N. LYGEROS PhD

Opus

921 - Το δυναμικό στοιχείο του δείκτη εξάρτησης

Ο δείκτης εξάρτησης όπως ο δείκτης γεννητικότητας ή ο δείκτης γαμηλιότητας είναι ένα κλασικό εργαλείο για τη μελέτη των χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου ...

919 - Sur la recherche de la clarté

Pour Ludwig Wittgenstein, il y a dans le progrès qui caractérise notre culture un élément qui aliène la clarté. En effet il écrit : « La clarté elle-même ...

918 - Το δίκοπο μαχαίρι της τρομοκρατίας

Η πρόσφατη έκρηξη στην εκκλησία του Αγίου Μάμαντος στη Μόρφου στα κατεχόμενα μας δίνει την ευκαιρία να αναλύσουμε την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας από ...

917 - L’empire de Trébizonde

Scène 9 Inconnue Dis-moi à quoi tu penses ? Inconnu Je pense à la souffrance de Constantinople. Inconnue Avant ou après ? Inconnu Après et avant ...

917 - Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

Σκηνή 9 Άγνωστη: Πες μου τι σκέφτεσαι. Χρόνος . Άγνωστος: Σκέφτομαι τον πόνο της Πόλης. Άγνωστη: Πριν ή μετά; Άγνωστος: Μετά και πριν! Άγνωστη: ...

916 - The wisdom of intelligence

The question whether the few, small groups, here and now can change their environment, redeeming every human at last, from the manic need of it's lust, ...

916 - Η σοφία της ευφυϊας

Το ερώτημα αν μπορούν οι λίγοι, οι μικρές ομάδες εδώ και τώρα να τροποποιήσουν το περιβάλλον τους, λυτρώνοντας τον κάθε άνθρωπο επιτέλους από τη μανιώδη ...

915 - Le théâtre, la société et le temps.

1) Le théâtre est-il un art mathématique ? Votre question contient de multiples schémas mentaux qui constituent un complexe s'ils ne sont pas mis en rapport ...

915 - Το θέατρο, η κοινωνία και ο Χρόνος. (Συνέντευξη στον Luis Gomezbeck).

(Συνέντευξη στον Λούης Γκόμεζμπεκ) 1) Το θέατρο είναι τελικά μαθηματική τέχνη; Η ερώτησή σας εμπεριέχει πολλαπλά ...

914 - Sur le schéma mental de la rupture méthodologique

En parcourant l'histoire des mathématiques et à travers elles, les différentes tentatives pour résoudre des problèmes difficiles, nous ne pouvons manquer ...

913 - Sur la généricité de la démonstration de la simplicité des groupes alternés

Dans le cadre de la théorie des groupes finis la notion de simplicité est fondamentale puisqu'elle correspond à la notion de primalité en théorie des nombres. ...

912 - Sur le caractère global de l’axiome de reproduction

En généralisant la notion de groupe afin de créer celle d'hypergroupe, Frédéric Marty a fait bien plus qu'une simple opération classique. L'introduction ...

911 - Sur l’oeuvre holistique du génie universel

« La fissure qui apparaît dans l’unité organique d’une œuvre d’art, on tente de la boucher avec de la paille; mais afin d’apaiser sa conscience on prend ...

910 - Abduction sur des remarques mêlées

En 1929, Ludwig Wittgenstein énonce clairement sa position quant à l’entité du bien. Il affirme qu’on ne peut conduire les hommes vers le bien ; qu’on ...

907 - Sur le statut du maître de justice

Il est intéressant de voir les points d'achoppement des religions monothéistes comme des singularités qui caractérisent l'ensemble de la structure théologique ...

906 - From the spirit of Chaitin’s letter to the proper Kolakoski word

According to the mentation developed by K. Gödel, A. Turing and Y. Matiajevic, which has lead to G. Chaitin's discovery i.e. the number Ω through the notions ...

906 - De l’esprit de la lettre de Chaitin au mot juste de Kolakoski

Selon la mentation développée par K. Gödel, A. Turing et Y. Matiajevic, qui a abouti à la découverte de G. Chaitin à savoir le nombre Ω via les notions ...

905 - Το καζίνο της ανάγκης

Ότι το παιχνίδι αποτελεί ως ιδέα, ένα ελκυστή για τους ανθρώπους δεν είναι μια εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων αλλά της ανθρώπινης ψυχολογίας. Για τον στόχο ...

904 - Le génie, la société et le problème de la reconnaissance

Pour les génies l'existence de la société est un fait. Pour la société, l'existence des génies est une croyance. La non-symétrie de cette relation provient ...

903 - Sur le caractère expérimental de l’informatique

Si nous suivons la lignée des penseurs G. Leibniz, K. Gödel, H. Weyl, A. Turing, I. Lakatos et G. Chaitin, il est impressionnant de constater la puissance ...

902 - Les premiers pas

Scène 8 Kostas Pourquoi les nôtres n'ont-ils pas fait de recours ? Dimitris Lesquels ? Kostas Tous ceux ...

902 - Τα πρώτα βήματα

Κώστας: Γιατί οι δικοί μας δεν έκαναν προσφυγές; Δημήτρης: Ποιοι δικοί μας; Κώστας: Όλοι όσοι ήρθαν από την Ανατολή. Δημήτρης: Ίμβρο, Τένεδο; ...

901 - La valeur ambiguë de la paix

Dans un cadre polémologique nous savons tous combien il est dangereux de considérer la paix comme un équilibre stable puisqu'elle est associée au concept ...

901 - Η αμφίβολη αξία της ειρήνης

Μέσα σε πολεμολογικό πλαίσιο, ξέρουμε όλοι πόσο επικίνδυνο είναι να θεωρούμε την ειρήνη ως μια ευσταθή ισορροπία εφόσον συνδυάζεται με την έννοια της ασάφειας. ...

900 - Fils de rien ou fils de si peu

Nul ne connaissait leur origine. C'était à croire qu'ils n'avaient jamais existé. Et pourtant ils existaient. C'était du moins ce que les vieux pensaient. ...

899 - Όταν ζωντανεύουν τα σύμβολα

Η πρωτοβουλία που πήρε ο Γιώργος Νταλάρας για την επαναλειτουργία του γυμνασίου στο Ριζοκάρπασο παίρνει σιγά σιγά τη μορφή ενός συμβόλου που ζωντανεύει ...

898 - Réflexions et conjectures sur la primalité et la congruence

A partir du théorème de Dirichlet sur l’infinité de nombres premiers de la forme an+b avec a et b premiers, puis de la conjecture de Hardy qui a été partiellement ...

897 - La compréhension en tant que compression

Le point crucial en ce qui concerne l'univers, c'est sa complexité et l'apparente difficulté à le décoder. Cela conduit à s'interroger sur la validité ...

896 - La créativité du chaos

L'idée de chaos bien que notion initiale pour les données mythologiques n'a commencé à devenir perceptible aux spécialistes que relativement récemment. ...

896 - Η δημιουργικότητα του χάους

Η ιδέα του χάους, αν και αρχική έννοια για τα μυθολογικά δεδομένα, άρχισε να γίνεται αντιληπτή από τους ειδικούς σχετικά πρόσφατα. Στην περίπτωση των μαθηματικών, ...

895 - Sur la complexité du temps et de l’information

Pour mesurer la complexité d'un algorithme, il est dans l'usage de considérer le temps conçu comme un espace discret dont le grain définit l'étape élémentaire. ...

894 - Une démonstration sur les triades congruentes

Etude du problème : (Olympiades Mathématiques de Moscou) Trouver les solutions de : (ai≠1)     a1a2+1≡0[a3]   (1)                a1a3+1≡0[a2]   (2) ...

893 - The inventions of the ancient Greeks

The inventions of the ancient Greeks are accumulated in three points, which are constituted by the notions of science, of democracy and of Olympism. Each ...

893 - Les inventions des anciens grecs

Les inventions des anciens grecs se regroupent autour de trois points composés de la science, la démocratie et l'olympisme. Chacun d'eux s'occupe de l'esprit, ...

893 - Οι εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων

Οι εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων συσσωρεύονται σε τρία σημεία τα οποία αποτελούνται από τις έννοιες της επιστήμης, της δημοκρατίας και του ολυμπισμού. ...

892 - Posets, Groups and Hypergroups

Abstract – Via the transposition of the theorems of Birkhoff, Chaunier-Lygeros and Lygeros-Mizony on Groups to P-Hypergroups, we explicit some relations ...

891 - Η ενίσχυση της πρωτοβουλίας

Για κάθε Κύπριο και για κάθε Έλληνα είναι σημαντικό να ενισχύσει την πρωτοβουλία της επαναλειτουργίας του γυμνασίου και του λυκείου στο Ριζοκάρπασο. Ο ...

890 - Η ομορφιά της γνώσης και η γνώση της ομορφιάς

Στον κανονικό και συμβατικό χώρο είναι σπάνια η πρόσβαση στη γνώση και σπανιότερη η ανάγκη της ομορφιάς. Για κοινωνικούς λόγους η γνώση έχει μετατραπεί ...

890 - Красота знания и знание красоты

В обычном для нас пространстве доступ к знанию является редким и,тем более редкой является потребность в красоте. По разным причинам общественного характера ...

889 - Les carottes sont cuites

Il avait beau s'être mis sur son trente et un, ils l'avaient mis au pied du mur. Il en connaissait un rayon sur eux et il savait qu'ils avaient le bras ...

888 - Η μάχη και ο αγώνας της Κύπρου

Οι αφηγήσεις των οπλιτών θυμίζουν έντονα εκείνες των μανάδων των αγνοουμένων. Έχουν τον ίδιο συμβολικό και μαρτυρικό χαρακτήρα. Έχουν όμως και τη γεύση ...

887 - Les cendres noires

Scène 7 Inconnue, perdue dans ses pensées.Le temps peut-il s'arrêter ? InconnuCa dépend pour qui... Pour les disparus sûrement. InconnueDans ce cas ...

887 - Οι μαύρες στάχτες

Σκηνή 7 Άγνωστη: Χαμένη μες στις σκέψεις της. Ο χρόνος μπορεί να σταματήσει; Άγνωστος: Εξαρτάται για ποιον... Για τους ...

886 - Sur la perturbation triangulaire

Au cours de l'enseignement que nous avons effectué auprès des enfants âgés de quatre à cinq ans, intitulé "Développement et Découverte", nous avons été ...

885 - Η αναγέννηση της Κύπρου

Η γενική άποψη όσον αφορά στο Κυπριακό είναι ότι άμα σβήσει εντελώς η πρώτη γενιά που έζησε τα δραματικά γεγονότα και η δεύτερη γενιά που αποτελείται από ...

884 - Η κρυπτογραφία ως νοητικό σχήμα

Μπορούμε, βέβαια, να θεωρούμε την κρυπτογραφία με την έννοια της μεθόδου με την οποία συντάσσεται το κρυπτογράφημα ή με άλλα λόγια με τη διατύπωση κειμένου ...

883 - Η ενοποίηση των γενοκτονιών

Αν και κάθε γενοκτονία έχει την ιστορική και την ανθρώπινη σημασία της για τον ελληνισμό, η διάσπαση του μετώπου της αναγνώρισης επιτρέπει στους αντιπάλους ...