N. LYGEROS PhD

Opus

3047 - մյուս ոչ մեկը

- Ի՞նչ ես սպասում այնտեղից: - Ոչինչ: - Հապա ինչու՞ ես գնում այնտեղ: - Որովհետև ամեն ինչ սկսվում է ոչնչից: - Իսկ ո՞վ կվստահի քեզ: - Ոչ մեկը: - Այն ...

3046 - The awaiting of mountains

Over the mountains there were no shadows. The sun of mnemosyne had covered them. Again, they were waiting for the unknown man of justice. He should ...

3046 - Η αναμονή των βουνών.

Πάνω από τα βουνά δεν υπήρχαν σκιές. Τα είχε σκεπάσει ο ήλιος της μνημοσύνης. Περίμεναν και πάλι τον άγνωστο της δικαιοσύνης. Έπρεπε να βρει ...

3046 - Ожидание гор

Над горами не было теней. Солнце мнемосины покрыло их. Они снова ждали незнакомца праведности. Он должен был найти потерянные тени. Те, которые ...

3045 - Discovery of consciousness

Among the strangers we recognize the value of battle and sacrifice. Nobody else is able to display the truth which did not forget death. It’s only ...

3045 - Η ανακάλυψη της συνείδησης.

Ανάμεσα στους αγνώστους αναγνωρίζουμε την αξία της μάχης και της θυσίας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αναδείξει την αλήθεια που δεν ξέχασε τον θάνατο. Τώρα ...

3044 - Εναντίον της λήθης

Χρόνια παλεύουμε με τους βαρβάρους  κι ακόμα δεν τολμάμε  ν’ αντικρίσουμε  το παρελθόν.  Εκεί στον μαύρο κήπο όμως  περιμένουν το παραμικρό  για να κατασπαράξουν  ...

3044 - Против забвения

Уже много лет мы боремся с варварами и до сих пор не смеем увидеть прошлое. Но там, в черном саду, они ждут малейшего, чтобы растерзать настоящее. ...

3044 - Against oblivion

For years now we’ve been fighting the barbarians and still we do not dare to face the past. But there, in the black garden, they are waiting for ...

3043 - Εσωτερικές τριβές.

Κάθε σύστημα, ειδικά σε φάση πολέμου, έχει εσωτερικές τριβές, όπως το ανέδειξε ο στρατηγιστής Clausewitz. Το πρόβλημα δεν είναι να τις απαλείψει αλλά να ...

3042 - Το πρόβλημα της λύσης.

Η επιρροή της ειρήνης είναι τόσο μεγάλη στη σύγχρονη κοινωνία που δεν γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να δοθούν μάχες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η ...

3041 - The dead friend

I heard you words and saw your limits. You were innocent and pure but you didn't know that you were dead. I had to hurt you to see what life means. ...

3041 - Amigo muerto

Escuchaba tus palabras y veía tus limites. Eras inocente y puro pero no sabías que estabas muerto. Debía herirte para que entendieras lo que significa ...

3041 - L’ami mort

J’écoutais tes paroles et je voyais tes limites. Tu étais innocent et pur mais tu ne savais pas que tu étais mort. Il me fallait te blesser pour que ...

3041 - Ο νεκρός φίλος

Άκουγα τα λόγια σου κι έβλεπα τα όριά σου. Ήσουν αθώος και αγνός αλλά δεν ήξερες ότι ήσουν νεκρός. Έπρεπε να σε πληγώσω για να δεις τι σημαίνει ...

3041 - Мёртвый друг

Я слушал твои слова и видел твои пределы. Ты был ни в чем неповинен и чист, но ты не знал, что был мертв. Мне пришлось причинить тебе боль, чтобы ...

3040 - Τα μαύρα ξύλα

Ποιος είχε δει τον ωκεανό της φωτιάς;  Τα μαύρα ξύλα δεν απάντησαν.  Περίμεναν τον άγνωστο  που γεννήθηκε  μέσα στη γενοκτονία.  Αυτός θυμόταν τα πάντα.  ...

3040 - Черные древесины

Кто видел океан огня? Черные древесины не ответили. Они ждали неизвестного, родившегося в геноциде. Он помнил все. Он был памятью мира. Так огонь ...

3040 - The black woods

Who had seen the ocean of fire? The black woods did not answer. They were waiting for the unknown who was born in the genocide. He was the one to ...

3040 - Les bois noirs

Qui a vu l’océan de feu ? Les bois noirs ne répondirent pas. Ils attendaient l’inconnu qui était né pendant le génocide. Lui se souvenait de tout. C’était ...

3039 - Les bois du jardin noir

Pendant des siècles les bois du jardin noir attendaient la liberté des hommes. Il fallut d’abord traverser le désert du génocide pour découvrir enfin la ...

3038 - De l’importance des élections présidentielles dans le Haut-Karabagh

Dans les démocraties surtout lorsqu’elles sont molles, nous avons tendance à considérer que les élections sont tout à fait formelles et surtout inutiles. ...

3038 - Για τη σημασία των προεδρικών εκλογών στο Αρτσάχ

Στις δημοκρατίες, κυρίως όταν είναι ασταθείς, έχουμε την τάση να θεωρούμε πως οι εκλογές είναι απολύτως τυπικές και κυρίως ανώφελες. Λησμονούμε πως αυτό ...

3037 - Το γεωστρατηγικό πλαίσιο της Κύπρου

Μετά από την επιρροή της στρατηγικής της σιωπής που χρησιμοποίησε η Κύπρος από την εισβολή έως πριν μερικά χρόνια ακόμα, έχουμε την τάση να αναλύουμε τα ...

3036 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στην γυναίκα του Hilbert

University Club Of Los Angerles 28 June 1928 Lieber Frau Hilbert,      Wenn wir bisher nicht geschrieben haben, so ist es nicht, weil wir nicht ...

3035 - The old man and the child

As the old man was blind he couldn't see the society and he only saw the humanity of the child that raised its finger. He examined the movements of ...

3035 - Le vieux et l’enfant

Comme le vieux était aveugle il ne regardait pas la société et ne voyait que l’humanité de l’enfant qui levait le doigt. Il examinait les mouvements d’une ...

3035 - Ο γέρος και το παιδί

Όπως ο γέρος ήταν τυφλός δεν κοίταζε την κοινωνία κι έβλεπε μόνο την ανθρωπιά του παιδιού που σήκωνε το δάκτυλο. Εξέταζε τις κινήσεις μιας αόρατης παρτίδας ...

3034 - Le second sacrifice

Sur le mur blanc je ressentis la blessure de la pierre. La mémoire était tombée pour que nous n’oubliions pas le soldat inconnu. Il n’a rien dit quand ...

3034 - Η δεύτερη θυσία

Πάνω στο λευκό τείχος  ένιωσα την πληγή της πέτρας.  Η μνήμη είχε πέσει  για να μην ξεχάσουμε  τον άγνωστο στρατιώτη.  Δεν είπε τίποτα όταν είδε  το παιδί ...

3034 - The second sacrifice

Upon the white wall I felt the wound of stone. The memory had fallen so that we wouldn’t forget the unknown soldier. He said nothing, when he saw ...

3033 - Le sourire de l’humanité

Je lisais le texte du vieux qui avait perdu son fils mais je ne pleurais pas comme alors je souriais comme le voulait celui qui ne connaissait plus le ...

3033 - Το χαμόγελο της ανθρωπιάς

Διάβαζα το κείμενο του γέρου που είχε χάσει το γιο του μα δεν έκλαιγα όπως τότε χαμογελούσα όπως ήθελε εκείνος που δεν γνώριζε πια το γέλιο ...

3033 - Улыбка человечности

Я читал текст старика, который потерял сына, но я не плакал, как тогда, я улыбался, как он хотел, тот, кто не знал больше смеха и рабства. Я снова ...

3032 - The exhausted comrade

Tiredness had brought him to his knees, and the man of earth had to have rest. And we started dancing and we put him in the middle of the cycle in ...

3032 - Ο κουρασμένος σύντροφος

Τον είχε γονατίσει η κούραση  κι έπρεπε να ξαποστάσει  ο άνθρωπος της γης.  Κι εμείς στήσαμε χορό  και τον βάλαμε στη μέση του κύκλου  για να τον προστατέψουμε.  ...

3031 - Human uniforms

For so many years, we used to wear uniforms, without knowing their real value. It had to happen to one of ours something that penetrates the uniforms, ...

3031 - Οι ανθρώπινες στολές

Τόσα χρόνια φορούσαμε στολές  δίχως να ξέρουμε την πραγματική τους αξία.  Έπρεπε να πάθει ένας δικός μας  κάτι που διαπερνά τις στολές  για να καταλάβουμε ...

3030 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον H. Kneser (8/12/1949)

München den 8.12.1949. Rauchstr. 8. Lieber Herr Kneser, Sie müssen nicht glauben, dass ich Ihren Brief vom 20.11 aus Mangel an Interesse so lange ...

3029 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον H. Kneser (16/12/1949)

München den 16.12.49. Lieber Herr Kneser, Knopp schreibt mir, dass Sie sich meine kleine Note angesehen haben. Das Resultat kann man, etwas eleganter, ...

3028 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον H. Kneser (02/05/1937)

München den 2 Mai 1937 Rauschstr. 8. Lieber Herr Kneser, Zuerst gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Beru- fung. Ich bin überzeugt, dass Ihnen Tübingen ...

3027 - Ο γέρος και τα μαθηματικά

Ο γέρος κοίταζε την πόρτα. Περίμενε τον άγνωστο. Έπρεπε να μιλήσει για τα μαθηματικά του. Η πόρτα άνοιξε. Δεν κουνήθηκε από την καρέκλα του. ...

3026 - Η τελευταία προετοιμασία

Βάνια: Έγραψε και πάλι...  Σόνια: Θα μου το διαβάσεις;  Βάνια: Όχι, δεν μπορώ. Πρέπει να το διαβάσεις μόνη σου.  Σόνια: Έχεις τα φύλλα μαζί σου.  Βάνια: ...

3025 - One picture, one thousand dead

- I’d like to show you a photograph, but I don’t dare… - Why? - I’m afraid of your reaction… - So, is this photograph so terrible? - It’s not this ...

3025 - Une image, mille morts

- Je voudrais te montrer une photographie mais je n’ose pas… - Pourquoi donc ? - J’ai peur de ta réaction… - Cette photographie est donc si terrible ...

3025 - Одне зображення, тисяча мертвих

- Хотів би показати тобі одну фотографію, але не наважуюся… - Чому? - Боюся твоєї реакції… - Настільки страшна фотографія? - Не вона є такою страшною. ...

3025 - Μια εικόνα, χίλιοι νεκροί

- Θα ήθελα να σου δείξω μια φωτογραφία αλλά δεν τολμώ... - Γιατί; - Φοβάμαι την αντίδρασή σου... - Είναι λοιπόν τόσο φοβερή αυτή η φωτογραφία; ...

3025 - Одно изображение, тысяча мертвых

- Хотел бы показать тебе одну фотографию, но не решаюсь... - Почему? - Боюсь твоей реакции... - Настолько страшная фотография? - Отнюдь не она столь ...

3024 - Η δικαιοσύνη της πέτρινης πατρίδας

- Γιατί πρέπει να πας εκεί;  - Για τη δικαιοσύνη.  - Κι αν γυρίσεις νεκρός;  - Θα σημαίνει ότι αν δεν πήγαινα θα πέθαινε κάποιος άλλος.  - Ποιος θα γράψει ...

3023 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον H. Kneser (25/02/1934)

Lieber Herr Kneser, Sie werden wohl sehr böse auf mich sein, dass ich Ihnen nicht über Süss geschrieben habe. Tatsächlich habe ich mir grosse Mühe gegeben, ...