N. LYGEROS PhD

Opus

5251 - O Vincent στο μικρό θέατρο

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Οι τοίχοι από εφημερίδες περίμεναν τον άνθρωπο που αγαπούσε τ’ αγριολούλουδα. Δεν μιλούσε καθόλου για ν’ ακούει ...

5250 - Les lettres de Germinal

C’était sans doute trop tôt pour tenter d’expliquer à l’aide de simples mots comment serait l’été. Il le fallait pourtant malgré l’interdiction de l’humanité ...

5250 - Τα γράμματα του Germinal

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ήταν μάλλον πολύ νωρίς για να επιχειρείς να εξηγήσεις με απλές λέξεις πώς θα ήταν το καλοκαίρι. Έπρεπε ωστόσο ...

5249 - Oι τοίχοι με τα χρώματα

Η αποθήκη δεν ήταν στο υπόγειο. Ήταν άδεια δίχως λόγο. Μόνο στους τοίχους υπήρχαν πίνακες. Ποιός να τους είχε βάλει άραγε; Μια ανθρώπινη ανάγκη. Απόλυτη ...

5248 - La paix des boutons

La guerre était finie depuis longtemps sinon elle ne serait pas venue. Elles s’affairaient toutes les deux sur la boite aux boutons qui avaient survécu ...

5248 - Η ειρήνη των κουμπιών

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ο πόλεμος είχε τελειώσει προ πολλού αλλιώς εκείνη δεν θά ‘χε έρθει. Ήταν απασχολημένες κι οι δύο με το κουτί ...

5247 - Το νέο οθωμανικό δόγμα ως κατάργηση του κεμαλικού

Η παρουσίαση του νέου οθωμανικού δόγματος δεν είναι μόνο μία πολιτική υλοποίηση του νοητικού σχήματος του στρατηγικού βάθους, ούτε η αξιοποίηση του βαθέους ...

5246 - Το ποδήλατο κι ο ζητιάνος

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ανεβασμένος στο ποδήλατο του έρωτα, ο ζητιάνος που έγινε τραγουδιστής βυθιζόταν στα παλιά δρομάκια για ν’ ανακαλύψει ...

5246 - Le vélo et le mendiant

Emporté par le vélo de l’amour, le mendiant devenu chanteur s’enfonça dans les ruelles anciennes pour découvrir le lieu secret des petits ânes oubliés ...

5245 - Sur le rocher de la mer

Nous étions accrochés au rocher comme des arapèdes d’Algérie et nous contemplions le grand bleu pour survivre à l’absence de l’ocre. La mer était notre ...

5245 - Πάνω στο βράχο της θάλασσας

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ήμασταν κολλημένοι στον βράχο σαν πεταλίδες της Αλγερίας και θαυμάζαμε το βαθύ μπλε για να επιβιώσουμε από την ...

5244 - The child without hands

It was difficult to stand that view of horror without seeing again the child without hands. It was alone in the cold, beset by the range of the ...

5244 - L’enfant sans mains

Il était difficile de supporter cette vision de l’horreur sans revoir l’enfant sans mains. Il était seul dans le froid, assailli par l’étendue du rouge ...

5244 - Το παιδί δίχως χέρια

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Ήταν δύσκολο ν’ αντέχεις αυτή τη θέα της φρίκης χωρίς να ξαναβλέπεις το παιδί δίχως χέρια. Ήταν μόνο μέσα στο ...

5243 - La mystérieuse allée

À travers les feuilles de pierre, il était possible de voir enfin la blessure de l’arménité qui n’avait pas oublié de se sacrifier pour l’humanité. Chaque ...

5243 - H μυστηριώδης δενδροστοιχία

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Μέσ’ απ’ τα φύλλα της πέτρας, μπορούσες να βλέπεις εν τέλει την πληγή της αρμενοσύνης που δεν είχε ξεχάσει να ...

5240 - Le trait de la vérité

« Là où les lignes sont rigoureuses et voulues le tableau commence, même si c’était exagéré. » Aucun mensonge dans cette exagération. Seule la volonté ...

5240 - Η γραμμή της αλήθειας

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου « Εκεί που οι γραμμές είναι σκληρές και εσκεμμένες αρχίζει ο πίνακας, ακόμη κι αν ήταν υπερβολικό. » Κανένα ...

5239 - Matière temporelle

Ces morceaux de temps qu’étaient les hommes ne laissaient de trace que sur le papier et la toile. L’efficacité de l’artiste provenait de sa maîtrise du ...

5239 - Χρονική ύλη

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Αυτά τα κομμάτια του χρόνου που ήταν οι άνθρωποι δεν άφηναν ίχνη παρά μόνο στο χαρτί και στο καναβάτσο. Η αποδοτικότητα ...

5238 - Avant Franz Kafka

Dans les couloirs de l’hospice Saint-Paul, il était impossible de trouver son chemin sans se perdre dans les ombres des murs qui nous soupçonnaient de ...

5238 - Πριν τον Franz Kafka

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου Στους διαδρόμους του ασύλου Saint-Paul, ήταν αδύνατο να βρει το μονοπάτι του δίχως να χαθεί στις σκιές των τοίχων ...

5237 - Sphinx tête-de-mort

Le papillon caché dans les arômes des feuilles et des fleurs attendait patiemment les touches du maître sans bouger, sans voler comme s’il était conscient ...

5237 - Σφίγγα νεκροκεφαλή

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου H πεταλούδα κρυμμένη μες τ’ αρώματα των φύλλων και των λουλουδιών περίμενε υπομονετικά τ’ αγγίγματα του δασκάλου ...

5236 - L’unité de la solitude

« Des heures où le voile du temps et de l’immuable semblait se lever pour un instant. » Qui pouvait voir l’autisme de l’artiste ? Qui pouvait pénétrer ...

5236 - Η ενότητα της μοναξιάς

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου « Ώρες όπου το πέπλο του χρόνου και του αμετάβλητου έμοιαζε να σηκώνεται προς στιγμήν. » Ποιος μπορούσε να ιδεί ...

5235 - Le démenti de la conscience

« Je pense accepter aussi calmement mon métier de dément que Degas le métier de notaire. Mais je ne sens pas tout à fait la force nécessaire pour assumer ...

5235 - Η αντίρρηση της συνείδησης

Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου « Σκέφτομαι να δεχθώ τόσο ήσυχα το επάγγελμα του τρελού όσο ο Degas το επάγγελμα του συμβολαιογράφου. Μα δεν ...

5234 - Transcription du télégramme 80 d’Alexandre Carathéodory (2 juillet 1878)

Télégramme S. E. Carathéodory Pacha à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 2 Juillet 1878 N°80 Pour le chiffre H. Odian ...

5233 - Transcription du télégramme 79 d’Alexandre Carathéodory (2 juillet 1878)

Télégramme S. E. Carathéodory Pacha à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 2 Juillet 1878 N°79 Pour le chiffre H.Odian Je ...

5232 - Transcription du télégramme 78 d’Alexandre Carathéodory (2 juillet 1878)

Télégramme S.E Carathéodory Pacha à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 2 Juillet 1878 N° 78 Pour le Chiffre H.Odian Veuillez ...

5231 - Transcription du télégramme 77 d’Alexandre Carathéodory (1er juillet 1878)

Télégramme à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin le 1er Juillet 78 N°77 Dans la séance d'aujourd'hui Lundi, ...

5230 - Transcription du télégramme 76 d’Alexandre Carathéodory (1er juillet 1878)

Télégramme S. E. Carathéodory Pacha à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 1er Juillet 78 N° 76 Pour le chiffre Naouri ...

5229 - Transcription du télégramme 75 d’Alexandre Carathéodory (1er juillet 1878)

Télégramme à S. A. le Grand-Vézir Constantinople Berlin, le 1er Juillet 1878 N° 75 Pour le chiffre, Naouri Je prie instamment Votre ...

5228 - Transcription du télégramme 74 d’Alexandre Carathéodory (30 juin 1878)

Télégramme S.E Carathéodory Pacha à S. A. le Grand-Vézir Constantinople Berlin, le 30 Juin n°74 Pour le chiffre Naouri Le chef Despotovitch ...

5227 - Transcription du télégramme 73 d’Alexandre Carathéodory (30 juin 1878)

Télégramme S.E Carathéodory Pacha à S.A le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 30 Juin 78 N° 73 Pour le chiffre, H.Odian ...

5226 - Transcription du télégramme 72 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

Télégramme à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 29 Juin 1878 N°72 pour le chiffre H.Odian Mehmed Ali Pacha vient d’ expédier ...

5225 - Transcription du télégramme 71 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

Télégramme à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 29 Juin 1878 N°71 pour le chiffre H.Odian Oubril que je viens ...

5224 - Transcription du télégramme 70 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

Télégramme à S. A. le Grand Vézir à Constantinople Berlin le 29 Juin 1878 N°70 pour le chiffre H.Odian Dans les différentes ...

5223 - Transcription du télégramme 69 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

Télégramme à S. A. le Grand Vézir Constantinople le 29 Juin 1878 N°69 Pour le Chiffre H. Odian Confidentiel Andrassy, étant ...

5222 - Τα κόκκινα γεγονότα

Όταν το κόκκινο έπαψε να φέγγει στη χώρα όπου δεν έπεφτε ο ήλιος, πλησίασε άλλες περιοχές που δεν ήξεραν αυτό το χρώμα και το ερυθρό έγινε θάλασσα όπου ...

5221 - Transcription du télégramme 68 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

Télégramme à S. A. le Grand Vézir Constantinople le 29 Juin 1878 N°68 Pour le Chiffre H. Odian Dans la séance d'aujourd'hui ...

5220 - Transcription du télégramme 67 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

S. E. Carathéodory Pacha à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 29 Juin 1878 N° 67 Pour faire suite à mes précédentes expéditions, ...

5219 - Transcription du télégramme 66 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

Télégramme S.E Mehmed Ali-Pacha à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 29 Juin 1878 N°66 pour le chiffre H. Odian Dans ...

5218 - Un danger pour la communauté

Une requête parvint aux autorités. Les habitants d’Arles demandaient d’interner Vincent car il représentait selon eux un danger pour la communauté. Fin ...

5218 - Ένας κίνδυνος για την κοινότητα

Μετάφραση από τα γαλλικά: Βίκυ Τσατσαμπά Μια αίτηση έφτασε στις αρχές. Οι κάτοικοι της Arles ζητούσαν να κλείσουν μέσα τον Vincent επειδή αντιπροσώπευσε ...

5217 - Transcription du télégramme 65 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

Télégramme S. E. Carathéodory Pacha à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 29 Juin 1878 N° 65 Pour le chiffre H. Odian L’administration ...

5216 - Transcription du télégramme 64 d’Alexandre Carathéodory (29 juin 1878)

Télégramme à S. A. le Grand Vézir Constantinople Berlin, le 29 Juin 1878 N° 64 Pour le chiffre H. Odian Une commission de rédaction dont je ...