N. LYGEROS PhD

Opus

2254 - Le thème du géant chez Leonardo da Vinci

Le thème du géant ne nous est pas inconnu en littérature. Parmi les exemples les plus célèbres, nous avons dans l’ordre chronologique, celui de Rabelais ...

2253 - L’essence de la page

Le Maître exercait sa pensée sur chaque page du manuscrit. Sa vision libertaire du monde interdisait les interdits sociaux. Un simple dessin, un croquis ...

2252 - Le chantage des otages

De nombreux arméniens ne luttent pas, pas même pour la reconnaissance du génocide. Ils craignent trop pour la vie des leurs. C’est ainsi que se met en ...

2251 - Το δώρο του καταδικασμένου

Τον λέγανε Φιοδόρ όμως κανείς δεν το ήξερε. Τον καταδίκασαν όμως κανείς δεν ήξερε γιατί. Όταν πέθανε κατάλαβαν το βάρος της ποινής. Είχε κάνει ...

2250 - Ο βασιλιάς κι ο ηλίθιος

Ο ηλίθιος ήξερε μόνο την ουσία κι ο βασιλιάς την εξουσία. Ο ηλίθιος προκαλούσε δέος κι ο βασιλιάς φόβο. Όταν η κοινωνία τούς συνάντησε επέλεξε ...

2249 - Οι φάροι της μοναξιάς

Στα πέρατα του κόσμου όπως και μέσα στο πλήθος οι άνθρωποι είναι σπάνιοι. Αρκούν όμως.

2249 - Маяки одиночества

Во всём мире как и в толпе люди редки. Но их достаточно.

2249 - The lighthouses of loneliness

At the edges of the world as well as through the crowd the humans are rare. Yet, they’re enough.

2248 - The limits of friendship

In the beginning we do not believe that there are limits in friendship. And yet with the years even friendship it can turn out to have a social ...

2248 - Τα όρια της φιλίας.

Στην αρχή δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν όρια στη φιλία. Κι όμως με τα χρόνια ακόμα και η φιλία μπορεί ν’ αποδειχθεί ότι έχει κοινωνικό υπόβαθρο. ...

2248 - Пределы дружбы

В начале мы не верим, что есть пределы в дружбе. И все же с годами даже дружба может оказаться иметь социальное происхождение. Поэтому однажды ...

2247 - Κατηγορίες και κατηγορίες

Συχνά οι κατηγορίες που δέχεται ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή είναι άδικες διότι έχουν ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αναλύουμε a posteriori τη συμπεριφορά του σε ...

2246 - Ανάλυση και επιχειρήματα

Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προκαλεί δημιουργία εκφράσεων οι οποίες αποτελούν υπόβαθρο στρατηγικών προσεγγίσεων και αντιμετωπίσεων του προβλήματος. ...

2245 - Παγωμένη πληγή

Ήμασταν στα παγωμένα μέρη και δεν νιώθαμε το πραγματικό κρύο: εκείνο που ραγίζει ακόμα και την πέτρα, εκείνο που σπάει ακόμα και την ανθρωπιά. ...

2244 - Remarques diachroniques sur les droits des Européens en Turquie

En examinant les notes d’Alexandre Carathéodory sur le traité de Paris du 30 Mars 1856 et sur le traité de Berlin du 13 juillet 1878 par rapport aux droits ...

2243 - Transcription des Notes d’Alexandre Carathéodory sur le droit des européens en Turquie

(1) L’art. 63 du traité de Berlin (13 Juillet 1878) ayant à son tour déclaré que le traité de Paris est maintenu dans toutes celles de ses dispositions ...

2242 - Le signe du caméléon

Les textes étaient des messages et les messages des codes. Tout était simple et pourtant personne ne le savait. La complexité était un obstacle pour l’ignorance. ...

2241 - Νοημοσύνη, δημιουργικότητα και ανθρώπινο δυναμικό

Όπως δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ νοημοσύνης και δημιουργικότητας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και συμπληρωματικά αυτές τις δύο ...

2240 - Ξεχασμένα βιβλία

Στην όμορφη βιβλιοθήκη υπήρχαν και τα τέρατα, κανείς δεν ήθελε να τα δει. Τα ονόμαζαν σπάνια βιβλία για να μην πουν το αληθινό τους όνομα. Όμως ...

2240 - Забытые книги

В красивой библиотеке были и монстры, никто не хотел их увидеть. Их называли редкими книгами, чтобы не говорить подлинное имя. Но когда их увидел ...

2239 - Σπάνιος πόνος

Ήταν τόσα πολλά τα άτομα που τρόμαξε ο ηλίθιος, όμως τον προστάτεψε το φως της ανθρωπιάς. Κι έτσι βρήκε τον χαμένο φίλο και τον άγνωστο γλύπτη ...

2239 - Редкая боль

Было так много людей что испугался идиот, но защитил его свет человечности. Так нашёл потерянного друга и неизвестного скульптора в лабиринте ...

2238 - Το δωμάτιο του πάθους

Μέσα στο δωμάτιο υπήρχε μόνο μια ψυχή όμως δεν υπήρχε ζωή. Κοίταζε τον κόσμο των τοίχων μα οι πίνακες δεν μιλούσαν. Έκλαιγαν σιωπηλά και περίμεναν ...

2238 - Комната страсти

В комнате была лишь одна душа но не было жизни. Смотрела на мир стен но картины не говорили. Плакали молча и ждали весну цветов. Но она не ...

2237 - Notes d’Alexandre Carathéodory sur la correspondance de Bismarck

Correspond. diplque de M. de Bismarck 1851-1859                         2. vol. in 8° Paris 1883 T.I. p 261          Notes autographes de Mr de Bismarck ...

2236 - La petite fougasse

Autrefois nous ne prêtions pas attention à elle. Elle n’était que le petit pain des pauvres. Elle n’avait pas la grandeur des viennoiseries. Elle ne représentait ...

2235 - Image furtive

Les passants ne laissaient que des ombres derrière eux et ce malgré la lumière de la pluie. Parfois pourtant sur le bord des trottoirs l’eau s’arrêtait ...

2234 - Un instant dans la ruelle

Dans la ruelle étroite et sombre les hommes de l’ombre sous les parapluies s’enfonçaient pour traverser la masse noire des murs épais et trouver juste ...

2233 - Abus de confiance

Dans le domaine des droits de l’homme rien n’est donné et rien n’est acquis. Affirmer le contraire c’est de l’abus de confiance. Aussi nous devons écouter ...

2232 - Nostalgie du futur

Nous ne connaissions que le passé et la souffrance avant la rencontre avec le maître. Aussi nous ne pouvions imaginer ce que signifiait l’étrange expression ...

2231 - Τα παραμύθια της γιαγιάς

Όταν ήμασταν μικροί, ακούγαμε τα παραμύθια της γιαγιάς. Έλεγε τα παραμύθια για να μην τα ξεχάσει. Έκλαιγε τους πόνους μας για να μην μας γελάσει. ...

2230 - The exodus

The beasts should win and they won. The humans should die and they died. But the beasts didn't catch up with metamorphosis and the humans became monsters. ...

2230 - Η έξοδος

Τα κτήνη έπρεπε να νικήσουν και νίκησαν. Οι άνθρωποι έπρεπε να πεθάνουν και πέθαναν. Όμως τα κτήνη δεν πρόλαβαν τη μεταμόρφωση και οι άνθρωποι ...

2229 - Le monde du parc

Dans notre parc il y avait plusieurs mondes. Chacun d’entre eux était toujours prêt à nous accueillir. Nous les visitions au gré de nos envies de partager. ...

2228 - La barbarie de l’oubli

Quelques pages du passé suffisent pour bouleverser l’innocence du présent. Le fait de savoir les causes des effets rend plus rude l’acceptation de la ...

2228 - Η βαρβαρότητα της λήθης

Mερικές σελίδες του παρελθόντος αρκούν για ν’ ανατρέψουν την αθωότητα του παρόντος. Το γεγονός της γνώσης των αιτιών των αποτελεσμάτων καθιστά πιο ...

2227 - Ταξίδι διαλογισμού

Ακίνητες στην έρημο όπως η άμμος δίχως άνεμο κοιτάζουν τον κρυφό ορίζοντα. Κλεισμένες στην καμπυλότητα μιας ξεχασμένης όασης λατρεύουν το φως ...

2226 - Transcription of Alexander Carathéodory Note on Treaties

                                              Treaties etc.    between    Turkey                                                            and   Foreign powers ...

2225 - «Cachez ce sein que je ne saurais voir»

La nouvelle interdiction du Ministère de l’Education de la Turquie ne fait que confirmer la même tendance rétrograde. Des spécialistes tentent de nous ...

2224 - Σύμμορφες απεικονίσεις και ιστορικό του Κ. Καραθεοδωρή

Το βιβλίο του Κ. Καραθεοδωρή με τίτλο Conformal Representation εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1932 (Cambridge University Press). Είναι το γενικό αποτέλεσμα ...

2223 - La vision du prochain

Nous examinions la petite statue de bronze. Elle était filiforme et ne payait pas de mine. Ses jambes tortueuses avaient le signe de la fragilité. Sa tête ...

2222 - Remarque sur les choses

Les choses nous semblent si simples dans le présent que nous ne pensons pas à en fouiller la cause. Pourtant en étudiant le passé, nous voyons apparaitre ...

2221 - Transcription de la lettre de Baltazzi à Alexandre Carathéodory du 30 Avril 1899

                        Lureuil 31 Avril 1899                                                 [Erreur dans le texte, il s’agit du 30] Mon cher Oncle. ...

2220 - Transcription de la lettre de Baltazzi à Alexandre Carathéodory du 29 Avril 1899

                                    Lureuil             29 Avril 1899 Mon cher oncle. Je crois de mon devoir de vous transmettre les quelques détails ...

2219 - Η εμβέλεια του έργου του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή

Πολλοί από εμάς για διάφορους λόγους δεν μπορούν να συλλάβουν την εμβέλεια του έργου του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να αναδείξει ...

2218 - Sur la dichotomie de Zénon d’ Élée

Dans la Physique d'Aristote (VI, IX, 239, b9) nous trouvons le passage suivant : τέτταρες δ'εισίν οι λόγοι περί κινήσεως Ζήνωνος οι παρέχοντες τας δυσκολίας ...

2217 - Interdiction de massacrer

Eugène si tu les entendais, tu pleurerais à nouveau sur notre sort comme tu pleuras dans le temps sur notre mort. Les barbares s’en prennent à présent ...

2217 - Απαγορεύεται το μακελειό!

Eugène αν τους άκουγες θα έκλαιγες και πάλι για την μοίρα μας όπως έκλαιγες για τον θάνατό μας. Οι βάρβαροι επιτίθενται τώρα στην ελευθερία που οδηγεί ...

2217 - Бойня запрещается!

Eugène, если бы ты слышал их, ты бы снова заплакал за нашу судьбу, также как ты плакал за нашу смерть. Теперь варвары набрасываются на свободу, ...