N. LYGEROS PhD

Opus

5268 - Le plaidoyer de la couleur

Dans sa lettre d’avril 1888, Vincent van Gogh (1853-1890) après quelques explications à John Russell (1858-1931), se concentre sur l’apport d’Adolphe Monticelli ...

5268 - H υπεράσπιση των χρωμάτων

Στην επιστολή του Απριλίου 1888, ο Vincent Van Gogh (1853-1890), μετά από μερικές εξηγήσεις στον John Russell (1858-1931), εστιάζεται στη συμβολή τού Adolphe ...

5265 - Τα χρώματα του πορνείου

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου «Είδα ένα πορνείο, εδώ την Κυριακή - χωρίς να λογαριάζουμε τις άλλες μέρες - μια μεγάλη σάλα σε τόνους ζεστού ...

5265 - Les couleurs du bordel

« Ai vu un bordel, ici le dimanche -sans compter les autres jours- une grande salle teinte à la chaux bleuie- comme une école de village, une bonne cinquantaine ...

5263 - Le manifeste de la couleur

« Toutes les couleurs que l’impressionnisme a mis à la mode sont changeantes raison de plus de les employer hardiment trop crues, le temps ne les ...

5263 - Tο μανιφέστο του χρώματος

«Όλα τα χρώματα που έφερε ο ιμπρεσιονισμός στη μόδα είναι ευμετάβλητα γιατί επιπροσθέτως τα χρησιμοποιούν προκλητικά πάρα πολύ φουσκωμένα, ο χρόνος ...

5257 - La trahison de l’histoire

Personne ne voulait affronter la vérité d’une histoire trahie par la volonté des diplomates. Car la crédulité associée à la barbarie de l’oubli avait ...

5257 - Η προδοσία της ιστορίας

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Κανείς δεν ήθελε ν’ αντιμετωπίσει την αλήθεια μιας ιστορίας προδομένης από τη θέληση των διπλωματών. Γιατί η ...

5256 - Le vieil homme et la mer des couleurs

Le vieil homme n’était plus seul dans la pièce des tableaux et malgré l’éternité à venir la journée lui sembla plus douce car des hommes étaient venus ...

5256 - O γέρος και η θάλασσα των χρωμάτων

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ο γέρος δεν ήταν πια μόνος μες το δωμάτιο των πινάκων και παρά την επερχόμενη αθανασία η μέρα τού φαινόταν πιο ...

5255 - La prophétie de Raphaël

Malgré sa sérénité son visage était souriant. Malgré le génocide il contemplait l’avenir. Le crime imprescriptible ne demeurerait pas impuni. ...

5255 - Η προφητεία του Raphaël

Παρά τη γαλήνη του το πρόσωπό του ήταν χαμογελαστό. Παρά τη γενοκτονία στοχαζόταν το μέλλον. Το έγκλημα απαράγραπτο δεν θα παρέμενε ατιμώρητο. ...

5254 - Dans la tourmente du passé

La délégation arménienne n’avait pas hésité à se présenter sans avoir été invitée au congrès. L’urgence de la situation n’avait pas été négligée malgré ...

5254 - Μέσα στην καταιγίδα του παρελθόντος

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Η αρμενική αντιπροσωπεία δεν δίστασε να παρουσιαστεί δίχως να έχει προσκληθεί στη σύνοδο. Η επείγουσα ανάγκη ...

5253 - Οι λύρες της νύχτας

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Οι λύρες της νύχτας δραπέτευαν από τη σιωπή για να καταγγείλουν τη λήθη τη διαπεπραγμένη από την κοινωνία της ...

5253 - Les lyres de la nuit

Les lyres de la nuit s’échappaient du silence pour dénoncer l’oubli commis par la société de l’indifférence à l’encontre d’un prêtre trop ouvrier et d’un ...

5252 - Les lectrices du silence

Comment lire le silence d’un tableau sans saisir la profondeur d’une correspondance entre deux frères dont le sang devenait de l’huile sur du lin. Il ...

5252 - Οι αναγνώστριες της σιωπής

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Πώς να διαβάσεις τη σιωπή ενός πίνακα δίχως να ξέρεις το βάθος μιας αλληλογραφίας ανάμεσα σε δύο αδέρφια των ...

5251 - Vincent au petit théâtre

Les murs de journaux attendaient l’homme qui aimait les fleurs sauvages. Il ne parlait guère pour écouter le silence de la souffrance sans l’interrompre. ...

5251 - O Vincent στο μικρό θέατρο

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Οι τοίχοι από εφημερίδες περίμεναν τον άνθρωπο που αγαπούσε τ’ αγριολούλουδα. Δεν μιλούσε καθόλου για ν’ ακούει ...

5250 - Les lettres de Germinal

C’était sans doute trop tôt pour tenter d’expliquer à l’aide de simples mots comment serait l’été. Il le fallait pourtant malgré l’interdiction de l’humanité ...

5250 - Τα γράμματα του Germinal

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ήταν μάλλον πολύ νωρίς για να επιχειρείς να εξηγήσεις με απλές λέξεις πώς θα ήταν το καλοκαίρι. Έπρεπε ωστόσο ...

5249 - Oι τοίχοι με τα χρώματα

Η αποθήκη δεν ήταν στο υπόγειο. Ήταν άδεια δίχως λόγο. Μόνο στους τοίχους υπήρχαν πίνακες. Ποιός να τους είχε βάλει άραγε; Μια ανθρώπινη ανάγκη. Απόλυτη ...

5248 - La paix des boutons

La guerre était finie depuis longtemps sinon elle ne serait pas venue. Elles s’affairaient toutes les deux sur la boite aux boutons qui avaient survécu ...

5248 - Η ειρήνη των κουμπιών

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ο πόλεμος είχε τελειώσει προ πολλού αλλιώς εκείνη δεν θά ‘χε έρθει. Ήταν απασχολημένες κι οι δύο με το κουτί ...

5247 - Το νέο οθωμανικό δόγμα ως κατάργηση του κεμαλικού

Η παρουσίαση του νέου οθωμανικού δόγματος δεν είναι μόνο μία πολιτική υλοποίηση του νοητικού σχήματος του στρατηγικού βάθους, ούτε η αξιοποίηση του βαθέους ...

5246 - Le vélo et le mendiant

Emporté par le vélo de l’amour, le mendiant devenu chanteur s’enfonça dans les ruelles anciennes pour découvrir le lieu secret des petits ânes oubliés ...

5246 - Το ποδήλατο κι ο ζητιάνος

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ανεβασμένος στο ποδήλατο του έρωτα, ο ζητιάνος που έγινε τραγουδιστής βυθιζόταν στα παλιά δρομάκια για ν’ ανακαλύψει ...

5245 - Sur le rocher de la mer

Nous étions accrochés au rocher comme des arapèdes d’Algérie et nous contemplions le grand bleu pour survivre à l’absence de l’ocre. La mer était notre ...

5245 - Πάνω στο βράχο της θάλασσας

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ήμασταν κολλημένοι στον βράχο σαν πεταλίδες της Αλγερίας και θαυμάζαμε το βαθύ μπλε για να επιβιώσουμε από την ...

5244 - The child without hands

It was difficult to stand that view of horror without seeing again the child without hands. It was alone in the cold, beset by the range of the ...

5244 - L’enfant sans mains

Il était difficile de supporter cette vision de l’horreur sans revoir l’enfant sans mains. Il était seul dans le froid, assailli par l’étendue du rouge ...

5244 - Το παιδί δίχως χέρια

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ήταν δύσκολο ν’ αντέχεις αυτή τη θέα της φρίκης χωρίς να ξαναβλέπεις το παιδί δίχως χέρια. Ήταν μόνο μέσα στο ...

5243 - La mystérieuse allée

À travers les feuilles de pierre, il était possible de voir enfin la blessure de l’arménité qui n’avait pas oublié de se sacrifier pour l’humanité. Chaque ...

5243 - H μυστηριώδης δενδροστοιχία

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Μέσ’ απ’ τα φύλλα της πέτρας, μπορούσες να βλέπεις εν τέλει την πληγή της αρμενοσύνης που δεν είχε ξεχάσει να ...

5240 - Le trait de la vérité

« Là où les lignes sont rigoureuses et voulues le tableau commence, même si c’était exagéré. » Aucun mensonge dans cette exagération. Seule la volonté ...

5240 - Η γραμμή της αλήθειας

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου « Εκεί που οι γραμμές είναι σκληρές και εσκεμμένες αρχίζει ο πίνακας, ακόμη κι αν ήταν υπερβολικό. » Κανένα ...

5239 - Matière temporelle

Ces morceaux de temps qu’étaient les hommes ne laissaient de trace que sur le papier et la toile. L’efficacité de l’artiste provenait de sa maîtrise du ...