N. LYGEROS PhD

Opus

5336 - Για το χαμόγελο

- Χαμογέλασες, έτσι δεν είναι; - Και βέβαια χαμογέλασα. - Γιατί, με ποιο δικαίωμα; - Πρέπει να υπάρχει δικαίωμα; - Ο Αριστοτέλης μίλησε μόνο για το γέλιο. ...

5335 - Τα τέρατα και τα κτήνη

Όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι μόνο τα τέρατα αντέχουν τη βαρβαρότητα των κτηνών. Κι αν δεν είναι ιερά κι αν δεν έχουν γνώσεις δεν σημαίνει πως θα πάψουν τον ...

5334 - Dans la main du dragon

Dans la main du dragon, ne cherche pas la griffe, il n’est pas là pour cela. Dans la main du dragon ne recherche pas l’aumône, il n’est que bonté humaine. ...

5334 - Στο χέρι του δράκου

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Στο χέρι του δράκου, μην ψάχνεις τα νύχια, δεν είν’ εκεί γι’ αυτό. Στο χέρι του δράκου μην αναζητάς την ελεημοσύνη, ...

5334 - В руке дракона

В руке дракона, не ищи когти, они там не для этого. В руке дракона не ищи милостыню, там только человеческая доброта. Пожми руку дракона, ...

5333 - Εάν το μέλλον του ανδρός

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Εάν το μέλλον του ανδρός ήταν στ’ αλήθεια η γυναίκα ο Vincent είχε κάποια ευκαιρία; Και ποιας γυναίκας θα μπορούσε ...

5333 - Si l’avenir de l’homme

Si l’avenir de l’homme était vraiment la femme Vincent avait-il une chance ? Et de quelle femme aurait-il pu être le passé ? Oscar Wilde disait qu’il aimait ...

5330 - Con tan solo un poco de dolor

Con tan solo un poco de dolor nos pensamos perdidos, sin entender que el horror puede contarse como victimas, como si los hombres hubiesen nacido ...

5330 - À peine quelques maux

À peine quelques maux et nous nous croyons perdus sans réaliser que même l’horreur peut se compter en victimes, comme si les hommes étaient nés pour être ...

5330 - Λίγος πόνος μόλις

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Λίγος πόνος μόλις και νομίζουμε πως χαθήκαμε χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι ακόμη κι η φρίκη μπορεί να μετρηθεί ...

5329 - Debajo de las hojas de las piedras

La dignidad de los humanos se satisfice con poco basta con que puedan descansar en la tierra. Solo que mire usted, la barbaridad no claudica en asesinar ...

5329 - Sous les feuilles de pierre

La dignité des hommes se contente de peu pourvu qu’elle puisse reposer dans la terre. Seulement voilà que la barbarie n’hésite pas à assassiner la mort. ...

5329 - Κάτω από τα φύλλα της πέτρας

Η αξιοπρέπεια των ανθρώπων ικανοποιείται με λίγα φτάνει να μπορεί ν’ αναπαυθεί στο χώμα. Μόνο που ορίστε, η βαρβαρότητα δεν διστάζει να δολοφονεί ...

5328 - L’homme des cavernes d’acier

Dans le bruit d’un lieu sans ciel comment reconnaître les hommes ? Faut-il regarder les peintures rupestres qui noient les murs de publicité ? Est-ce sur ...

5328 - Ο άνθρωπος των σπηλαίων του χάλυβα

Στον θόρυβο ενός τόπου δίχως ουρανό πώς ν’ αναγνωρίσεις τους ανθρώπους; Πρέπει να κοιτάξεις τις ζωγραφιές των βράχων που κατακλύζουν τους τοίχους με ...

5327 - Το τοπίο του φθινοπώρου στο βλέμμα

Δεν ήταν μονάχα λίγα δέντρα, που περίμεναν υπομονετικά το βλέμμα σου σ’ αυτούς τους τοίχους της ώχρας κάτω από το ασημογάλαζο όπου οι άνθρωποι σπανίως ...

5327 - Le paysage d’automne dans le regard

Ce n’étaient pas seulement quelques arbres, qui attendaient patiemment ton regard dans cette mer d’ocre sous le ciel d’argent où les hommes osaient à peine ...

5322 - L’homme est un petit monde

« L’homme est un petit monde », notait Delacroix dans son carnet comme si c’était un détail. Mais que faire de tout cela aurait écrit Tolstoï en émoi ...

5322 - O άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος

«Ο άνθρωπος είν’ ένας μικρόκοσμος», κατέγραφε ο Delacroix στο σημειωματάριό του λες κι ήταν μια λεπτομέρεια. Μα τι να κάνεις για όλ’ αυτά θα είχε γράψει ...

5305 - La création de la copie

« Ce que j’y cherche et pourquoi il me semble bon de copier ces choses, je vais essayer de te le dire. On nous demande à nous autres peintres, de composer ...

5305 - H δημιουργία της αντιγραφής

«Αυτό που αναζητώ κι είν’ ο λόγος για τον οποίο θεωρώ σωστό ν’ αντιγράφω αυτά τα πράγματα, θα προσπαθήσω να σου το αφηγηθώ. Μας ζητούνε οι άλλοι ζωγράφοι, ...

5304 - Sur les solitaires

« Vincent van Gogh est à la fois trop simple et trop subtil pour l’esprit bourgeois de nos contemporains. Il ne sera entièrement compris que par ses frères, ...