N. LYGEROS PhD

Opus

3210 - Le massacre des innocents

Il avait raccompagné chez elle la petite fille. Sans vraiment le réaliser, il s’était attaché à elle. Néanmoins, il devait rester seul pour les recherches ...

3209 - L’église de la Sainte-Croix

Le maître du temps entendait la flûte traditionnelle raconter le récit d’exploits du passé lorsqu’il arriva enfin sur le rivage du lac. Il était encore ...

3208 - Το πρωί του κόσμου

- Παππού, γιατί είσαι τόσο νέος; - Επειδή διαλέγω τα κομμάτια του χρόνου στα οποία θέλω να ζω. - Είναι λοιπόν τόσο σπάνια; - ...

3208 - Le matin du monde

- Grand-père, pourquoi es-tu si jeune ? - Car je choisis les morceaux de temps dans lesquels je veux vivre. - Ils sont donc si rares ? - Ce sont ...

3207 - L’appel du temps

Le maître du temps comprit que c’était urgent. Il devait prévenir ses disciples. Désormais, il fallait se retrouver le plus tôt possible. Il quitta son ...

3206 - Exégèses polyglottes

Lorsque le vieil érudit reprit ses esprits, son cerveau ne fut pas plus capable d'analyser la scène qu'il avait devant ses yeux. Il était couché sur son ...

3205 - Η φωτιά και η ανθρωπιά

Μπορεί κάποιοι να θέλουν να καταστρέψουν την πατρίδα μας, για λόγους που δεν γνωρίζουμε ή που δήθεν δεν γνωρίζουμε, δεν έχει σημασία. Δεν είναι με αυτόν ...

3204 - Le troubadour aveugle

Son ami avait gardé sa tête en dehors afin que l’ennemi ne pût oublier le crime commis. Le troubadour aveugle était désormais un dragon qui contemplait ...

3203 - Encore un geste

Devant le désarroi que faire ? Aimer, aider ou consoler ? Peut-on encore faire un geste ? Comment être sûr que c’est le bon ? Faut-il le commettre sans ...

3202 - Storm of fire

So it would be in the XXth that absolute war would take place. The Master of Time was already there. He had placed his temporal traps. History would not ...

3202 - Tempête de feu

Ce serait donc dans le XXe siècle qu’aurait lieu la guerre totale. Le maître du temps était déjà sur place. Il avait mis ses pièges temporels. L’histoire ...

3201 - Νεκρά δάση

Κανείς δεν ήθελε την ιστορία σου. Έλεγαν ότι είχε πολλές πληγές. Και τώρα που είναι νεκρά τα δάση ποιος θα σε θέλει, αγάπη μου; Σου έκλεψαν την ιστορία, ...

3201 - Мертвые леса

Никто не хотел твоей истории. Говорили, что у неё было много ран. И теперь, когда мертвы леса, кто захочет тебя, любовь моя? Они похитили твою историю, ...

3200 - Ένα κομμάτι φωτός

Δεν μας έδωσαν τίποτα παρά μόνο ένα κομμάτι φωτός και δεν καταλάβαμε τον πλούτο μας. Θέλαμε χρυσό και κάψαμε το φως. Τότε έκλαψε και πάλι ο Προμηθέας. ...

3200 - Одна часть света

Нам ничего не дали кроме одной части света и мы не осознали наше богатство. Мы хотели золото и сожгли свет. Тогда заплакал вновь Прометей. Память ...

3199 - Η τραγωδία της φωτιάς

Στην σύγχρονη εποχή όπου ακόμα και μια τραγωδία είναι απλά ένα γεγονός, η φωτιά είναι μία είδηση και τίποτα άλλο. Όπως δίνουμε μεγαλύτερη αξία στις αρχές ...

3198 - The sudden arrival of the past

The reading of the codex reminded the old scholar of Bach's sequels. He heard the violoncello fighting alone in the void, and he kept repeating the same ...

3198 - L’impromptu du passé

La lecture des codex rappelait au vieil érudit les suites de Bach. Il entendait ce violoncelle qui luttait seul dans le néant et qui ne cessait de reprendre ...

3197 - Η παράξενη γραφή

Έψαχνα μόνο ένα γράμμα με μια παράξενη γραφή. Αιώνες περίμενε το χέρι του περίεργου αναγνώστη. Δεν έλεγε τίποτα το μυστικό παρά μόνο οι άνθρωποι ...

3196 - Μία σπάνια μουσική

Άκουγες μια σπάνια μουσική. Τα όργανα δεν υπήρχαν πια. Οι οργανοπαίκτες δεν φυσούσαν πια. Μόνο ο άνεμος ζούσε με σένα. Περίμενες κάτι από μέσα. Μα ...

3195 - Τόσο κοντά και η θάλασσα

Ήμασταν τόσο κοντά και η θάλασσα περίμενε. Κοιτάζαμε τον ορίζοντα και δεν βλέπαμε τον γιαλό. Είχαμε ξεχάσει ότι κάθε ταξίδι αρχίζει μ’ ένα βήμα, ένα μόνο ...

3194 - Θυμάσαι, πατριώτη;

Πάντα ήσουν έτοιμος να πεθάνεις για τον ξεχασμένο σου λαό. Μα όταν ήρθε η ώρα της πληγής προτίμησες να ζήσεις. Δεν ήθελες πια να υποστείς το κόστος ...

3193 - The indications of the Master

God only knew how many scores he had studied in his long life. But this time it was really different. This writing of the score was even more abstract ...

3193 - Les indications du maître

Dieu seul savait combien de partitions il avait étudiées dans sa longue vie. Mais cette fois, c’était vraiment différent. Cette écriture de la partition ...

3192 - The blood of the oak tree

In the end it was not much. At least that was what the visitors thought when they left the crypt. The noise that had surprised them was that of the fall ...

3192 - Το αίμα της βελανιδιάς

Τελικά δεν ήταν μεγάλο πράγμα. Ήταν τουλάχιστον αυτό που είχαν σκεφτεί οι επισκέπτες βγαίνοντας από τη κρύπτη. Ο θόρυβος που τους είχε εκπλήξει, ήταν ...

3192 - Le sang du chêne

Finalement ce n'était pas grand chose. C'était du moins ce qu'avaient pensé les visiteurs en sortant de la crypte. Le bruit qui les avait surpris, c'était ...

3191 - Manifestation séculaire

Le vieil érudit se réveilla de bonheur, décidé à prendre les choses en main. Il avait passé une nuit quasiment blanche mais il n’était pas mécontent de ...

3191 - Secular Manifestation

The old scholar awoke in bliss, determined to take matters into his own hands. He had spent a night almost white but he was not discontented with him because ...

3190 - Σιωπηλά

Δεν ήθελε να κάνει θόρυβο την ώρα που θα έπεφτε. Έτσι αποφάσισε να μείνει όρθιος μέσα στο πέρασμα του χρόνου κι εκείνος τον σεβάστηκε. Τα ανθρώπινα ...

3189 - Οι εκτελεσμένοι μήνες

Για να παραμείνει αθάνατη η κοινωνία εκτέλεσε τους μήνες. Κανείς πια δεν ξεπερνούσε την εβδομάδα. Όλοι ζούσαν την ίδια μέρα για να μην ενοχλήσουν το ...

3188 - Το γράμμα του αλήτη

Ήθελες να γεράσουμε μαζί σε μια κοινωνία που αδιαφορούσε για μας. Ήθελες να πεθάνουμε μαζί αλλά σε φόβισε η ανθρωπιά μου. Τώρα είσαι ελεύθερη να γεράσεις ...

3188 - Письмо бродяги

Ты хотела, чтобы мы вместе старели в обществе, безразличном к нам. Ты хотела умереть вместе, но тебя испугало моя человечность. Теперь ты свободна ...

3187 - Avec un baglama à la main

Dans le café personne ne prêtait attention à l’homme avec le baglama à la main. Il était futile pour la société. Il connaissait le passé Mais qui pouvait ...

3187 - Μ’ ένα μπαγλαμά στο χέρι

Μέσα στο καφενείο κανείς δεν πρόσεχε τον άνθρωπο με τον μπαγλαμά στο χέρι. Ήταν ανούσιος για την κοινωνία. Ήξερε για το παρελθόν μα ποιος μπορούσε ...

3186 - Πέρα από τα σκουπίδια

Ποιος θα προφθάσει να πεθάνει πριν πετάξει πάνω του τα σκουπίδια της η κοινωνία; Κοιμόμαστε για να μην ξεχάσουμε το ενδεχόμενο Και περιμένουμε μέσα ...

3185 - Ένα μόνο δωμάτιο

Σ’ ένα μόνο δωμάτιο ζούμε όλη τη ζωή μας. Και περιμένουμε τους επισκέπτες ενός άλλου δωματίου. Κανείς δεν βλέπει το νεκροταφείο και δεν ονομάζει τάφο ...

3185 - Одна лишь комната

В одной лишь комнате мы живем всю свою жизнь. И ждём посетителей другой комнаты. Никто не видит кладбище и не называет могилой свою комнату.

3184 - État de siège

La rencontre avec le Juif et le Russe s’était produite au cours de l’une de ces nuits blanches que l’humanité avait fini par nommer pogrom. Ils étaient ...

3184 - State of Siege

The encounter with the Jew and the Russian had occurred during one of those sleepless nights that humanity had eventually named pogrom. They were friends ...

3183 - La révélation des gisants

Il était persuadé d’avoir entendu une voix ou plutôt une voix multiple. Mais il expliqua cela par la fatigue provoquée par l’intensité de son travail sur ...

3183 - The revelation of the effigies

He was convinced to have heard a voice or rather a multiple voice. But he explained this by the fatigue caused by the intensity of his work on the code ...

3182 - The first shock

The unexpected had to happen and it happened. Nothing had predicted it. His arrival had not been announced but he was there in flesh and blood. It was ...

3182 - Le premier choc

L’imprévu devait arriver et il arriva. Rien ne l’avait laissé présager. Son arrivée n’avait pas été annoncée mais il était là en chair et en os. C’était ...

3181 - Genocide and humanness

Why does genocide of the Ukrainians remain unknown to Greece and Cyprus? Recently it has been recognized by Spain and Argentina. More than 10 states have ...

3181 - Genocidio y compasión

¿Por qué el genocidio de los ucranianos permanece desconocido en Grecia y en Chipre? Recientemente ha sido reconocido por España y Argentina. Ya ha sido ...

3181 - Γενοκτονία και ανθρωπιά

Γιατί η γενοκτονία των Ουκρανών παραμένει άγνωστη στην Ελλάδα και στην Κύπρο; Πρόσφατα την αναγνώρισε η Ισπανία και η Αργεντινή. Την έχουν ήδη αναγνωρίσει ...

3180 - High point

The spectacle in the crypt didn’t lack spiciness. A scholar expert of the code of knighthood started examining the knights without mount and without armor. ...