N. LYGEROS PhD

Opus

291 - On the nature of strategy

As we have pointed out in our article on the temporariness of the strategic mix regarding the problem of the exact definition of the term combination, ...

291 - Sur la nature de la stratégie

Ainsi que nous l'avons montré dans notre article sur la temporalité du mix stratégique avec le problème de la définition exacte du terme combinaison, nous ...

291 - Σχετικά με τα της φύσης της στρατηγικής

Όπως έχουμε επισημάνει σε άρθρο μας σχετικά με την προσωρινότητα του στρατηγικού συνδυασμού όσον αφορά το πρόβλημα του ακριβούς ορισμού του όρου συνδυασμού, ...

290 - Chypre est ressuscitée

J’effleure des sons byzantins anonymes j’entends les murs de l’église et des icônes pleines de rimes du passé chantent pour un temps où je ...

290 - Κύπρος Ανέστη

Στον Κυριάκου Κυριακού Βυζαντινούς ανώνυμους ήχους αγγίζω στης εκκλησιάς τους τοίχους ακούω κι εικόνες του παρελθόντος γεμάτες στίχους λαλούν ...

289 - Mémoires emprisonnées

Même s'ils blessent ta terre dans les tombes royales, même si ta blessure corrompt tes légendes les plus cachées, ceux que les pierres et le silence ...

289 - Φυλακισμένες μνήμες

Στον Κώστα Χαραλαμπίδη Κι ας λάβωσαν τη γη σου στους τάφους τους βασιλικούς κι ας σάπισε η πληγή σου, τους θρύλους σου τους πιο κρυφούς, εκείνους ...

289 - Imprisoned memories

To Kostas Charalambidis Even if they hurt your earth at the royal graves even if your wound got rotten, the most secret of your legends, those which ...

288 - On the temporality of the mix strategic

In management, the expression mix strategic is known to gather all the actions enabling to reach the aim determined by the firm. Generally speaking, these ...

288 - Sur la temporalité du mix stratégique

En management, il est convenu de regrouper sous l'expression mix stratégique, l'ensemble des actions qui permettent d'atteindre l'objectif fixé par l'entreprise. ...

287 - Sur la difficulté intrinsèque de définir un concept abstrait

La terminologie d'un concept abstrait, bien que précisé par définition, bute parfois sur un problème philosophique. Il est naturel de penser que cette ...

286 - On the nature of the master-disciple structure

In antiquity we not only have many accounts of teachings based on the master-disciple structure but also on its way of functioning. The fundamental examples ...

286 - Sur la nature de la structure maître-disciple

Dans l'antiquité, nous avons non seulement de nombreuses attestations d'enseignements basés sur la structure maître-disciple, mais aussi sur son mode de ...

286 - Σχετικά με τη φύση της δομής, δασκάλου-μαθητή

Στην αρχαιότητα δεν έχουμε μόνο πολλές αναφορές των διδασκαλιών με βάση τη δομή δασκάλου-μαθητή, αλλά επίσης και για τον τρόπο λειτουργίας της. Τα θεμελιώδη ...

286 - La natura della struttura maestro-discepolo

Nell’antichità, abbiamo non solo numerose testimonianze d’insegnamenti basati su una struttura maestro –discepolo, ma anche sul loro modo di funzionamento. ...

285 - Ο στόχος: Μια αντίληψη μετα-στρατηγικής

Ένας στόχος είναι ένας σκοπός που καθορίζεται από ένα πρόσωπο, μια επιχείρηση, ή μια οργάνωση, με την ελπίδα να το φτάσει. Αντιπροσωπεύει μια επιλεγμένη ...

285 - The objective: a meta-strategic concept

An objective is an aim set by a person, a firm, an organization hoping to reach it. It represents a chosen situation for future and becomes reason for ...

285 - L’objectif : un concept méta-stratégique

Un objectif est un but fixé pour une personne, une entreprise, une organisation dans l'espoir de l'atteindre. Il représente un état voulu du futur et devient ...

284 - L’interprétation et l’équi-probabilité

Considérons l'expérience de pensée suivante : nous avons deux particules élémentaires possédant les mêmes propriétées (deux éléctrons par exemple) que ...

283 - La démonstration de la conjecture de Catalan : un contre-exemple à suivre

Preda Mihailescu vient d'achever la démonstration de la conjecture de Catalan. Cette dernière aura résisté pendant 150 ans aux multiples assauts de la ...

282 - Procédé scaldique associatif généralisé et méta-structure sémantique cognitive

Dans notre article intitulé : la poésie scaldique ou la construction islandaise d'un schéma mental nous avons étudié l'apparition d'un schéma mental à ...

281 - Les yeux des rêves

Sur le bois nous avons gravé la lumière du noir qui ne brilla qu’un soir pour que notre mémoire n’oublie pas ces instants enclavés dans le passé. ...

281 - Τα μάτια των ονείρων

Πάνω στο ξύλο χαράξαμε το φως του μαύρου που έλαμψε μόνο ένα βράδυ για να μη ξεχάσει η μνήμη μας εκείνες τις στιγμές εγκλωβισμένες μες στο παρελθόν. ...

280 - Une question de vie ou de mort

Q : C'est tout ? R : Oui, d'une certaine manière... Q : Et la vie des hommes alors ? R : Elle est à l'image de notre pièce : pour la plupart d'entre ...

280 - Ζήτημα ζωής ή θανάτου

Ε : Αυτό είναι όλο; Α : Ναι, κατά κάποιο τρόπο... Ε : Και η ζωή των ανθρώπων τότε; Α : Είναι όπως το θεατρικό μας: για τους περισσότερους από ...

279 - Le Dictionnaire

Quatre personnages se trouvent dans une pièce étrange. Deux d'entre eux sont assis à une table. Les deux autres sont debout en bord de scène. Ils ...

279 - Το Λεξικό

Τέσσερις χαρακτήρες βρίσκονται σ' ένα παράξενο δωμάτιο. Δύο από αυτούς κάθονται σε ένα τραπέζι. Οι δύο άλλοι στέκονται όρθιοι στην άκρη της σκηνής. Μοιάζουν ...

278 - La poésie scaldique ou la construction islandaise d’un schéma mental

La poésie scaldique est née sur les mers de la Baltique vers le VIIème siècle. Après avoir été pratiquée par les Norvégiens elle est devenue la spécialité ...

277 - Mise au point

Moi : Cette fois, c'est trop ! Moi : Comment ? Moi : Trop, c'est trop. Moi : Il est vrai mais pourquoi dis-tu cela ? Moi : L'auteur n'a pas le droit ! ...

276 - La mémoire des peuples

L'écriture d'une pièce de théâtre sur le thème de la résistance n'est pas seulement une nécessité de création et un devoir de mémoire dans l'espace mental ...

274 - Sur la notion de schéma mental

Une façon extrinsèque de déterminer un schéma mental, c'est de le considérer comme un substrat de la formalisation que constitue un modèle mental ainsi ...

273 - Les lumières noires

ACTE PREMIER Scène 1 Anastassia, Eléni, Andréas   L'horloge vient de sonner dix heures. Les trois ...

273 - Το φως του μαύρου

Σκηνή 1Αναστασία, Ελένη, ΑνδρέαςΤο εκκρεμές μόλις σήμανε δέκα η ώρα. Τα τρία πρόσωπα που μέχρι τότε ήταν σιωπηλά ταράσσονται. Το ένα σηκώνεται ...

271 - Réflexions sur les notions de sacrifice et de résistance

Le cadre de notre étude des notions de résistance et de sacrifice est celui de la recherche des éléments universaux. Aussi nous nous intéresserons uniquement ...

270 - L’écorce de bronze

Au sommet d'un clocher corse, dans l'absence de l'écorce, je revis le temps passé sur les pentes d'un damier. Sous la plus grande des cloches, plus pesant ...

269 - Sur la codification de la complexité et la position de von Neumann

Dans son livre intitulé L'ordinateur et le cerveau, John von Neumann écrit l'idée suivante. Tout automate artificiel construit pour l'usage humain, et ...

268 - La pensée dans tous ses états

Il est incontestable que les parasites dans leur acceptation la plus courante, représentent une partie très importante du monde du vivant. Quant à leur ...

267 - Le contre-pari

Alexandre : Théophile je crois que nous devrions reprendre notre conversation depuis le début... Théophile : Cela me permettra de mieux comprendre ...

267 - Το κόντρα στοίχημα

Αλέξανδρος: Θεόφιλε νομίζω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε    την συζήτησή μας από την αρχή…   Θεόφιλος: Αυτό θα μου επιτρέψει να καταλάβω καλύτερα ...

267 - La contro scommessa

Alessandro: Theofilo credo che noi dovremmo riprendere la nostra conversazione dall’inizio… Theofilo: Questo mi permetterà di comprendere meglio ...

266 - Τα μαθηματικά της σκέψης και η σκέψη των μαθηματικών

Ο Γαλιλαίος έγραψε ότι το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο με μαθηματικά. Μ’ αυτό θέλει να πει ότι ήδη στις αρχές της σύγχρονης επιστήμης και ειδικά της ...

265 - Η παραγωγική δομή της νοημοσύνης

Η παραγωγική δομή της νοημοσύνης αποτελεί μια κατασκευαστική απόδειξη της απόκρουσης του στοιχήματος του Pascal. Η ιδέα του στοιχήματος είναι ότι η επιλογή ...

265 - La struttura produttiva dell’intelligenza

La struttura produttiva dell’intelligenza risulta essere un’artificiosa dimostrazione del rifiuto della scommessa di Pascal. L’idea della scommessa è che ...

264 - Ανακάλυψη και Αποκάλυψη

Αν κοιτάξουμε προσεχτικά τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας, θα δούμε ότι είναι ελάχιστες. Γνωστικά και οι δύο τομείς τείνουν προς ...

263 - Ο Πυλάδης ή το αρχέτυπο της πιστής φιλίας

Αν και στον Αισχύλο ο Πυλάδης δεν λέει λέξη, είναι ήδη σημαντικός με τις πράξεις του. Όμως ο ρόλος του παίρνει μία άλλη διάσταση στο έργο του Ευριπίδη ...

262 - Η νοημοσύνη και το μέλλον της ανθρωπότητας

Παρόλο που οι άνθρωποι υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, η έννοια της ανθρωπότητας είναι σχετικά πρόσφατη. Διότι αν και υπήρχε θεωρητικά σαν μία οντότητα ...

262 - Разум и будушее Человечества

Несмотря на то, что люди существуют уже тысячелетия, понятие Человечества является сравнительно недавним.Теоретически это понятие существовало как реальность, ...

261 - Hier soir

Chaque soir, une mère attend ses enfants, met sur la table la miche, le pain. Un soir, une main brisa sa vie, une troupe, de ses enfants ...