N. LYGEROS PhD

Opus

486 - La tombe de l’immortalité

  Le cimetière de Missolonghi... Full shot.   Photis est à genoux devant la tombe de Pétros. Medium long shot.   Au moment où il se penche pour baiser ...

485 - Creator of memory

Athanasia and Irene are at a traditional coffee shop… Medium long shot.   Athanasia I can’t understand why… Irene Why he didn’t come at Peter’s funeral? ...

485 - Créateur de mémoire

  Athanassia et Irini se trouvent dans un café traditionnel. Athanassia Je ne peux pas comprendre pourquoi... Irini Mais de quoi parles-tu ? Athanassia ...

485 - Δημιουργός μνήμης

Η Αθανασία κι η Ειρήνη βρίσκονται σ’ ένα παραδοσιακό καφενείο... Mediumlongshot. Αθανασία Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί... ...

484 - De la transcendance des droits à l’émergence des hommes

Face aux problèmes qui préoccupent les peuples qui constituent l'humanité, il est plus facile de voir les ressemblances intrinsèques que les différences ...

483 - Peter’s diary

After midnight. At Marina’s and Peter’s home… Athanasia and Irene are crying silently… Medium long shot.   John Holding Athanasia’s and Irene’s hands. ...

483 - Le journal de Pétros

  Après minuit... Dans la maison de Marina et de Pétros... Athanassia et Irini pleurent silencieusement... Iannis, en prenant les mains d'Athanassia et ...

483 - Το ημερολόγιο του Πέτρου

Μετά τα μεσάνυχτα. Στο σπίτι της Μαρίνας και του Πέτρου... Η Αθανασία κι η Ειρήνη κλαίνε σιωπηλά... Medium long shot ...

482 - The girl friends and the windmill

  On a small island. Full shot.   Irene How did he know that there used to be a windmill here? Athanasia I don’t know…Time. He might have read it… Irene ...

482 - Les amies et le moulin à vent

Irini Comment savait-il que le moulin à vent était là ? Athanassia Je ne sais pas. Un temps. Il l'a peut-être lu. Irini Tu veux dire le texte de Palamas ...

482 - Οι φιλενάδες κι ο ανεμόμυλος

Σ' ένα νησάκι. Full Shot. Ειρήνη Πώς ήξερε ότι ο ανεμόμυλος ήταν εδώ; Αθανασία Δεν ξέρω... Χρόνος. ...

481 - The gate of time

In front of the Gate of Mesologgi… Full shot. Flashback. John How many days can you stand? Fotis As many days as life values... John To whom is life ...

481 - La porte du temps

  Devant la porte de Missolonghi. Full shot. Flashback. Iannis Combien de jours peux-tu supporter ? Photis Autant de jours que vaut la vie... Iannis ...

481 - Η πύλη του χρόνου

Μπροστά στην Πύλη του Μεσολογγίου... Fullshot. Flashback. Γιάννης Πόσες μέρες μπορείς ν' αντέξεις; Φώτης Όσες μέρες αξίζει η ζωή... Γιάννης ...

480 - The wooden house of the world

To Peter’s wooden house. Full shot. Peter (N.o.T. Stone) When did you come? Medium long shot. Fotis Yesterday. Peter You always come one day before… Fotis ...

480 - La cabane du monde

Pétros Tu es venu quand ? Photis Hier. Pétros Tu viens toujours un jour avant ? Photis Chaque fois que c'est nécessaire. Un temps. Elle est donc ...

480 - Η πελάδα του κόσμου

Στην πελάδα του Πέτρου. Full shot. Πέτρος Πότε ήρθες; Medium long shot. Φώτης Χθες. Πέτρος Έρχεσαι ...

479 - The light of the moment

Noon at Mesologgi…Athanasia closely looks at the houses. Full shot. At a corner she meets an old an. He smiles at her, but she’s not looking at him or ...

479 - La lumière de l’instant

  Midi à Missolongui. Athanassia regarde attentivement les maisons. Au coin d'une rue, elle rencontre un vieil homme. Il lui sourit mais elle ne le regarde ...

479 - Το φως της στιγμής

  Ένα μεσημέρι στο Μεσολόγγι... Η Αθανασία κοιτάζει προσεχτικά τα σπίτια. Fullshot. Σε μια γωνιά συναντά ένα γέρο. Της χαμογελά μα εκείνη ...

478 - A ce lui qui comprendra

Tango C'est ici pour la surprise ? Méli Quelle surprise ? Léon Tu sais bien... Un temps. Oui, oui ! Méli Non, je ne sais pas... Léon C'est pour ...

477 - Όταν η πραγματικότητα γίνεται φαντασία

Στις ιστορικές στιγμές καταλαβαίνουμε πόσο χρήσιμος είναι ο χρόνος που κυλά. Φαίνεται όντως να είναι ανεξάρτητος από εμάς, όμως εμείς ζούμε μέσα του. Κάθε ...

476 - Traduction : Exodes massifs et déplacement de populations de Kyriakos Kalattas

Monsieur le président, Chypre est un pays très petit avec une population de seulement 700.000 habitants. 37% territoire est sous occupation turque depuis ...

475 - At the crossroad of the blue

The road of Tourlida divides the blue of the Lagoon. Full shot. In the background we see two persons walking. They cross silence. Medium long shot. ...

475 - A la croisée du bleu

Athanassia C'est ici que tout se termine ! Photis Et c'est ici que tout commence... Silence. Athanassia Chaque soir je viens ici. Photis ...

475 - Στο σταυροδρόμι του γαλάζιου

  Ο δρόμος της Τουρλίδας χωρίζει το γαλάζιο της Λιμνοθάλασσας. Full shot. Στο βάθος βλέπουμε δύο άτομα να περπατάνε. Διασχίζουν τη σιωπή. ...

474 - Le suicide de l’immortalité

Là où se joignirent la profondeur et le poids le haut et le bas, là où se déversa le ciel et se noya la mer, là où l'histoire se pétrifia et la ...

474 - Η αυτοκτονία της αθανασίας

Εκεί που έσμιξαν το βάθος και το βάρος το πάνω και το κάτω, εκεί που χύνεται ο ουρανός και πνίγεται η θάλασσα, εκεί που πέτρωσε η ιστορία κι η ...

473 - Les droits de l’enfant à Chypre de Kyriakos Kalattas

Merci Madame la Présidente, La communauté internationale affirme suivre le chemin du respect absolu et de la protection des droits de l'Homme et des libertés ...

472 - Λεωφορείο ο πόνος

Κάποτε στις κρίσιμες στιγμές, ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη της συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο. Αυτό το αίσθημα δεν είναι πια κοινωνικό όπως οι περισσότερες ...

471 - La chapelle de la petite

Sous la blessure bleue du ciel, les larmes de la mer, de la montagne et le blanc du Dimanche sont devenues petite croix et chapelle de solitude ...

471 - Το εκκλησάκι της μητσιάς

Κάτω από τη γαλάζια πληγή του ουρανού, τα δάκρυα της θάλασσας και του βουνού και το λευκό της Κυριακής έγιναν μικρός σταυρός και το εκκλησάκι της ...

470 - Palabras para un amigo

Claire Tu ne dis rien. Silence. Patrice Je réfléchis… Un temps. Je repense à cette phrase : « L'oubli est ...

469 - Η αδράνεια της δύναμης και η δύναμη της λεπτομέρειας

Το παράδοξο της στρατηγικής είναι ότι μια στρατιωτική νίκη δεν αποτελεί αναγκαστικά μια στρατηγική νίκη. Το στρατιωτικό στοιχείο δεν είναι παρά ένα μέρος ...

468 - Droits civils et politique à Chypre de Kyriakos Kalattas. – 59è session UNHCRH : Droits civils et politiques à Chypre.

La république de Chypre, état indépendant des Nations Unies a été envahi par la Turquie en 1974. Comme résultat de l'invasion Turque, la population chypriote ...

467 - Η θαράπαψη της Λιμνοθάλασσας

Όταν η ζωή σου πεθαίνει κάθε μέρα μέσα στην καθημερινότητα της κοινωνίας, είναι δύσκολο να φανταστείς τη δύναμη του παρελθόντος. Όταν όμως βρίσκεσαι σε ...

466 - Ο πόλεμος της βοήθειας

Κάθε εισβολή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ιδανικά αστραπιαία, είναι στην πραγματικότητα βίαιη, αποτελεί ένα μέσο προς το κατοχικό σύστημα και λειτουργεί ...

465 - From cooperative systems to the strategic alliance

Within the context of cognitive researches, one can prove that a group is more powerful than a unity. Its power not only comes from its constituents power ...

465 - Des systèmes coopératifs à l’alliance stratégique

Dans le cadre des recherches cognitives, il est démontrable qu'un groupe est plus puissant qu'un ensemble. Sa puissance provient non seulement de la puissance ...

465 - Από τα συνεργάσιμα συστήματα στην στρατηγική συμμαχία

Στο πλαίσιο των γνωστικών ερευνών, θα μπορούσε κάποιος να αποδείξει ότι μια ομάδα είναι πιο ισχυρή από μια ενότητα. Η δύναμή της δεν προέρχεται μόνο από ...

464 - The necessity of consciousness

As there is no war without deaths, there is no peace without sacrifice as well. In order for sacrifices not to occur, those responsible for wars, are ...

464 - Η ανάγκη της συνείδησης

Όπως δεν υπάρχει πόλεμος δίχως θανάτους, δεν υπάρχει ειρήνη δίχως θυσίες όμως. Για να μην υπάρξουν θυσίες, οι υπεύθυνοι του πολέμου πάντα προσπαθούν να ...

463 - Des petits mondes dans les grandes lignes

Le concept de petit monde traduit le fait que dans la plupart des réseaux et ce indépendamment de la taille de ceux-ci, il existe un chemin relativement ...

462 - Human rights as a cognitive entity

The assumption that we are all the same is not only simplistic, but is in contradiction with the very human evolution. As we are not all the same, we ...

462 - Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως νοητική οντότητα

Το να θεωρούμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι δεν είναι μόνο απλοϊκό, αλλά έρχεται σε αντίφαση και με την ίδια την εξέλιξη του ανθρώπου. Όπως δεν είμαστε όλοι ...

461 - The wax memory

Your soul before blowing out sought for my gaze and when I faced the sea of your stare I heard the flame of silence and felt the tear of time in my ...

461 - Η κέρινη μνήμη

Πριν σβήσει η ψυχή σου γύρεψε το βλέμμα μου κι όταν αντίκρισα το πέλαγος της ματιάς σου άκουσα τη φλόγα της σιωπής κι ένιωσα το δάκρυ του χρόνου στο ...

460 - The humanity of death and the bitterness of oblivion

Within us live the souls of all our ancestors. This constitutes one of the most important lessons of death. That does not only arise from the creative ...

460 - Η ανθρωπιά του θανάτου και η πίκρα της λήθης

Μέσα μας ζουν όλες οι ψυχές των προγόνων μας. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα του θανάτου. Δεν είναι μόνο στο δημιουργικό της φύσης του που ...

459 - From extreme medicine to the ethics of society

Eventually, in order to discover a new theoretical concept, you should experimentally study a system, which functions perfectly, at least in society's ...