N. LYGEROS PhD

Opus

1323 - La fenêtre et la chaise

Il était cloué sur une chaise de bois et sa tête s’appuyait contre la fenêtre. Tous croyaient qu’il attendait quelqu’un. Mais cet enfant n’attendait ...

1323 - Το παράθυρο και η καρέκλα

Ήταν καρφωμένο πάνω σε μια ξύλινη καρέκλα και το κεφάλι του ακουμπούσε το παράθυρο. Όλοι νόμιζαν ότι περίμενε κάποιον ή κάποια. Μα εκείνο το παιδί ...

1322 - Τεχνολογία και άνθρωπος

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου η τεχνολογία παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση, είναι σίγουρα αυτός που ασχολείται με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. ...

1321 - Κύπρος ή κυπριακό

Με την πάροδο του χρόνου, το κυπριακό ανήκει πια στην ιστορία όλων των Κυπρίων μόνο που λίγοι θέλουν να το παραδεχτούν. Μετά από τόσα χρόνια πολλοί προτιμούν ...

1320 - Ο ρόλος μας στο κυπριακό

Όσον αφορά στο κυπριακό έχει μεγάλο ενδιαφέρον το κατά πόσο ο καθένας έχει μια άποψη. Δίχως κανένα σοβαρό στοιχείο ή επιχείρημα, ο κάθε Κύπριος κι ο κάθε ...

1319 - Génocide des Arméniens : reconnaissance et stratégie. Yevrobatsi.org 28/07/2005.

L’œuvre pour la reconnaissance du génocide des Arméniens est absolument colossale. Ses défenseurs en sont conscients et ses ennemis le savent encore bien ...

1318 - Génocide des Arméniens et propagande turque. Yevrobatsi.org 28/07/2005.

En tant que défenseurs des droits de l'Humanité et de l'Homme, nous devons nous préoccuper particulièrement du génocide des Arméniens car il s'agit d'un ...

1317 - Remarques sur le village du désert

De construction abstraite, le village du désert se veut une démonstration de l'approche de Brooks en architecture globale. Le motif de base est toujours ...

1315 - Sur la linéarité des modèles microéconomiques

Il est naturel de considérer des modèles linéaires en microéconomie car ils sont avant tout simples conceptuellement. De plus, ce sont les premiers qui ...

1314 - Etude et interprétation en musique classique

Bien que la partition constitue le médium essentiel entre le compositeur et l’interprète, elle n’en demeure pas moins une projection pratique de sa mentation. ...

1313 - Νοητικά σχήματα και μεθοδολογία

Όταν εξετάζουμε προβλήματα που ανήκουν στον γνωστικό τομέα δηλαδή προβλήματα που δεν εμπεριέχουν γνώση μα που χρησιμοποιούν μόνο τη ρευστή νοημοσύνη, τότε ...

1312 - Les phares sans mer

En voyant tous ces moulins à vent brisés en Grèce, je ne peux m'empêcher de penser aux Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet et en particulier au Secret ...

1311 - L’acropole mycénienne

La civilisation mycénienne nous a laissé des traces, suffisamment pour que nous puissions déchiffrer sa langue que nous nommions linéaire B auparavant. ...

1310 - Feedback et conscience

Sans être précisément et purement un processus cognitif, le feedback n’en est pas moins une forme élémentaire de conscience ou du moins une première étape ...

1309 - Les survivants du génocide

Même pour un homme et non seulement pour un individu, il est difficile de comprendre l’ontologie d’un survivant du génocide. Cela provient bien sûr de ...

1308 - The broken windmills

The broken windmills were waiting for me for centuries, silent. Their smashed wings were the unique symbols or resistance. And when my gaze faced ...

1308 - Les moulins à vent brisés

Les moulins brisés m’attendaient ici depuis des siècles, silencieux. Leurs ailes repliées étaient les seuls signes de résistance. Quand mon regard ...

1308 - Οι σπασμένοι ανεμόμυλοι

Οι σπασμένοι ανεμόμυλοι με περίμεναν εδώ και αιώνες, αμίλητοι. Τα τσακισμένα φτερά τους ήταν τα μοναδικά σύμβολα της αντίστασης. Κι όταν το βλέμμα ...

1307 - La tour hellénistique

Les vestiges de pierre formaient encore le cercle de la tour. Cette enceinte gardait en elle des morceaux du passé. Elle se défendait encore, malgré le ...

1306 - Όταν το χώμα έγινε πέτρα

Δεν ξέραμε από πέτρες ούτε από πολέμους, είχαμε μόνο τη θάλασσα και τον ουρανό. Η γη μας, μια χούφτα ζωής. Κι όταν το χώμα έγινε πέτρα κι η μνήμη ...

1306 - Quand la terre devint pierre

Nous ne connaissions pas les pierres même par les combats, nous avions seulement la mer et le ciel. Notre terre, une poignée de vie. Et quand la ...

1305 - Le cercle de pierre

Ils nous parlèrent de pierres qui disaient le passé. Mais nous ne les avons pas crus, nous avions oublié notre vie. Et quand nous vîmes la couleur ...

1305 - Ο πέτρινος κύκλος

Μας μίλησαν για κάποιες πέτρες που έλεγαν το παρελθόν. Μα δεν τους πιστέψαμε, είχαμε ξεχάσει και τη ζωή μας. Κι όταν είδαμε το πέτρινο ξανθό χρώμα ...

1304 - La tour oubliée

Des pierres blondes sur la terre là où se tenait la tour, rappelaient son absence. Liées dans un cercle elles protégeaient le dernier désir d’un ...

1304 - Ο ξεχασμένος πύργος

Ξανθές πέτρες πάνω στη γη εκεί που στεκόταν ο πύργος, θύμιζαν τη λήθη του. Δεμένες μέσα σ’ έναν κύκλο προστάτευαν τον τελευταίο πόθο ενός λαού του ...

1303 - Y

Sur la dureté de la pierre, bleue comme la mer, sombra l’arbre de vie. Les nœuds de son tronc pleuraient tout ce qu’il avait vu et perdu et qu’il ...

1303 - Υ

Πάνω στη σκληρότητα της πέτρας, γαλάζια σαν θάλασσα, βυθίστηκε το δέντρο της ζωής. Οι κόμβοι του κορμού του έκλαιγαν όσους είχε δει και χάσει και ...

1302 - Το θέατρο ως φυσική μακράν ισορροπίας

Αν και το θέατρο παρουσιάζεται ως ένας κλασικός τομέας της λογοτεχνίας, είναι ριζικά διαφορετικός ως προς τη δομή του. Το θέατρο λειτουργεί εκ φύσης σε ...

1301 - Η επαναφορά της αναγνώρισης

Οι συμφωνίες δημιουργούν ημερομηνίες και οι ημερομηνίες συμφωνίες. Όμως υπάρχουν και οι επιπτώσεις, οι οποίες είναι βαρυσήμαντες. Και κάποτε είναι ακόμα ...

1300 - Degas ou la nudité faite femme

Avant d’aborder le thème de la nudité chez Degas, il est tout à fait important de signaler qu’il constituait une exception dans l’utilisation intensive ...

1299 - De Degas à Picasso

Dans l’œuvre de Degas, l’étude et le calcul sont la base. Il y a chez lui la capacité de rendre immortel l’éphémère à l’instar d’un appareil photographique. ...

1298 - Remarques sur l’impressionnisme de Degas

Il ne s’agit pas pour nous de tenter d’étudier l’ensemble de l’œuvre d’Edgar Degas. Nous voulons juste mettre en évidence un point que nous considérons ...

1297 - Bilan positif du Luxembourg

Le Grand-Duché du Luxembourg était déjà connu pour son rôle de membre fondateur de l'entité qui allait devenir l'Union Européenne que nous connaissons. ...

1296 - Το Λουξεμβούργο και το ευρωπαϊκό στίγμα

Το Λουξεμβούργο ως μικρό και ευρωπαϊκό κράτος έδωσε το παράδειγμα όσον αφορά στο Ευρωσύνταγμα. Ακολούθησε βέβαια τις πρόσφατες αποφάσεις της Κύπρου και ...

1295 - Η κυκλαδική δομή του αρχαϊκού

Το νοητικό σχήμα αντιστρέφει την ιστορική παράδοση. Όπως ο Διόνυσος, ενώ είναι μυκηναϊκή οντότητα ήταν μέσα στον μηρό του Δία, έτσι και το κυκλαδικό είναι ...

1294 - Περί τελεολογίας κοινωνιολογίας (avec Christos Kechagias)

Σε πολλά σύγχρονα βιβλία επιστημολογίας επικρατεί μια τάση ωφελιμοκρατίας και εμπορευματοποίησης, με την εξύψωση της τεχνικής-τυπικής λογικής με την απλή ...

1293 - La Constitution européenne et la politique sociale

La politique sociale de l’Union Européenne est définie par la section 2 de la partie III de la Constitution européenne. Elle se base tout d’abord sur la ...

1292 - La Constitution européenne et le protocole sur l’Eurogroupe

Le protocole sur l’Eurogroupe comporte deux articles qui explicitent le mode opératoire de la politique monétaire de l’Union Européenne dans la zone euro. ...

1291 - La Constitution européenne et le cas de la Grèce

Bien que la plupart des personnes qui n’ont pas lu la Constitution européenne sont persuadées qu’elle traite de manière globale et autoritaire toutes les ...

1290 - La valeur historique de la Constitution européenne

Certains se passionnent pour les évènements de la Révolution sans véritablement se rendre compte, d’une part de nombre de sacrifices et d’autre part qu’admirer ...

1289 - La Constitution européenne et les valeurs humaines

De nombreuse personnes, sans doute sous l’influence de réflexes pavloviens sont persuadées que le problème de la ratification du traité établissant la ...

1288 - La Constitution européenne et notre rôle

La Constitution européenne met en jeu encore une autre problématique qui nous concerne directement à savoir notre rôle. Certains parmi nous auraient aimé ...

1287 - Philosophie de la révolution et misère de la révolte

« Ainsi la contradiction de la valeur, née de la nécessité du libre arbitre, devait être vaincue par la proportionnalité de la valeur, autre nécessité ...

1286 - Le génocide des Arméniens comme condition sine qua non

Le génocide des Arméniens qui a été reconnu par le Parlement Européen en 1987 et le Conseil de l’Europe en 1998, a de plus été reconnu nationalement dans ...

1286 - Η γενοκτονία των Αρμενίων ως προϋπόθεση sine qua non

Η γενοκτονία των Αρμενίων που αναγνωρίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το 1987 και το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1998, έχει επίσης αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο ...

1285 - Les travailleurs et la Constitution européenne

Si un point devait être clarifié dans les dispositifs préconisés par l’Union Européenne c’est bien celui du statut des travailleurs. Ces derniers considérés ...

1284 - Cohérence européenne

La partie III de la Constitution européenne commence par l’article 115 afin de mettre en évidence le principe de cohérence. « L’Union veille à la cohérence ...

1283 - Malte et Luxembourg : la voix des petits peuples

La ratification du traité établissant la Constitution européenne par Malte est un exemple des valeurs prônées par ce texte. Il n’y a aucune volonté de ...