N. LYGEROS PhD

Opus

1407 - Ανάμεσά μας

Μεταξύ της πέτρας και του ξύλου διάβασα τα γράμματά σου. Δύο φορές το τίποτα έγραψες για μια ελευθερία. Κι όμως το πέτρινο και το ξύλινο τίποτα ...

1406 - Misère sociale et grandeur humaine

L'observation des rouages bureaucratiques d'une institution permet de mettre rapidement en évidence non pas la grandeur humaine mais la misère sociale. ...

1403 - Σπάνιο κοινό

Το κοινό μιας διάλεξης είναι μια ιδιαίτερα σπάνια και δύσκολη περίπτωση όσον αφορά στην εκπαιδευτική σκέψη. Και για να το εξετάσουμε αλλιώς, ερμηνεύουμε ...

1402 - De la reconnaissance de l’être

La sociologie tente de justifier une partie de son existence via la reconnaissance de l’être. Elle s’invite seule, à participer dans le processus évolutif ...

1401 - Μέτρο, θεωρία λέξεων και θεωρία δέντρων

Η ανάλυση του μέτρου βασίζεται έμμεσα στην ανάλυση των λέξεων διότι είναι μια προβολική συνάρτηση. Συνεπώς είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί η θεωρία λέξεων ...

1400 - Sur la généralisation des permutations

Historiquement, la théorie des groupes provient de celle des groupes de permutations qui avait été introduite pour étudier les conditions de résolubilité ...

1399 - La direction de la société du point de vue lagrangien

Une manière formelle de traiter le problème de la direction de la société, c'est de la modéliser dans un cadre lagrangien. Pour cela, il suffit de considérer ...

1398 - Un adaggio sostenuto de Beethoven

Ludwig van Beethoven dans son opus 27 N°2 intitulé (à présent) Moonlight a décomposé sa sonate en adaggio sostenuto, allegretto et presto agitato. Celle-ci ...

1397 - La musique transfigurée

J’écoutais pleurer la musique en silence. Elle ne voulait rien dire de plus seulement vivre. Après la mort dans les camps elle n’avait plus jamais ...

1396 - Parfum d’antan

Ce n’était pas tant la couleur qui frappait les esprits mais le goût. Il était gorgé des parfums de la terre mais pas seulement. Il avait aussi l’art ...

1395 - Τεχνολογία και Μαθηματικά

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για να εισχωρήσουμε στην κοινή τομή των μαθηματικών και της τεχνολογίας είναι ο Leonardo da Vinci ο οποίος δεν ήταν ούτε ...

1394 - Ανθρώπινη τεχνολογία

Η τεχνολογία είναι εκ φύσης ανθρώπινη με όλη τη σημασία της έννοιας. Μόνο που σχεδόν όλοι οι χρήστες της το ξεχνούν και τη θεωρούν ως σύμβολο που αντικρούει ...

1393 - The right time

In the diplomatic documents from Vienna (1909-1918), Polychronis Enipikides writes: "Genocide à la turque is mute, cunning and oriental, it has no theoretic ...

1393 - Η εύξεινη ώρα

Στα Διπλωματικά έγγραφα από τη Βιέννη (1909-1918), ο Πολυχρόνης Ενιπικίδης γράφει: «Η γενοκτονία αλά τούρκα είναι βουβή, πονηρή, ανατολίτικη, δεν έχει ...

1391 - Sur les propriétés de groupes des hypergroupes de Moufang.

Comme l’indique, à juste titre d’ailleurs, Smith, le point le plus mature dans la théorie des loops, c’est l’étude des Moufang loops ou des hypergroupes ...

1390 - Sur les limites de la méthode de Cayley-Dickson

La méthode de Cayley-Dickson qui est désormais classique dans le domaine des constructions de structures algébriques permet de créer à partir des nombres ...

1389 - Η ευρωπαϊκή φάση

Σε αυτήν την κρίσιμη φάση που συσχετίζεται με το ανατολικό ζήτημα, οι διαπραγματεύσεις περί κυπριακού πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή διότι βρίσκονται ...

1388 - Μυθολογικές πηγές

Αισχύλος: Επτά επί Θήβας, Ορέστεια, Προμηθεύς δεσμώτης Απολλόδωρος: Μυθολογική Βιβλιοθήκη Απολλώνιος ...

1387 - Το αίνιγμα του λεξικού. (με A. Fetsis).

Το λεξικό τούς περίμενε εδώ και χρόνια. Κανείς δεν το είχε αγγίξει. Ανήκε στη μυθολογία. Κανείς δεν το είχε προσέξει εκεί που ήταν κρυμμένο. Αυτό ήταν ...

1386 - Ο Προμηθέας και το θηλυκό στοιχείο

Ο Προμηθέας πασίγνωστος τιτάνας, εφευρέτης και ευεργέτης της ανθρωπότητας, εμπεριέχει κάτι το μυστικό ή τουλάχιστον άγνωστο ακόμα και για τις επίσημες ...

1385 - Το γαλλικό πνεύμα και το κυπριακό

Η αλλαγή φάσης στη Γαλλία όσον αφορά στο κυπριακό μέσω του ανατολικού ζητήματος είναι πια καθοριστική. Το έργο των οργανώσεων σχετικά με την ενημέρωση ...

1384 - Une question de dignité

Avec l’initiative prise par la France dans le domaine de la reconnaissance officielle de Chypre par la Turquie, le changement de politique vis-à-vis de ...

1383 - Le secret du jardin botanique

Le jardin botanique demeurait caché aux flâneurs qui ne prêtaient pas attention aux détails si précieux dans le passé. Ils marchaient sans s’approcher ...

1382 - Les hypergroupes de Marty-Moufang

De construction entièrement algébrique, les hypergroupes de Marty-Moufang que nous avons introduits dans notre article intitulé les hypergroupes de Marty ...

1381 - Hypergoupes de Marty et hypergroupes de Moufang

A partir de la théorie des groupes de Galois, nous pouvons généraliser la notion d’élément neutre via la méthodologie de Frédéric Marty qui met en évidence ...

1380 - Exégèse des Dialogues oubliés

Les Dialogues oubliés ne sont pas simplement un recueil de scènes de théâtre. Il ne s’agit pas seulement de faire vivre des personnages imaginaires ou ...

1379 - La nécessité de la liberté religieuse

Le problème de la question orientale soulève une autre question à savoir le statut de la liberté religieuse. L’Union Européenne ne peut pas se permettre ...

1378 - Η ανθρωπιά των ανθρώπων

Πριν εξετάσουμε καν το αφαιρετικό σύστημα της ανθρωπότητας πρέπει να ερευνήσουμε την έννοια της ανθρωπιάς των ανθρώπων. Και πριν ακόμα, το υπόβαθρό της, ...

1377 - Conception et compréhension

« Il faut autant que possible penser en esprit profond mais il faut exprimer sa pensée dans la langue de tout le monde » Schopenhauer Cette idée de ...

1376 - La nature du paradigme épistémologique de Kuhn

Le paradigme épistémologique de Thomas Kuhn tel qu’il l’a décrit dans sa structure des révolutions scientifiques se compose de quatre phases. La première ...

1375 - Sur l’évolution paradoxale de la guerre

Pour admettre l’évolution de la guerre, il suffit de considérer les deux siècles précédents. Au XIXe siècle, la guerre est devenue nationale tandis qu’au ...

1374 - Sur la notion de rupture conceptuelle

Une autre manière d’aborder le raisonnement non uniforme qui est d’ordre cognitif, c’est d’introduire la notion stratégique de rupture conceptuelle. Celle-ci ...

1373 - Défense française

En réalité, ce qu'il faut opérer c'est une dissociation préalable de l'ennemi par une menace sur sa ligne de retraite. Voilà ce que vise la diplomatie ...

1372 - Αξιοποίηση πλαισίου

Είναι πολλοί και όχι μόνο μη ειδικοί του προβλήματος, που δεν έβλεπαν μέλλον για το κυπριακό. Κι όμως τα γεγονότα και τώρα πια η ιστορία έρχεται να τους ...

1371 - Ευρωπαϊκή σκέψη και εγκλήματα τιμής

Μέσω του ανατολικού ζητήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακαλύπτει προβλήματα που η καθημερινότητα ήθελε να ξεχάσει. Και ένα από αυτά τα προβλήματα που αντικρούουν ...

1370 - Remarques sur la pensée européenne

L’intervention de la France sur le plan européen en ce qui concerne le problème de la reconnaissance de Chypre, est tout-à-fait révélatrice de ce que nous ...

1369 - La reconnaissance de Chypre et la diplomatie française

Le rajout turc au protocole européen était un défi. Un défi que la France a su relever à travers l’intervention de son premier ministre qui a été aussi ...

1368 - The genocide of the Greeks of Pontus: when white turns into black

The genocide of the Greeks of Pontus in comparison to the genocide of the Armenians was more sophisticated because it didn’t have to leave traces behind, ...

1368 - El genocidio de los griegos pónticos: cuando el blanco se hace negro

El genocidio de los griegos pónticos en comparación con el de los armenios fue más estudiado, puesto que no tenía que dejar rastros detrás que pudieran ...

1368 - Η γενοκτονία των Ποντίων: όταν το λευκό γίνεται μαύρο

Η γενοκτονία των Ποντίων σε σχέση με τη γενοκτονία των Αρμενίων ήταν πιο μελετημένη διότι δεν έπρεπε να αφήσει ίχνη που να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ...

1367 - Le choc, la manoeuvre et le feu en tant que modalités stratégiques

La puissance de la combinatoire est telle, qu’un petit ensemble d’éléments fondamentaux dans un cadre relativement restreint permet un très grand nombre ...

1365 - Les têtes qui pleuraient

Sur notre petit horizon Nous cherchions notre patrie Mais rien n’était resté debout, Nous étions seuls. Nous étions si près l’un de l’autre Que ...

1365 - Τα κεφάλια που έκλαιγαν

Πάνω στον μικρό μας ορίζοντα ψάχναμε την πατρίδα μας μα δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο, ήμασταν μόνοι. Ήμασταν τόσο κοντά ο ένας στον άλλο που τα ...

1365 - Плачущие головы

На нашем маленьком горизонте мы искали нашу родину но ничто не осталось стоя, мы были одни. Мы были так близко друг к другу, что наши ...

1365 - The crying heads

On our small horizon we were looking for our homeland but nothing was left upright we were alone. We were so close one to another that our tears ...

1365 - Las cabezas que lloraban

Sobre nuestro pequeño horizonte estábamos buscando nuestra patria pero nada había quedado en pie, estábamos solos. Estábamos tan cerca el uno del ...