N. LYGEROS PhD

Opus

1517 - Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μαύρο πρόβατο μέσα σ’ ένα μαντρί με κατάλευκα πρόβατα. Ήταν πολύ δυστυχισμένο γιατί όλα τα πρόβατα τού έλεγαν ότι ήταν ...

1516 - Χαρακτηριστικά και μεταφορές

Τα μεταφορικά μέσα στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας επιλέγονται με βάση τοπικούς παράγοντες -βασική υποδομή, εμπορικά εμπόδια, τελωνειακοί έλεγχοι ...

1515 - Le feu sacré

Depuis 1915, le silence est coupable, les bourreaux ont une nation et les victimes, une terre unique la tombe de l’oubli. Seulement le dragon ...

1515 - Η ιερή φωτιά

Από το 1915, η σιωπή είναι ένοχη, οι δήμιοι έχουν έθνος και τα θύματα, μια μοναδική γη τον τάφο της λήθης. Μόνο ο δράκος καίει ακόμα.

1514 - Человеческие кресты

Когда началась буря варварства, считанными были те, кто сопротивлялись. Большинство согнулись под тяжестью пытки. Однако, люди продолжали стоять. ...

1514 - Людські хрести

Коли почалася завірюха варварства, ліченими були ті, що супротивилися. Більшість зігнулися під тягарем катування. І все ж люди залишилися в повний ...

1514 - Les croix humaines

Lorsque se leva la tempête de la barbarie rares furent ceux qui lui résistèrent. La plupart flanchèrent sous le poids de la torture. Pourtant ...

1514 - Οι ανθρώπινοι σταυροί

Όταν άρχισε η θύελλα της βαρβαρότητας ελάχιστοι ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν. Οι περισσότεροι λύγισαν κάτω από το βάρος του βασανιστηρίου. Ωστόσο ...

1513 - Alone

To Siamanto Only a man born inside a grave can understand the pain of the people. Only a man dead inside oblivion can feel the uprooted trees. ...

1513 - Sólo

Sólo un hombre nacido en una tumba puede entender el dolor de un pueblo. Sólo un hombre muerto en un olvido puede sentir los árboles desarraigados. ...

1513 - Seul

à Siamanto Seul un homme né dans une tombe peut comprendre la douleur d’un peuple. Seul un homme mort dans un oubli peut saisir les arbres déracinés. ...

1513 - Μόνος

Μόνο ένας άνθρωπος γεννημένος μέσα σ’ έναν τάφο μπορεί να καταλάβει τον πόνο ενός λαού. Μόνο ένας άνθρωπος νεκρός μες τη λήθη μπορεί να νιώσει ...

1513 - Solo

A Siamanto Solo un uomo nato in una tomba può comprendere il dolore di un popolo. Solo un uomo morto nell’oblio può afferrare gli alberi sradicati. ...

1513 - Один

Только человек, рожденный в могиле, может понять боль народа. Только человек, мертвый в забвении, может почувствовать выкорчеванные деревья. ...

1513 - Самотній

Тільки людина, народжена в могилі, може зрозуміти біль народу. Тільки людина, мертва серед забуття, може відчувати викорчувані дерева. Тільки людина, ...

1512 - Cross docking ως ελαχιστοποίηση κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ένας από τους τρόπους που υπάρχουν για να επιλυθεί το πρόβλημα του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι το cross docking, το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί ...

1511 - Ανάλυση του φαινομένου μαστιγίου

Το φαινόμενο μαστιγίου (στα γαλλικά effet coup de fouet, στα αγγλικά bullwhip effect) στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ...

1510 - Αμυντικό δόγμα και Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Με το νέο αμυντικό δόγμα που επέλεξε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, οι Έλληνες διπλωμάτες που προώθησαν με πάθος την υποψηφιότητά της στην ...

1509 - Stratagème européen

Du point de vue européen, il n’est certes guère important d’effectuer une conférence aux Etats-Unis et même à l’université d’Harvard en ce qui concerne ...

1508 - Du suicide à l’euthanasie : un point de vue bioéthique

Lorsqu'Albert Camus transgressait les tabous philosophiques en affirmant que le suicide est le problème principal que doit résoudre l'homme, la bioéthique ...

1508 - Από την αυτοχειρία στην ευθανασία: μια βιοηθική οπτική

Όταν ο Albert Camus παρέβη τα φιλοσοφικά ταμπού ισχυριζόμενος πως η αυτοχειρία είναι το κύριο πρόβλημα που ο άνθρωπος οφείλει να διευθετήσει, η βιοηθική ...

1507 - Το βέτο της Κύπρου

Αν υπήρχαν ακόμα άτομα στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα που νόμιζαν ότι η Κύπρος δεν μπορεί ν’ ασκήσει βέτο την κατάλληλη στιγμή, τώρα έχουν την απόδειξη ...

1506 - Jeu de cartes

Dans un précédent article, nous avons analysé le sens géostratégique des cartes. Cette fois, nous voulons étudier l'impact psychologique des cartes et ...

1505 - Une question de bioéthique

Dans le cadre du questionnaire de bioéthique que nous avons conçu (cf. opus 722) nous avons été amené à considérer la possibilité du choix du sexe de l'enfant. ...

1504 - Η γεωστρατηγική έννοια του χάρτη

Όταν εξετάζουμε ένα χάρτη, η γεωστρατηγική του έννοια δεν είναι εμφανής. Χρειάζεται μια ειδική μελέτη και ένα αρμόδιο πλαίσιο για να επινοήσουμε τον πραγματικό ...

1503 - Το πρόβλημα της Συρακούσας

Το πρόβλημα της Συρακούσας είναι παραδειγματικό ως δείγμα της πολυπλοκότητας της απλότητας. Είναι γνωστό και με άλλες ονομασίες όπως το πρόβλημα 3x+1, ...

1502 - Η κυπριακή σφήνα

Όπως ήταν αναμενόμενο η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν άλλαξε. Η πρόσφατη παρέμβασή της όσον αφορά στο FIR Λευκωσίας είναι ενδεικτική. Αν και έχει σχέση ...

1501 - Armenio

No sabia que significaban las letras del monumento… Eran armenio. Pero quería saber y empecé a buscar alrededor de mi. Así ví la pequeña que estaba ...

1501 - Arménien

Je ne savais pas ce que disaient les lettres du mémorial... C'était de l'arménien. Cependant je voulais apprendre aussi je cherchai autour de moi. Alors ...

1501 - Αρμενικά

Δεν ήξερα τι έλεγαν τα γράμματα του μνημείου... Ήταν αρμενικά. Ήθελα να μάθω όμως κι έψαξα γύρω μου. Τότε είδα τη μικρή που έκλαιγε σιωπηλά. - Τι γράφει ...

1501 - Հայերեն

Չգիտեի հուշաքարին գրածն ինչ էր ասում... Հայերեն էր: Իմանալ էի ուզում, սակայն, ու շուրջս փնտրեցի: Տեսա անձայն լացող այն աղջնակին: - Ի՞նչ է գրված այստեղ: ...

1501 - На армянском

Я не знал, о чем говорили буквы мемориала... Они были на армянском. Однако, я хотел узнать, я посмотрел вокруг себя. Тогда я увидел малышку, которая ...

1501 - Armenian

I didn’t know what the letters of the monument were saying... They were in Armenian. But I wanted to know and looked around. Then I saw the little girl ...

1500 - Notre étranger

L'étranger ne portait pas de nom. Il n'en avait pas besoin. Il était déjà condamné. Sans procès. Hors château. Absurdement. Mais il ne le savait ...

1500 - Ο ξένος μας

Ο ξένος δεν είχε όνομα. Δεν υπήρχε ανάγκη. Ήταν ήδη καταδικασμένος. Δίχως δίκη. Εκτός κάστρου. Παράλογα. Δεν το ήξερε όμως. Και ζούσε ελεύθερος. ...

1500 - Մեր օտարը

Օտար մարդն անուն չուներ: Դրա կարիքը չկար: Արդեն իսկ դատապարտված էր: Առանց դատի: Ամրոցից դուրս էր: Անհեթեթաբար: Չգիտեր,սակայն: ՈՒ ապրում էր ազատ: ...

1499 - La simplicité de la langue

La langue doit être simple. Tel est le principe d'Albert Camus et d'Antoine de Saint-Exupéry. Car la langue est source de malentendus. Et ces derniers ...

1498 - Συνέχεια και ιδιότητες

Αν η έννοια της συνέχειας έγινε σημαντικότερη, αυτό οφείλεται στην εξέλιξη της μορφοκλασματικής ανάλυσης όπου η παράγωγος δεν υπάρχει. Συνεπώς οι ιδιότητες ...

1497 - La souffrance sculptée

La souffrance doit être décrite pour être comprise et il existe différentes façons de le faire. Pour le problème chypriote, nombreux ont été ceux qui l'ont ...

1497 - Ο σκαλισμένος πόνος

Ο πόνος πρέπει να περιγράφεται να γίνει κατανοητός και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να το κάνουμε. Για το κυπριακό πρόβλημα, πολλοί ήταν εκείνοι που ...

1496 - Η δυναμική του διαπραγματευτικού πλαισίου

Αν μερικοί δεν κατανοούν ακόμα αυτό που δεν επινόησαν όσον αφορά στο διαπραγματευτικό πλαίσιο και στις πιέσεις που ασκεί στην ανατολική υποψηφιότητα, αρκεί ...

1495 - L’esprit combattant de la diaspora

Il est tout simplement inadmissible de considérer que l'esprit combattant n'habite pas la diaspora. Et ceci est d'autant plus valable lorsqu'elle est essentiellement ...

1494 - Παραγώγιση και σύνθετη συνάρτηση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ουσιαστικά στοιχεία της παραγώγισης είναι η εφαρμογή της στη σύνθετη συνάρτηση διότι σε αυτήν την περίπτωση συνδυάζονται ...

1493 - Άσμα μνήμης

Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων έχει και συμβολικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθικής. Ο Πόντος με τη συμβολή ...

1492 - Le thrène du rire

Tu riais tout le temps et personne ne comprenait ta souffrance. Mais quand ils virent que tu ne souriais pas et que seul le rire pouvait supporter ...

1492 - Το μοιρολόι του γέλιου

Γελούσες συνεχώς και κανείς δεν καταλάβαινε τον πόνο σου. Όμως όταν είδαν ότι δεν χαμογελούσες κι ότι μόνο το γέλιο μπορούσε να σηκώσει το βάρος ...

1491 - Croix sans clous

Pourquoi les bancs sont-ils si grands, si c’est pour s’y asseoir tout seul ? Pourquoi les arbres sont-ils sacrifiés pour un seul homme ? Pourquoi du ...

1491 - Σταυρός δίχως καρφιά

Γιατί οι πάγκοι είναι τόσο μεγάλοι, αν είναι να κάθεσαι ολομόναχος; Γιατί να θυσιάζονται τα δέντρα για ένα μόνο άνθρωπο; Γιατί το οριζόντιο ξύλο να μας ...

1491 - Крест без гвоздей

Почему скамьи такие большие, если сидеть в полном одиночестве? Зачем деревьям жертвовать собой только ради одного человека? Почему горизонтальное дерево ...

1490 - Fonction et codification

Si nous abordons l'étude d'une fonction à variable réelle non pas de manière conventionnelle mais comme la particularisation du théorème de Riemann sur ...