N. LYGEROS PhD

Opus

1119 - La fin justifie le commencement

La codification du jeu {ciseaux, papier, pierre} en termes de théorie des graphes est élémentaire puisqu’il suffit d’exploiter la notion de demi-degré ...

1118 - Δημοκρατία μάζας και άμεση δημοκρατία

Φαινομενικά η δημοκρατία εμφανίζεται ως ένα φιλελεύθερο σύστημα για τον πληθυσμό μιας χώρας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ισχύει οντολογικά και ειδικά μετά ...

1117 - Αγγλικές πρωτοβουλίες και Κυπριακό

Αν μερικοί θεωρούν ακόμα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι δυναμικές όσον αφορά στο Κυπριακό, η Αγγλία αποτελεί ένα παραδοσιακό αντιπαράδειγμα. Με τις ...

1115 - L’odeur de la mémoire

Sous le soleil et sur notre terre, Dieu avait placé la mémoire et cette mémoire avait un nom et une odeur. C'était le thym. Il était plus rare que nos ...

1114 - Une vision orthogonale de l’économie

Le phénomène de la mondialisation a une conséquence pour le moins inattendue. En effet, l'intervention massive de l'économie, dans le sens macroéconomique ...

1113 - Au-delà des partis, la constitution européenne

S'il existe un enjeu qui ne soit pas politique sur le plan européen, c'est bien la constitution. Cependant avec un système qui privilégie encore le positionnement ...

1112 - The theater of conscience and the conscience of the theater

The theater is not just art. It's also humanity. Every theatrical play that touches the substance, is also touching the human. Consequently, it is not ...

1112 - Το θέατρο της συνείδησης και η συνείδηση του θεάτρου

Το θέατρο δεν είναι μόνο και μόνο τέχνη. Είναι και ανθρωπιά. Κάθε θεατρικό έργο που αγγίζει την ουσία, αγγίζει και τον άνθρωπο. Συνεπώς δεν είναι τέχνη ...

1111 - Faux et usage de faux

Anémone « Une vie réussie est une vie que la mort change en destin. » Marguerite A qui penses-tu en disant cela ? Anémone A personne en particulier. ...

1110 - Du fragment sans édifice

Dans l'un des fragments d'Anaximène, nous trouvons la proposition suivante : Le soleil est large comme une feuille. Aussi nous pourrions commencer à l'interpréter ...

1109 - La messe des morts

Sous le joug de la barbarie, la vie mourait chaque jour. Et chaque nuit nous chantions la messe des morts. Nous leur devions bien cela. Ils étaient plus ...

1108 - Sous le joug de la barbarie

Chez nous, nous ne savions pas ce que signifiait la barbarie. Nous étions sans doute trop simples pour comprendre cette abstraction. Ce sont d'autres qui ...

1107 - La messe des vivants

La résistance donnait un sens nouveau même aux choses les plus familières, les plus courantes. Sur notre terre, la messe était une tradition. Elle permettait ...

1105 - Sous l’olivier, le soleil

Nous n'avions plus rien. Il ne restait plus qu'une vie à chacun d'entre nous. Notre terre n'était que racines. La pureté n'était plus qu'un souvenir de ...

1104 - Η Αυστρία και το συμμαχικό πλαίσιο της Κύπρου

Μερικές ημερομηνίες καθορίζουν καλύτερα από κάθε άλλο νούμερο τη στρατηγική ενός κράτους όταν την εξετάζουμε διαχρονικά. Μόνο που εκτός από τους ιστορικούς ...

1103 - Χώρος αντίστασης

Αν και το θέμα της αντίστασης είναι ηθικά αυτονόητο όταν υπάρχει κατοχή, ο χώρος της αντίστασης δεν είναι. Στρατηγικά βέβαια υπάρχουν σχήματα τα οποία ...

1102 - Absurde II

Paléo Je viens de relire les lettres de mon moulin. Néo Je ne savais pas qu'il t'écrivait. Paléo Une de ses lettres m'a particulièrement touché. ...

1101 - Absurde I

Un personnage s’avance seul sur la scène. Très lentement, il va à la rencontre du public. Il s’immobilise, fixe le public du regard et lance son appel. ...

1100 - Les justes et les innocents

La scène n'est éclairée que par une unique bougie posée à même le sol. Un groupe d'hommes torses nus enlacés, est muré dans le silence. Les trois hommes ...

1098 - Η αθανασία του έργου Κένταυρος και Τιτάνας

Ας εξετάσουμε πρώτα τη δομή του έργου όσον αφορά στα πρόσωπα. Όπως το βέλος που τον πληγώνει, η αθανασία διαπερνά τον Χείρωνα. Ενώ αποτελεί αρχικά την ...

1097 - Πολιτικά σχήματα στη στρατηγική και στην εκπαίδευση

Ακόμα και αν δεν ήταν αυτονόητο από μόνο του ότι η στρατηγική συνδυάζεται με την εκπαίδευση, η ύπαρξη ακριτικών περιοχών θα αποτελούσε μια de facto απόδειξη. ...

1096 - Η ανθρωπότητα του έργου Προμηθέας και Αθηνά

Ένα από τα πιο επαναστατικά σημεία του έργου Προμηθέας και Αθηνά είναι η ύπαρξη της ανθρωπότητας ως πρόσωπο της παράστασης. Ο αρχικός λόγος είναι ότι αυτή ...

1095 - Η ιδέα της δικαιοσύνης του Αισχύλου

Με την τριλογία του ο Αισχύλος θέλει να εισαγάγει μέσω του Δία την ιδέα της δικαιοσύνης. Συνεπώς θέλει από τον Προμηθέα να αναγνωρίσει το σφάλμα του και ...

1094 - Ερμηνευτική του Προμηθέα του Αισχύλου

Ένα από τα κυριότερα λάθη όσον αφορά στην ερμηνεία του Προμηθέως Δεσμώτη του Αισχύλου είναι η απομόνωση του έργου από την αρχική τριλογία Προμηθεύς Πυρφόρος, ...

1093 - De la courbure au regard

Bien que la courbure soit une structure essentiellement mathématique et surtout géométrique il est indiscutable qu'à travers l'histoire de l'art, elle ...

1092 - Regards curvilignes

La courbure qui joint le nez à l’œil peut être effectuée d’un seul tenant. L’effet de l’épaisseur permet de rendre la puissance du regard même si ce dernier ...

1091 - Leonardo da Vinci ou le Prométhée de la renaissance

Même s'il s'agit d'un truisme que de penser que Leonardo da Vinci représente le Prométhée de la renaissance, il est essentiel de l'écrire. Dans la pensée ...

1090 - Sur la logique archaïque

A partir de son analyse de la philosophie présocratique qu'il considère comme la préhistoire de la logique, E. Hoffmann a forgé l'expression « logique ...

1089 - Descartes et da Vinci

«Όταν σκέφτομαι... μαθαίνω να ζω, μαθαίνω να πεθαίνω.» Leonardo da Vinci À partir du cogito ergo sum de Descartes, nous avons une intervention explicite ...

1088 - Εν αρχή ο θάνατος

Σ' ένα πολυκυκλικό σύστημα αλλά και σ' ένα κυκλικό σύστημα, το θέμα της αρχής εφόσον δεν είναι αυτονόητο, είναι πρωταρχικό διότι αποτελεί μια καθοριστική ...

1087 - Σημασιολογία και Γλωσσολογία

Εξ αρχής, η σημασιολογία δεν αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα ως προς το αντικείμενο της μελέτης της. Η προσέγγισή της είναι καθαρά ολιστική και απαιτεί ένα ...

1086 - Θεωρία Ομάδων και Ολική Προσέγγιση

Η αρχική ιδέα του Ε.Galois που δημιούργησε τη θεωρία ομάδων είναι η ολική προσέγγιση. Με το απαγορευτικό θεώρημα του N.Abel, υπήρχε η ανάγκη αλλαγής φάσης ...

1085 - Η διαύγεια του κύκλου

Όλη η δομή του τεστ «Αρχιμήδης» είναι βασισμένη στη διαύγεια του κύκλου με τη γνωστική έννοια. Η μοναδική χρήση του διαβήτη δεν είναι μόνο μια δυσκολία, ...

1084 - Pythagore et Hilbert

Il peut paraître quelque peu étrange de comparer Pythagore et Hilbert que de nombreux siècles séparent pourtant via la restriction de l'apport cognitif ...

1083 - Όταν η τέχνη αγγίζει το παιδί

Ανεξάρτητα αν αυτή η γνώση χρησιμοποιείται πρακτικά, είναι δεδομένο ότι το καλλιτεχνικό στοιχείο είναι απαραίτητο στην ανάπτυξη του παιδιού, όχι βέβαια ...

1082 - Γεωμετρική επικοινωνία

Όπως το θέτει η Μαριάννα Παυλίδου στο ομότιτλο άρθρο της, το εικαστικό παιχνίδι είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Ενώ το σύνηθες κοινωνικό πλαίσιο δίνει μια ...

1081 - Το μάνταλα ως ανοιχτή δομή

Αν και πανάρχαιο σύμβολο, το μάνταλα έχει και σύγχρονες ιδιότητες όπως το παρατήρησε ακόμα και ο Jung. Αυτό εξηγείται μέσω της διαχρονικότητάς του, αλλά ...

1080 - Remarques sur les matrices singulières d’ordre deux

Considérons l'ensemble des matrices singulières d'ordre deux à savoir les matrices de la forme qui multipliées à droite ou à gauche avec des matrices ...

1079 - Le trait de Picasso

En étudiant la peinture de Picasso, nous ne pouvons manquer de constater l'importance du trait. Un trait formel dans le sens strict du terme. Il domine ...

1078 - Ανοιχτή δομή και κλειστός κόσμος

Με την έννοια της ανοιχτής δομής του Umberto Eco μπορούμε να προσεγγίσουμε όχι μόνο το έργο αλλά και γενικότερα το θέμα της γνώσης και της διάσωσής της. ...

1077 - Η φωνή της ανθρωπιάς

Είναι σπάνιο πράγμα το να έχει φωνή ο άνθρωπος, όχι την ομοφωνία της κοινωνικής μάζας αλλά τη μοναδικότητα της ανθρώπινης έκφρασης. Διότι πρέπει να έχει ...

1076 - Hypergroupes et groupes d’automorphismes

Une manière puissante d'aborder les groupes au sens de Marty (associativité forte) ou au sens de Vougiouklis (associativité faible) qui sont des généralisations ...

1075 - Le théâtre delphique

Le théâtre delphique n'est pas juste une idée nostalgique. Le théâtre delphique reste une vision. Malgré les années passées, le théâtre existe. Avec les ...

1075 - Το δελφικό θέατρο

Το δελφικό θέατρο δεν είναι μόνο μια νοσταλγική ιδέα. Το δελφικό θέατρο παραμένει ένα όραμα. Παρά τα χρόνια που πέρασαν, το θέατρο υπάρχει. Με τα χρόνια ...

1074 - Latin de cuisine

Avant de pénétrer dans cet endroit, il avait toujours pensé de manière négative au latin de cuisine. Mais à présent ses sens lui suggéraient le contraire. ...

1073 - Όποιος δεν είναι μαθηματικός να μη διαβάσει το έργο μου

Με αυτή τη φράση, ο Leonardo da Vinci καθορίζει το πλαίσιο της ανάγνωσης του έργου του. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι θεωρεί τον εαυτό του ως μαθηματικό. ...

1072 - Sur le sens de l’absurde

En écrivant le petit texte de La porte ouverte nous n'avons pas seulement voulu exprimer notre agacement envers une nouvelle situation socioculturelle ...