N. LYGEROS PhD

Opus

751 - Τα πλεονεκτήματα της δομής των ομόκεντρων κύκλων

Όταν ένα σύστημα περιέχει έναν ισχυρό πυρήνα και έχει τη θέληση να διαμορφώσει σταθερά το εξωτερικό του περιβάλλον, η χρήση της δομής των ομόκεντρων κύκλων ...

750 - Κάθε άνθρωπος δικαιούται ένα σπίτι, το δικό του!

Ενώ ο εποικισμός αποτελεί ένα έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας, ο πιο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισής του είναι το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ...

749 - Ο Αττίλας δεν είναι Ευρωπαίος, γιατί να μείνει;

Μέσω της βίαιης εισβολής του 1974, ο Αττίλας έγινε επίσημος παράνομος κάτοικος της Κύπρου. Με την παρουσία του στο νησί μας μετά από 30 χρόνια κατοχής ...

748 - 100% Ευρωπαίος, τίποτα λιγότερο!

Η έννοια του πολίτη ενός κράτους βασίζεται στην ιδέα της νομικής ισοτιμίας του κάθε πολίτη και που αποτελεί μια προέκταση της αξίας του ανθρώπου. Έτσι ...

745 - Sur la singularité du temps

Le temps, ce lieu sans espace, chargé d'histoire, est l'essentiel de notre existence. Caché par son omniprésence, il domine notre vie bien plus que toutes ...

744 - Coexistence sociale et Symbiose humaine

La coexistence n'est pas humaine, elle est avant tout sociale. La coexistence ne nécessite pas la reconnaissance de la valeur de l'autre. Ce dernier appartient ...

743 - Ludwig I

Martine : Il a quelque chose cet enfant... Patrice : Tous les enfants ont quelque chose... Rémi : C'est faux ! (Un temps.) Certains n'ont rien ! Martine ...

741 - Sur la sexuation de la différence

Dans les années 80, les travaux de Roiphe et Galenson ont bouleversé les idées de Freud sur la reconnaissance de la différence anatomique. En effet ce ...

740 - L’enfant qui reconnaissait les étoiles

Le monde était difficile pour lui. Tout lui semblait étrange et beau à la fois. Dans sa tête régnait la plus grande des confusions, celle du monde imaginaire. ...

739 - Libre arbitre et Liberté conditionnée

Dans une société de masse qui peut se targuer d'avoir un libre arbitre ? La paresse intellectuelle aidant, l'inertie due à la taille de la population a ...

738 - Sur la mémoire, l’intelligence et l’intolérance

Combien semble triviale une proposition qui affirme la condamnation de revivre le passé pour ceux qui n'ont pas de mémoire, et pourtant combien sa véracité ...

737 - From the computation of Erdös-Woods Numbers to the quadratic Goldbach Conjecture

Erdös-Woods Numbers are defined as the length of an interval of consecutive integers whose every element is not coprime with its extremeties. Woods was ...

736 - The only need

In the room the teacher used to write on photocopies. He had brought them from that strange place. He called it library. The teacher was poor, he hadn’t ...

736 - L’unique nécessité

Dans une salle, le maître écrivait sur des photocopies. Il les avait apportées de ce lieu étrange. Il l'appelait bibliothèque. Le maître était pauvre, ...

736 - Η μοναδική ανάγκη

Μέσα στην αίθουσα, ο δάσκαλος έγραφε πάνω σε φωτοτυπίες. Τις είχε φέρει από εκείνο το παράξενο μέρος. Το ονόμαζε βιβλιοθήκη. Ο δάσκαλος ήταν φτωχός, δεν ...

736 - Единственная потребность

В комнате, учитель писал на ксерокопиях. Он принес их из того странного места, что называл библиотекой. Учитель был беден, у него не было своих книг, ...

735 - Специалното дете

Чувствам се самотен. Никога не ме оставят сам. Не ги разбирам. Никой не ме разбира. Къщата ми е един затвор. Не искат да ме видят другите. Не знам ...

735 - The special child

I feel alone. They never leave me alone. I do not understand them. Nobody understands me. The house is a prison. They don’t want the others to see ...

735 - L’enfant spécial

Je me sens seul. Ils ne me laissent jamais seul. Je ne les comprends pas. Personne ne me comprend. Ma maison est une prison. Ils ne veulent pas que ...

735 - Το ειδικό παιδί

Νιώθω μόνος. Δεν μ’ αφήνουν ποτέ μόνο. Δεν τους καταλαβαίνω. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Το σπίτι είναι μια φυλακή. Δεν θέλουν να με δουν οι άλλοι. ...

735 - Il bambino speciale

Mi sento solo. Non mi lasciano mai solo. Non li capisco. Nessuno mi capisce. La mia casa è una prigione. Non vogliono che gli altri mi vedano. Non ...

735 - Особый ребенок

Я чувствую себя одиноким. Они никогда не оставляют меня одного. Я не понимаю их. Никто не понимает меня. Мой дом - тюрьма. Они не хотят, чтобы другие ...

732 - De la linéarité comme symbole d’humanité

Le caractère diachronique n'est pas nécessairement une instabilité temporelle du point de vue synchronique. Bien au contraire à travers sa permanence, ...

731 - Du dogme à la modification

Le problème général de la modification peut être analysé au sein de la problématique de la décision stratégique. Celle-ci qui précède toute action tactique, ...

730 - Sur la structure profonde du cubisme

Il s'agit d'un truisme que de considérer le cubisme comme l'un des mouvements artistiques les plus féconds dans le domaine de la peinture, mais aussi comme ...

729 - Le problème éthique de l’enseignement pour enfants handicapés

Quelque soit la manière d'aborder l'enseignement spécifique, le problème éthique demeure entier. Dans le cadre normal, même si cette terminologie peut ...

728 - On religiosity and spirituality

Through Dostoïevski's and also Tolstoï's work, it is not difficult to discern the difference that exists between religiosity and spirituality. Certainly, ...

728 - Sur la religiosité et la spiritualité

À travers l'œuvre de Dostoïevski mais aussi celle de Tolstoï, il n'est pas difficile de discerner la différence qui existe entre la religiosité et la spiritualité. ...

727 - Το πάθος του νέου κόσμου

Πάνω στα σίδερα της γης, το βλέμμα της ερευνούσε το πέλαγος. Οι γαλάζιες καμπύλες της που είχε λούσει η ρωμιοσύνη, άγγιζαν τα όρια της ακρογιαλιάς. Μόνη ...

726 - Διανοητικές σχέσεις

Στον κόσμο των λέξεων δεν υπάρχει εξ αρχής η έννοια της δομής. Ενώ στον κόσμο των σκέψεων η δομή είναι απαραίτητη και μπορεί να ερμηνευτεί ως υλικό βάσης. ...

725 - Το Κυπριακό και οι αλλαγές

Οι πρόσφατες εξελίξεις τόσο στον τουρκικό όσο και στον ελληνικό τομέα, αλλά και στα κατεχόμενα, παρόλο ότι προσφέρουν νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των ...

724 - The matter regarding the German reparations is not closed

As the Panhellenic Union of Repatriated Refugees wrote, the issue of German reparations is not closed . While the resolution of the Court of Areios Pagos ...

724 - Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων δεν έκλεισε

Όπως έγραψε η Πανελλήνια Ένωση Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων, το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων δεν έκλεισε. Ενώ η απόφαση της Ολομέλειας του ...

723 - Douance et Perspectives

Il est difficile de convaincre la société quant à l'importance de la douance en utilisant des arguments basés sur ses caractéristiques. L'incompréhension ...

722 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Αγαπητέ αναγνώστη,              το παρόν ερωτηματολόγιο βιοηθικής εντάσσεται στο πλαίσιο εμπειρικής έρευνας περί της σχέσης επιστήμη-κοινωνία. Η έρευνα ...

721 - Changement de stratégie et stratégie du changement

L'idée du changement de stratégie est complexe et multilatérale. Complexe parce qu'elle transforme le cadre initial et crée de nouveaux choix et versions. ...

721 - Αλλαγή στρατηγικής και στρατηγική αλλαγής

Η ιδέα της αλλαγής στη στρατηγική είναι πολύπλοκη και πολυπλευρική. Πολύπλοκη διότι διαμορφώνει το αρχικό πλαίσιο και δημιουργεί νέες επιλογές και εκδοχές. ...

720 - Le secret de la croix (30)

Le lac avait gelé. Plus rien ne le séparait désormais de la terre sèche. Et la petite île appartenait de nouveau au corps de la terre. C'était là-bas que ...

720 - Το μυστικό του σταυρού (30)

Η λίμνη είχε παγώσει. Τίποτα πια δεν την ξεχώριζε από την ξερή γη. Και το νησάκι ανήκε και πάλι στο σώμα της γης. Εκεί άγγιξαν το χώμα τα τριάντα φιλιά ...

719 - Le crépuscule rouge (29)

Le petit-fils avait amené avec lui tout l'atelier du pont. Tous les spécialistes voulaient être présents au combat. Ils avaient sué sang et eau pour ce ...

719 - Το κόκκινο δειλινό (29)

Ο εγγονός είχε φέρει μαζί του όλο το μπουλούκι του γεφυριού. Όλοι οι κουπρούληδες θέλησαν να βρεθούν στη μάχη. Είχαν χύσει αίμα κι ιδρώτα για τούτο το ...

718 - Les trois arches du combat (28)

Le pont aux trois arches attendait le choc des armes. Les trois arches supporteraient tout le poids du combat. Depuis des années les occupants y montaient ...

718 - Τα τρία τόξα της μάχης (28)

Το τρίτοξο γεφύρι περίμενε τη σύγκρουση των όπλων. Τα τρία τόξα θα σήκωναν όλο το βάρος της μάχης. Οι κατακτητές το φύλαγαν εδώ και χρόνια. Κι αυτό περίμενε ...

717 - Οι κοινωνικές προεκτάσεις της βιοηθικής

Οι ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας επιτρέπουν νέους προβληματισμούς στον τομέα της ηθικής. Η ηθική ως στοιχείο της φιλοσοφίας και ...

716 - Sur la nécessité du think tank

Traditionnellement, la société considère l'université comme un pôle de recherche car celle-ci tente par tous les moyens de donner cette image. Ce qui aurait ...