N. LYGEROS PhD

Opus

7376 - Η χρυσή σφαίρα και η Marie Curie

2 Ιουλίου 1907, η Marie Curie είναι καθισμένη στο γραφείο της.Υπάρχουν πολλές σημειώσεις μπροστά της και βιβλία δίπλα της. Γράφει μια εργασία. Τουλάχιστον ...

7375 - Η φωνή της ανθρωπότητας

Όταν ακούσαμετη φωνή της ανθρωπότηταςμέσα από τον ήχοτου πιάνου και των χορδώνσυνειδητοποιήσαμεότι υπάρχειτο όραμα του Προμηθέακι ότι είχε έρθει όντως ...

7374 - Το δέντρο και το ρόδι

Το δέντρο και το ρόδιδεν ήταν μόνο μια αρμενική ανάμνηση,αποτελούσαν ήδηδύο στοιχεία θεμελιακάγια να ζήσει το βιβλίοεκείνο που θα έγραφετην ιστορία του ...

7373 - Το βιβλίο ως ταξίδι του χρόνου

Το βιβλίο δεν είναι μόνο μικρόκοσμοςείναι και ταξίδι του χρόνου,ένα ακίνητο ταξίδιπου επιτρέπει τα πάνταστη φαντασία και στο νουδιότι δεν έχει τα εμπόδιαπου ...

7372 - Αρχή στρατηγικού τουρισμού

Οι αρχές του στρατηγικού τουρισμού βασίζονται στην εξής ιδέα: ο τουρισμός δεν είναι απλώς ένα χάσιμο χρόνου, είναι και ο στόχος του πολιτισμού. Ακολουθεί ...

7371 - Στρατηγική και οικονομία

Σπάνια η στρατηγική είναι οικονομική και σπάνια η οικονομία είναι στρατηγική. Αυτή η σπανιότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα δύο γνωστικά αντικείμενα ...

7370 - Fin de partie Bartel – Ter Sahakyan

Blanc s: Tg1, Da7, Td3, Te1, Ff4, Fg2, a2, b3, c5, e4, f2, g3, h2Noirs : Rg8, Dd7, Tc8, Te8, Fg4, Fg7, c6, c7, d5, f7, g6, h7 Solution : 1) … – g5                  2) ...

7369 - Fin de partie Aronian – Beshukov 2000

Blancs : Rg1, Dd6, Te1, Tf1, Cd5, a2, b2, g2, h2 Noirs : Rg8, Dg5, Tc2, Tf8, Ff5, a6, f7, g6, h7 Solution : 1) Cf6+ – Rg7                  2) Dxf8+ ...

7368 - Application du schéma mental de conflit gelé à l’Artsakh. (avec P. Gazzano)

Dans un cadre polémologique, un conflit gelé correspond à un équilibre instable i.e. une situation d’instabilité dans une période d’équilibre. Aussi cet ...

7367 - Quand Leonardo cite Anaxagore

« Toute chose naît de toute choseet toute chose se fait de toute chose,et toute chose redevient toute choseparce que tout ce qui existe dans les éléments ...

7367 - Όταν ο Leonardo αναφέρεται στον Αναξαγόρα

«Τα πάντα προέρχονται από τα πάντακαι τα πάντα γίνονται από τα πάντα,και τα πάντα ξαναγίνονται από τα πάνταδιότι κάθε τι που υπάρχει στα στοιχείασυνετέθη ...

7366 - Étude de Witonsti 1931

Blancs : Rd1, De1, Tg1, Th4, Fd5, Ff4, Cf5, a2, b3, c2, e3, e4, g5, h3Noirs : Rg8, Dc7, Td8, Tf8, Fg6, Cb8, a7, b7, d6, f7, g7, h7 Solution : ...

7365 - Fin de partie Agrest – Schmalz 1998

Blancs : Ra1, Dh6, Td6, Th1, Ff1, a2, b5, f3, g2, h3Noirs : Rg8, Df7, Tb8, Tc2, Cc5, Cf6, a5, e5 Solution :       1) Fc4 – Txc4                 ...

7364 - Fin de partie De Firmian – Thingstad 2007

Blancs : Ra1, Dg7, Dh8, Te3, b2Noirs : Rb4, Dd6, Td8, a6, c4, f6 Solution :        1) … – Dd1+                          2) Ra2 – Db3+          ...

7363 - La nécessité de la connaissance

« L'acquisition d'une connaissance,quelle qu'elle soit,est toujours profitable à l'intellect,parce qu'elle lui permetde bannir l'inutile et de conserver ...

7363 - Η αναγκαιότητα της γνώσης

«Η απόκτηση μιας γνώσης,όποια κι αν είναι αυτή,είναι ανταποδοτική για τη διάνοια,επειδή της επιτρέπεινα αποβάλλει το άχρηστο και να διατηρεί το καλό.Διότι ...

7362 - Majoration élémentaire du rayon spectral de la matrice d’adjacence d’un graphe simple. (avec R. Philippe, I. Pitault, D. Schweich, M.-L. Zanota.)

Cette note a pour but de démontrer de manière élémentaire un résultat de théorie spectrale des graphes et d'étudier les conséquences de celui-ci sur les ...

7361 - Vision topostratégique de la Zone Economique Exclusive de la France

Vision topostratégique de la Zone Economique Exclusive de la France

7360 - Ille eximius, incomparabilis potius adulescens

Pierre Gassendi est on ne peut plus clairaprès l'expérience magnifique du puy de Dôme,Blaise Pascal a modifié notre vision du mondecar il a su mettre en ...

7359 - Πέρα από το κόκκινο

Χαίρομαι που τα είπαμεκαι στο σπίτι σου και στην πλατείαγια τα γεγονότα που έζησεςπέρα από το κόκκινοσ' εκείνο το νησί μακριάτόσο μακριά από το δικό σουαλλά ...

7358 - Après le chapitre 7

Ce fut ainsi que commença une nouvelle période de mon existence. Après cet esclandre et le bouleversement qu'il provoqua jusqu'au fond de mon âme, je ...

7358 - Μετά το κεφάλαιο 7

Έτσι άρχισε μια νέα περίοδο της ύπαρξής μου. Μετά από αυτό το σκάνδαλο και τη σύγχυση που προκάλεσε μέχρι το βάθος της ψυχής μου, συνειδητοποίησα ότι ...

7358 - После главы 7

Так начался новый период моего существования. После этого скандала и потрясения, вызванного в глубине моей души я поняла, что уже ничего не будет, как ...

7357 - Commentaires sur le Rapport de l’Assemblée Nationale sur la situation dans le Caucase

Dans cette analyse du rapport, nous voulons mettre en évidence certains points via nos commentaires afin d'estimer non pas la situation réelle mais l'estimation ...

7356 - La redécouverte du vide

Dans une verrerie fameuseà l'angle de la rue des Préset de la rue de la Pie-aux-Anglais,Blaise Pascal fit soufflerun tube de quatre pieds.Petit le remplit ...

7356 - Η επανανακάλυψη του κενού

Μέσα σ' ένα υαλουργείο ονομαστόστη γωνία της Rue des PrésΚαι της Rue de la Pie-aux-Anglais,Ο Blaise Pascal φυσούσεέναν σωλήνα τεσσάρων ποδιών.Ο Petit τον ...

7355 - Remarques sur la Pascaline

- Un essai ? - Non, trois… - Pourquoi donc ? - La première ne lui donnait pas satisfaction. Aussi il la modifie et peu à peu il aboutit à la seconde. ...

7355 - Παρατηρήσεις περί της Pascaline

- Μία δοκιμή;- Όχι, τρεις…- Γιατί έτσι;- Η πρώτη δεν τον ικανοποίησε. Έτσι την τροποποίησε και σιγά-σιγά κατέληξε στη δεύτερη.- Και η τρίτη;- Είναι ριζικά ...

7354 - Le Juste et l’Île Barbe

Le vingtième jour du mois de septembre de l'an de grâce 1630, le roi Louis XIII écrivit de Lyon au cardinal de La Rochefoucauld. Il le pria de mener une ...

7354 - Ο Δίκαιος της Île Barbe

H εικοστή μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του σωτήριου έτους 1630, ο βασιλιάς Louis XIII έγραψε από τη Λυών στον καρδινάλιο de La Rochefoucauld. Τον παρακαλούσε ...

7353 - Pascal, le libre penseur

« Et si les médecins, n'avaient des soutanes et des muleset que les docteurs n'eussent des bonnets carréset des robes trop amples de quatre parties,jamais ...

7353 - Pascal, ο ελεύθερος στοχαστής

«Κι αν οι θεραπευτές, δεν είχανε ράσα και μουλάριακαι οι γιατροί δεν είχανε τετράγωνα καπέλακαι φαρδιά φορέματα τεσσάρων όψεων,ποτέ δεν θα είχαν εξαπατήσει ...

7349 - La maladie de Nétotchka

La maladie de Nétotchkaétait pour le moins étrange,elle ressemblait à des crisesd'épilepsie ou de foliemais elle était différenteet ses syncopes surprenaient.Était-ce ...

7349 - H ασθένεια της Nétotchka

Η ασθένεια της Nétotchkaήτανε τουλάχιστον παράξενη,έμοιαζε με κρίσειςεπιληψίας ή τρέλαςμα ήτανε διαφορετικήκαι οι συγκοπές της παραξένευαν.Ήταν η ζωή του ...

7349 - Болезнь Неточки

Болезнь Неточки была по крайней мере странной, она была похожа на припадки эпилепсии или безумия но все же была иной и обмороки удивляли. Была ли это ...

7348 - Другая жизнь Неточки

После этого несчастного конца, Фёдор продолжил и так началась в комнате другая жизнь Неточки благодаря вмешательству сострадательного князя X ...

7348 - L’autre vie de Nétotchka

Après cette fin misérable,Fiodor donna une suiteet ainsi commença sur le champl'autre vie de Nétotchkagrâce à l'interventiondu compatissant prince X…C'était ...

7348 - Η άλλη ζωή της Nétotchka

Μετά από αυτό το άθλιο τέλος, ο Fiodor έδωσε μια συνέχεια και άρχισε έτσι αμέσως μέσα στο δωμάτιο η άλλη ζωή της Nétotchka χάρη στην παρέμβαση του συμπονετικού ...

7347 - Le concert fatal

Efimov s'était préparédurant plusieurs jourspour assister enfinau concert fatal.Il était bien conscientqu'il s'agissait d'une finmais il se devait de la ...

7347 - Η μοιραία συναυλία

Ο Efimov ετοιμαζότανεδώ και πολλές ημέρεςγια να λάβει επιτέλους μέρος στη μοιραία συναυλία.Συναισθανότανε πολύ καλάπως επρόκειτο για ένα τέλοςμα όφειλενα ...

7346 - Aut Cesar aut nihil

Efimov avait fait siennela devise de César Borgiasans prendre consciencedu danger que cela représentait.Il avait donc construittoute sa misérable viesur ...

7346 - Aut Cesar aut nihil

Ο Efimov είχε υιοθετήσει το σύνθημα του Καίσαρος Βοργία δίχως να έχει επίγνωση του κινδύνου που αντιπροσώπευε αυτό. Είχε λοιπόν οικοδομήσει ...

7345 - Le danseur Carl Fiodorovitch

Devant Efimov et Nétotchka,le danseur Carl Fiodorovitchavec le pas suspendu de la cigogneattendait patiemment le jugementce n'est qu'après la critiquequ'il ...

7345 - Ο χορευτής Carl Fiodorovitch

Μπροστά στον Εfimov και τη Nétotchka ο χορευτής Carl Fiodorovitch με το μετέωρο βήμα του πελαργού περίμενε υπομονετικά την ετυμηγορία δεν ...