

Δεν ήξεραν ότι ήταν η μέρα της νύχτας και δεν μπόρεσαν να κλάψουν πάνω στα κορμιά τους. Τότε γεννήθηκαν οι άνθρωποι και τίποτα δεν θα ήταν όπως πριν. ...

1779 - День перемены

Они не знали, что это был день ночи и не смогли заплакать над своими телами. Тогда родились люди и ничто не было бы, как раньше. Теперь существовало ...

1779 - Le jour du changement

Ils ne savaient pas que c'était le jour de la nuit Et ne purent pleurer Sur leurs corps. Alors naquirent les hommes Et rien ne serait comme avant. ...

1778 - Du problème de la conscience à la vision de Penrose

Même si le problème de la conscience semble fondamental dans le cadre de la philosophie, il acquiert des aspects tout à fait concrets via la cognition, ...

1777 - La conscience de la pierre

Les gens abordent un monument comme nous abordons l’oubli. Sans savoir qu’il représente un lieu de résistance, une résistance laissée à elle seule, une ...

1775 - Μαθηματικά και νοημοσύνη

Τα μαθηματικά και η νοημοσύνη συσχετίζονται θετικά δίχως αυτό να σημαίνει ότι συνυπάρχουν κοινωνικά. Τα πρώτα χρησιμοποιούνται ως φίλτρο και η δεύτερη ...

1774 - La miche de pain

Une miche de pain aux raisins à la main, Il contemplait l'absurdité de la vie. A la recherche d'un bonheur factice, Les gens se berçaient d'illusions ...

1773 - Le sens du voyage

En remontant le temps nous ne nous déplaçons pas, Nous nous enfonçons dans la mémoire de l'humanité. Il nous faut donc suivre les traces de Morelli, ...

1772 - Fugue lapidaire

Même les feuilles de pierre Ne pouvaient supporter Le nombre des victimes, Seul l'inconnu le pouvait. Ainsi la pierre devint soldat inconnu D'une ...

1771 - Tactique versus stratégie

Evolution des résultats devant les rencontres machine-homme. 1988 : Deep Thought - Bent Larsen : 1 – 0 1989 : Deep Thought – Garry Kasparov : 0 – 2 ...

1768 - Το ρομπότ ως εργαλείο ανθρωπιάς

Το ρομπότ, όπως και ο υπολογιστής, είναι αποτέλεσμα της δημιουργικότητας της ανθρώπινης φύσης. Το μόνο που ξεχνάμε συνήθως είναι ότι αυτό ισχύει και για ...

1767 - Η επανάσταση του Brooks στη ρομποτική

Το κλασικό παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης πριν γίνει η επαναστάση του Brooks στη ρομποτική ήταν ότι το γνωστικό εργαλείο ήταν απαραίτητο ως ενδιάμεσος ...

1767 - Революция Brooks в робототехнике

До революции Brooks в робототехнике классическим примером подхода к этому вопросу являлся тот факт,что инструмент познания был необходим как связующее ...

1766 - Le passage à l’acte

Si l'acte est vierge, même répété Comme l'a écrit René Char Que penser de l'acte de barbarie Que penser de l'extermination systématique D'un peuple ...

1765 - Mémorial du génocide versus barbarie de l’oubli

Si nous ne prenons pas garde, le caractère fallacieux de certaines procédures juridiques peut aisément conduire à une démocratie de la honte. Certes le ...

1764 - La justice des innocents

Qui peut comprendre la justice des innocents S'il n'a vécu le génocide ? Qui veut comprendre l'innocence des justes S'il n'est mort pour le génocide ...

1764 - Η δικαιοσύνη των αθώων

Ποιος μπορεί να κατανοήσει την δικαιοσύνη των αθώων αν δεν έχει βιώσει τη γενοκτονία; Ποιος θέλει να κατανοήσει την αθωότητα των Δικαίων αν δεν πέθανε ...

1763 - La maison de mon ami

Dans cette maison remplie de tableaux Régnait une étrange atmosphère. C’était un mélange d’un air vieillot Et une nostalgie douce amère. Comme si l’ensemble ...

1763 - Το σπίτι του φίλου μου

Μέσα σε αυτό το σπίτι το γεμάτο από πίνακες βασίλευε μία παράξενη ατμόσφαιρα. Ήταν ένα μείγμα ξεπερασμένου αέρα και μιας γλυκόπικρης νοσταλγίας. Λες ...

1763 - Дом моего друга

В этом доме, полном картин господствовала странная атмосфера. Это была смесь устаревшего воздуха и сладко-горькой ностальгии. Как будто вся мебель ...

1762 - Traduction en grec du poème arménien de Kostan Zarian (1762)

Ποίημα : μύθος κομένος με το μαχαίρι του μύθου και συνέχεια και απόσπασμα του όλου δηλαδή : αρχή, αιώνιο έναυσμα - αυτό είναι το μυστήριο... νερό που ...

1761 - Drôle de guerre

Le mémorial de Lyon prouve une fois de plus un schéma mental classique en stratégie. L'ennemi est dangereux tant qu'il n'est pas identifiable. Même dans ...

1760 - La libellule dans le camp

Ecrivain Pourrais-tu me rappeler l’air de la libellule ? Musicienne Oui, bien sûr Elle commence à siffloter le fameux air. Ecrivain Non pas ce passage. ...