N. LYGEROS PhD

Opus

1152 - Μυστικές προφητείες

Πίνακας XIII Roland Δεν βρήκα τίποτα. Χρόνος. Eric Ούτε εγώ! Lucien Ωστόσο, κάτι εκπέμπει ένα σήμα. Olivier Ίσως το σήμα είναι γενικό. ...

1151 - Lettres arméniennes

Tableau XII   Agnès   Cette histoire et cette bataille diachronique m’ont bouleversée. Danielle Il en est de même pour moi. Et c’est pour cette raison ...

1151 - Αρμενικά γράμματα

Πίνακας ΧΙΙ Agnès Αυτή η ιστορία κι αυτή η διαχρονική μάχη με έχουν συγκλονίσει. Danielle Είναι το ίδιο για μένα. Και γι' αυτόν τον λόγο έχω ...

1150 - Pensées codées

Tableau XI   Roland  Je crois que c’est bon ! Il regarde à nouveau l’ordinateur. Agnès Tu crois ou tu en es sûr ? Roland J’en suis sûr. Agnès Ainsi ...

1150 - Κωδικοποιημένες σκέψεις

Πίνακας ΧΙ Roland Νομίζω ότι είναι εντάξει! Κοιτάζει ξανά τον υπολογιστή. Agnès Το πιστεύεις ή είσαι σίγουρος; Roland Είμαι σίγουρος. Agnès ...

1149 - Futur antérieur

Tableau X   Eric Désormais notre univers se réduit à cette bibliothèque. Roland « Les petites chambres ou habitations maintiennent l’esprit dans le ...

1149 - Προηγούμενο μέλλον

Πίνακας Χ Eric Τώρα το σύμπαν μας έχει περιοριστεί σε αυτή την βιβλιοθήκη. Roland "Τα μικρά δωμάτια ή οι κατοικίες διατηρούν το πνεύμα στο σωστό ...

1148 - L’hypergroupe renaissant

Tableau IX Roland C’était quoi ça ? Olivier Le bruit ? Roland Oui, le bruit ! Lucien Un déplacement… Roland Je ...

1148 - Η αναγεννημένη υπερομάδα

Πίνακας ΙΧ Roland Τι ήταν αυτό; Olivier Ο θόρυβος; Roland Ναι, ο θόρυβος! Lucien Μια μετακίνηση ... Roland Το ξέρω καλά ... αλλά ποιού; ...

1147 - Machinations d’antan

Tableau VIII   Eric Alors que fait-on maintenant ? Olivier La menace est bien plus grande que... Danielle « La menace ne sert d’arme ...

1147 - Μηχανορραφίες του παρελθόντος

Πίνακας VIII Eric Οπότε τι κάνουμε τώρα; Olivier Η απειλή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό, τι ... Danielle «Η απειλή δεν είναι παρά ...

1146 - Bestialissima pazzia

Tableau VII   Tout le groupe se trouve dans la bibliothèque. L'orage gronde ! Agnès Cette nuit sera terrible. Eric Transfigurée ! Olivier La bifurcation ...

1146 - Kτηνώδης τρέλα

Πίνακας VII Όλη η ομάδα είναι στη βιβλιοθήκη. Η καταιγίδα μαίνεται! Agnès Αυτή η νύχτα θα είναι τρομερή. Eric Μεταμορφώθηκε! Olivier ...

1145 - L’existence du néant

Tableau VI   Nestor Je ne pensais pas que la mort du Maître m’affecterait à ce point. Lucien Elle a affecté l’ensemble du groupe. Nestor De plus cette ...

1145 - Η ύπαρξη του κενού

Πίνακας VI Nestor Δεν πίστευα ότι ο θάνατος του Δασκάλου θα με επηρεάζει τόσο πολύ. Lucien Έχει επηρεάσει το σύνολο της ομάδας. Nestor ...

1144 - De l’autre côté du miroir

Tableau V   Danielle « Nous ne manquons point de systèmes ou de moyens pour diviser et mesurer nos misérables jours ; nous devrions prendre plaisir ...

1144 - Από την άλλη πλευρά του καθρέφτη

Πίνακας V Danielle "Έχουμε χάσει το σημείο των συστημάτων ή των τρόπων για να διαιρέσουμε και να μετρήσουμε τις άθλιες ημέρες μας. Θα πρέπει να είμαστε ...

1143 - Le jour de la nuit

 Tableau IV Dans la cuisine du manoir. Lucien et Olivier se tiennent près de la cheminée. Ils regardent le feu qui s’éteint.   Lucien Le Maître est ...

1143 - Η μέρα της νύχτας

Πίνακας IV Στην κουζίνα του αρχοντικού. O Lucien κι ο Olivier και στέκονται δίπλα στο τζάκι. Κοιτούν τη φωτιά που σβήνει. Lucien Ο Δάσκαλος ...

1142 - Στην άκρη της λήθης

Πίνακας ΙΙΙ Στην πρώτη αίθουσα του αρχοντικού, ο Lucien, ηAgnès και ο Olivier λογοφέρνουν  γύρω από ένα χειρόγραφο. Μιλούν σιγά. Ο Roland τους συναντά ...

1142 - Au bord de l’oubli

Tableau III   Dans la première pièce du manoir, Lucien, Agnès et Olivier s’agitent autour d’un manuscrit. Ils parlent à voix basse. Roland les rejoint… ...

1141 - Les codes de la mémoire

Tableau II   Dans la bibliothèque du manoir… Nestor   Parfois je me demande combien le monde aurait été changé si nous connaissions les œuvres de créateurs ...

1141 - Οι κώδικες της μνήμης

Πίνακας ΙΙ Στη βιβλιοθήκη του αρχοντικού... Nestor Μερικές φορές αναρωτιέμαι πόσο θα είχε αλλάξει ο κόσμος, αν γνωρίζαμε τα έργα των δημιουργών, όπως ...

1140 - L’homme qui n’existait pas

Un homme est assis à une table dans une pièce où règne le silence. Il tient dans sa main une plume mais il n’écrit plus. La tête penchée sur son manuscrit, ...

1140 - Ο άνθρωπος που δεν υπήρχε

Ένας άνδρας κάθεται σε ένα τραπέζι μέσα σε ένα δωμάτιο όπου βασιλεύει  η σιωπή. Κρατά στο χέρι του ένα φτερό, αλλά δεν γράφει πια. Το κεφάλι  είναι σκυμμένο ...

1139 - Η γυναίκα ως στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αν και αφορούν κάθε άνθρωπο δεν είναι κατανοητά από κάθε άνθρωπο. Το νομικό τους πλαίσιο δυσκολεύει την κατανόηση από τους μη ειδικούς ...

1138 - Ex nihilo

  Stranger Where does your knowledge come from?   Obscure From nothingness!   Stranger Why are you so dark?   Obscure ...

1138 - Ex nihilo

  Étranger  D’où provient ton savoir ? Obscur  Du néant ! Étranger  Pourquoi es-tu si obscur ? Obscur  Je ne recherche que la clarté et c’est ...

1138 - Ex nihilo

Ξένος Από πού προέρχεται η γνώση σου; Σκοτεινός Από το μηδέν! Ξένος Γιατί ...

1134 - Μάζα και εξουσία

Ακόμα και αν κάποιες στιγμές η τυφλή δύναμη του πλήθους γίνεται η φιλοσοφία της ιστορίας, αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει πάντα. Επιπλέον όταν κάποιοι ερμηνεύουν ...

1133 - Η συμβολή του Καραθεοδωρή στη στατιστική μηχανική

Μετά από το έργο του Prigogine για τη φυσική μακράν της ισορροπίας μπορούμε να κατανοήσουμε πραγματικά τη στρατηγική που επινόησε ο Καραθεοδωρή το 1919. ...

1132 - L’ivresse de la terre

Nous sommes les derniers hommes d'un peuple oublié. A travers nous, la mémoire vit ses derniers instants. Désormais nous ne craignons plus rien. Nous connaissons ...

1131 - Âme d’olivier

Seul l'olivier pouvait nous sauver. Alors il se sacrifia pour nous, à nouveau. Il se laissa faire dans nos mains blessées. Nous le taillâmes pour créer ...

1130 - La langue déchirée

Nous ne connaissions pas la barbarie mais nous étions parvenus à lutter contre elle malgré la faiblesse de nos moyens. C'était cela que racontait notre ...

1128 - Τοπική δράση και ολική αλλαγή

Μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης που εμπεριέχει στοιχεία κανονικοποίησης, το ερώτημα της τοπικής δράσης αποκτά μια σοβαρότητα. Διότι θέτει έμμεσα ...

1127 - Πολυπλοκότητα και Ποικιλομορφία

Ενώ η δυναμική και η θερμοδυναμική με την κλασική τους έννοια είναι αντικειμενικά απαισιόδοξες, εφόσον στην πρώτη όλα γίνονται a priori και στη δεύτερη ...

1127 - Policiclicità e variformità

Mentre la dinamica e la termodinamica secondo il concetto classico sono oggettivamente pessimiste, poiché per ciò che riguarda la prima tutto avviene a ...

1126 - Η συμβολή της στρατηγικής στο μέλλον της πολιτικής

Στον τομέα της πολιτικής και στα πλαίσια της τακτικής όλα τα φαινόμενα εξετάζονται μέσω της έννοιας της ισορροπίας. Ο κυριότερος λόγος αυτής της προσέγγισης ...

1125 - La fontaine de papier

Le temps n'avait cessé de couler et la fontaine était là pour témoigner de son passage. Son eau avait la couleur du temps et nos hommes décidèrent d'écrire ...

1124 - Remarques sur la notion de sous-hypergroupe

Définition : Soit H un hypergroupe. Un sous-ensemble h de H est appelé sous-hypergroupe de H si et seulement si : 1) où désigne l'ensemble des parties ...

1123 - Το πριν δίχως μετά

Στο ημερολόγιο του ο Munch γράφει το 1892 ένα σημαδιακό σημείωμα. «Περπατούσα με δύο φίλους. Ο ήλιος έδυε. Ξαφνικά, ο ουρανός βάφτηκε βαθυκόκκινος, σαν ...

1122 - Ποντιακό παίγνιο και δυναμική γεωμετρία

Το παράδειγμα που θα εξετάσουμε προέρχεται από τα στοιχεία που μας έδωσε η Χρύσα Μαυρίδου όσον αφορά στα παραδοσιακά ποντιακά παιχνίδια του Θρυλορίου. ...

1121 - The stranger, the king and The bishop

The stranger Pointing to the king. Who is he? The bishop                                                                    The king!                                                                   ...

1121 - L’étranger, le roi et le fou.

  L'étranger, montrant le roi. Qui est-ce ? Le fou Le roi ! L'étranger Le roi ? Un temps. Et que fait-il maintenant ? Le fou Il ...

1121 - Ο ξένος, ο βασιλιάς και ο τρελός

    Ο ξένος Δείχνοντας τον βασιλιά. Ποιος είναι; Ο τρελός Ο βασιλιάς! Ο ξένος Ο βασιλιάς; Χρόνος. Και τι κάνει τώρα ; Ο τρελός Βασιλεύει βέβαια! ...

1120 - La revanche des rêves

Les barbares avaient banni les rêves de notre terre. Ils ne nous avaient laissé que le droit de survivre. Celui de vivre, nous devions le voler. Mais à ...