N. LYGEROS PhD

Opus

1337 - Προσφυγές και αλλαγές

Οι προσφυγές μας στις οποίες δεν πίστευαν ούτε οι δικοί μας αλλάζουν σταθερά το πολιτικό πλαίσιο του κυπριακού. Από περιθωριακά στοιχεία, οι προσφυγές ...

1336 - Duplication versus Redundancy

The notion of repetition (Duplication) and the notion of pleonasm (Redundancy) often cause a conceptual confusion. This derives partly at least, from the ...

1336 - Duplication versus Redundancy

Η έννοια της επανάληψης (Duplication) και η έννοια του πλεονασμού (Redundancy) προκαλούν συχνά μια σύγχιση εννοιολογική. Αυτό προέρχεται μερικώς τουλάχιστον ...

1335 - Η ασφάλιση ως ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης αξίας

Υπάρχουν τομείς της γνώσης που ασχολούνται με τον άνθρωπο αλλά μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ένας από αυτούς είναι η ασφάλιση, η οποία εισχωρεί τόσο πολύ στην ...

1334 - De la linéarité sociale à la polycyclicité humaine

La société qui est construite sur le système et qui s’appuie sur la masse, a une forte tendance à augmenter l’importance du présent afin de minimiser le ...

1333 - Το παράδοξο της ελληνικής δημοκρατίας

Όλοι όσοι θεωρούν ότι η έννοια της δημοκρατίας είναι ελληνική και ακόμα και αν δεν τη διαχωρίζουν από την έννοια της μαζικής δημοκρατίας που είναι καθαρά ...

1332 - Η έννοια του πολιτισμού

Ο πολιτισμός δεν ανήκει στο κοινωνικό πλαίσιο, είναι μια υπερκοινωνική δομή. Έχει στοιχεία του μάγματος του Καστοριάδη και ανήκει στην πολλαπλότητα της ...

1331 - Η έννοια του μάγματος του Καστοριάδη

Κατά τον Καστοριάδη, Μάγμα είναι αυτό από το οποίο μπορούμε να εξαγάγουμε συνολιστικές οργανώσεις απροσδιόριστου αριθμού, αλλά που δεν μπορεί ποτέ ν’ ανασυγκροτηθεί ...

1330 - Mathématique et Poétique

Dans l'herméneutique de certains textes ou poèmes de l'antiquité nous nous retrouvons rapidement dans un domaine où règne la subjectivité. Les philologues ...

1330 - Matematica e poetica

Nell’ermeneutica di alcuni testi o poesie dell’antichità noi ci ritroviamo rapidamente in un contesto ove regna la soggettività. I filologi interpretano ...

1329 - Notre sang

Il tomba si doucement Que son corps Devint notre terre. De sa blessure Il l’abreuva. Il n’avait plus de nom C’était notre inconnu.

1329 - Το αίμα μας

Έπεσε τόσο σιγά που το σώμα του έγινε το χώμα μας. Με την πληγή του πότισε τη γη μας. Δεν είχε πια όνομα ήταν ο αγνοούμενός μας.

1327 - Sur les musiques de l’invisible

En écoutant les morceaux choisis pour accompagner les poèmes de l'œuvre La couleur de l'invisible, nous ne pouvons nous empêcher de nous imaginer dans ...

1326 - Δομική μελέτη

│Η│ = 2 α H Η b   αα = α αb = Η bα = Η bb = b ...

1326 - Studio strutturale

|H |=2                     α    H                 αα=α     Isomorfismo mentale                                                            ab=H                                                            ...

1325 - Ευρωαυστριακή στρατηγική

Η θέση της Αυστρίας όσον αφορά στο ανατολικό ζήτημα είναι ξεκάθαρη για τους ειδικούς. Και θα ’πρεπε η Κύπρος και η Ελλάδα να την ενισχύουν έτσι ώστε να ...

1324 - Sanguine

Il voulait qu’ils lui fassent son portrait mais tous le trouvaient laid et personne ne lui fit cette grâce. Il savait qu’il était un monstre mais ...

1324 - Sanguine

Ήθελε να του κάνουν το πορτρέτο του μα όλοι το θεωρούσαν άσχημο και κανείς δεν του έκανε τη χάρη. Ήξερε ότι ήταν ένα τέρας μα και τα τέρατα θέλουν ...

1323 - La fenêtre et la chaise

Il était cloué sur une chaise de bois et sa tête s’appuyait contre la fenêtre. Tous croyaient qu’il attendait quelqu’un. Mais cet enfant n’attendait ...

1323 - Το παράθυρο και η καρέκλα

Ήταν καρφωμένο πάνω σε μια ξύλινη καρέκλα και το κεφάλι του ακουμπούσε το παράθυρο. Όλοι νόμιζαν ότι περίμενε κάποιον ή κάποια. Μα εκείνο το παιδί ...

1322 - Τεχνολογία και άνθρωπος

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου η τεχνολογία παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση, είναι σίγουρα αυτός που ασχολείται με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. ...

1321 - Κύπρος ή κυπριακό

Με την πάροδο του χρόνου, το κυπριακό ανήκει πια στην ιστορία όλων των Κυπρίων μόνο που λίγοι θέλουν να το παραδεχτούν. Μετά από τόσα χρόνια πολλοί προτιμούν ...

1320 - Ο ρόλος μας στο κυπριακό

Όσον αφορά στο κυπριακό έχει μεγάλο ενδιαφέρον το κατά πόσο ο καθένας έχει μια άποψη. Δίχως κανένα σοβαρό στοιχείο ή επιχείρημα, ο κάθε Κύπριος κι ο κάθε ...

1319 - Génocide des Arméniens : reconnaissance et stratégie. Yevrobatsi.org 28/07/2005.

L’œuvre pour la reconnaissance du génocide des Arméniens est absolument colossale. Ses défenseurs en sont conscients et ses ennemis le savent encore bien ...

1318 - Génocide des Arméniens et propagande turque. Yevrobatsi.org 28/07/2005.

En tant que défenseurs des droits de l'Humanité et de l'Homme, nous devons nous préoccuper particulièrement du génocide des Arméniens car il s'agit d'un ...

1317 - Remarques sur le village du désert

De construction abstraite, le village du désert se veut une démonstration de l'approche de Brooks en architecture globale. Le motif de base est toujours ...

1315 - Sur la linéarité des modèles microéconomiques

Il est naturel de considérer des modèles linéaires en microéconomie car ils sont avant tout simples conceptuellement. De plus, ce sont les premiers qui ...

1314 - Etude et interprétation en musique classique

Bien que la partition constitue le médium essentiel entre le compositeur et l’interprète, elle n’en demeure pas moins une projection pratique de sa mentation. ...

1313 - Νοητικά σχήματα και μεθοδολογία

Όταν εξετάζουμε προβλήματα που ανήκουν στον γνωστικό τομέα δηλαδή προβλήματα που δεν εμπεριέχουν γνώση μα που χρησιμοποιούν μόνο τη ρευστή νοημοσύνη, τότε ...

1312 - Les phares sans mer

En voyant tous ces moulins à vent brisés en Grèce, je ne peux m'empêcher de penser aux Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet et en particulier au Secret ...

1311 - L’acropole mycénienne

La civilisation mycénienne nous a laissé des traces, suffisamment pour que nous puissions déchiffrer sa langue que nous nommions linéaire B auparavant. ...

1310 - Feedback et conscience

Sans être précisément et purement un processus cognitif, le feedback n’en est pas moins une forme élémentaire de conscience ou du moins une première étape ...

1309 - Les survivants du génocide

Même pour un homme et non seulement pour un individu, il est difficile de comprendre l’ontologie d’un survivant du génocide. Cela provient bien sûr de ...

1308 - Οι σπασμένοι ανεμόμυλοι

Οι σπασμένοι ανεμόμυλοι με περίμεναν εδώ και αιώνες, αμίλητοι. Τα τσακισμένα φτερά τους ήταν τα μοναδικά σύμβολα της αντίστασης. Κι όταν το βλέμμα ...

1308 - The broken windmills

The broken windmills were waiting for me for centuries, silent. Their smashed wings were the unique symbols or resistance. And when my gaze faced ...

1308 - Les moulins à vent brisés

Les moulins brisés m’attendaient ici depuis des siècles, silencieux. Leurs ailes repliées étaient les seuls signes de résistance. Quand mon regard ...

1307 - La tour hellénistique

Les vestiges de pierre formaient encore le cercle de la tour. Cette enceinte gardait en elle des morceaux du passé. Elle se défendait encore, malgré le ...

1306 - Quand la terre devint pierre

Nous ne connaissions pas les pierres même par les combats, nous avions seulement la mer et le ciel. Notre terre, une poignée de vie. Et quand la ...

1306 - Όταν το χώμα έγινε πέτρα

Δεν ξέραμε από πέτρες ούτε από πολέμους, είχαμε μόνο τη θάλασσα και τον ουρανό. Η γη μας, μια χούφτα ζωής. Κι όταν το χώμα έγινε πέτρα κι η μνήμη ...

1305 - Le cercle de pierre

Ils nous parlèrent de pierres qui disaient le passé. Mais nous ne les avons pas crus, nous avions oublié notre vie. Et quand nous vîmes la couleur ...

1305 - Ο πέτρινος κύκλος

Μας μίλησαν για κάποιες πέτρες που έλεγαν το παρελθόν. Μα δεν τους πιστέψαμε, είχαμε ξεχάσει και τη ζωή μας. Κι όταν είδαμε το πέτρινο ξανθό χρώμα ...

1304 - La tour oubliée

Des pierres blondes sur la terre là où se tenait la tour, rappelaient son absence. Liées dans un cercle elles protégeaient le dernier désir d’un ...

1304 - Ο ξεχασμένος πύργος

Ξανθές πέτρες πάνω στη γη εκεί που στεκόταν ο πύργος, θύμιζαν τη λήθη του. Δεμένες μέσα σ’ έναν κύκλο προστάτευαν τον τελευταίο πόθο ενός λαού του ...

1303 - Y

Sur la dureté de la pierre, bleue comme la mer, sombra l’arbre de vie. Les nœuds de son tronc pleuraient tout ce qu’il avait vu et perdu et qu’il ...

1303 - Υ

Πάνω στη σκληρότητα της πέτρας, γαλάζια σαν θάλασσα, βυθίστηκε το δέντρο της ζωής. Οι κόμβοι του κορμού του έκλαιγαν όσους είχε δει και χάσει και ...

1302 - Το θέατρο ως φυσική μακράν ισορροπίας

Αν και το θέατρο παρουσιάζεται ως ένας κλασικός τομέας της λογοτεχνίας, είναι ριζικά διαφορετικός ως προς τη δομή του. Το θέατρο λειτουργεί εκ φύσης σε ...

1301 - Η επαναφορά της αναγνώρισης

Οι συμφωνίες δημιουργούν ημερομηνίες και οι ημερομηνίες συμφωνίες. Όμως υπάρχουν και οι επιπτώσεις, οι οποίες είναι βαρυσήμαντες. Και κάποτε είναι ακόμα ...