N. LYGEROS PhD

Opus

690 - Un regard cognitif sur le processus de stabilisation sélective de Changeux et Danchin

Même si à la naissance, le cerveau a des caractéristiques morphologiques identiques à celles du cerveau adulte et si les deux hémisphères cérébraux sont ...

689 - Poignées de lumière (19)

Comme ses amis le savaient, elle aussi le savait. Le voleur viendrait les chercher où qu'ils soient. Il ne leur avait fait aucune promesse. Mais sa vie ...

689 - Χούφτες φωτός (19)

Όπως το ήξεραν οι φίλοι του, το ήξερε κι αυτή. Ο κλέφτης θα ’ρχόταν να τους βρει όπου κι αν ήταν. Δεν είχε δώσει καμία υπόσχεση. Όμως όλη του η ζωή ήταν ...

688 - Sur la notion de constante dans la théorie des séries divergentes de Ramanujan

La base de la théorie des séries divergentes de Ramanujan est constituée par la formule de sommation d'Euler-Maclaurin. Pour être plus précis, Srinivasa ...

687 - Sur l’évolution des structures théoriques en sciences

Au sein des sciences et ce même parmi les plus dures, nous pouvons toujours dégager le schéma mental de l'évolution des structures théoriques. Une théorie, ...

686 - La nuit transfigurée de la rose

Cette nuit, ils avaient décidé de se réunir sans vraiment savoir pourquoi. Ils avaient ressenti cette rare nécessité de se voir et avaient succombé à son ...

685 - Les épées du temps (18)

Dans la vieille ville, le temps s'était arrêté et ses épées demeuraient immobiles. Un seul homme pouvait entendre le son de son secret. Son regard ne suivait ...

685 - Τα σπαθιά του χρόνου (18)

Μέσα στην παλιά πόλη, ο χρόνος είχε σταματήσει και τα σπαθιά του παρέμεναν ακίνητα. Μόνο ένας άνθρωπος μπορούσε να ακούσει τον ήχο του μυστικού του. Το ...

684 - Le lac de la mémoire (17)

Le petit-fils du voleur se rappela les paroles de son père et c'était comme s'il les voyait devant lui quand il faisait le tour du lac. Chaque point lui ...

684 - Η λίμνη της μνήμης (17)

Ο εγγονός του κλέφτη θυμήθηκε τα λόγια του πατέρα του κι ήταν σαν να τους έβλεπε μπροστά του όταν έκανε τον γύρο της λίμνης. Κάθε σημείο τού θύμιζε το ...

683 - Η ισορροπία του Nash και η συλλογική σκέψη

Με τα αξιώματα του Nash δηλαδή το βέλτιστο κατά πακέτο, τη συμμετρία, τη  σταθερότητα σε σχέση με αλλαγές κλίμακας και την ανεξαρτησία από τη συστολή ...

682 - Η δυναμική των στρατηγικών συμπεριφοράς

Η αρχική έννοια της στρατηγικής στη θεωρία παιγνίων ήταν μόνο και μόνο στατική. Οι Neumann και Morgenstern τη θεωρούσαν ως πλήρες σχέδιο έκτακτης ανάγκης ...

681 - Le paradoxe de Saint-Pétersbourg, l’invariance d’échelle et l’infini

The Saint-Petersburg paradox by N. Bernouilli. A banker flips a coin n+1 times. The player wins 2^(n-1) coins if n tails occur before the first head. ...

680 - Evènements rares à fort impact

« All my models' ambition is to provide more effective ways to handle relatively rare events that have very strong effects. Man tends to react by either ...

679 - Η έννοια της εξίσωσης

Μία από τις βασικότερες έννοιες των Μαθηματικών είναι η κωδικοποίηση των ιδεών. Και είναι η ακρίβεια της κωδικοποίησης μέσω των εξισώσεων που εξασφαλίζει ...

678 - Η αντίσταση της Τέχνης

Πρόσφατα στα κατεχόμενα, στο Ριζοκάρπασο, με την ανθρωπιά, η τέχνη έδειξε τη δύναμή της. Ελληνική παράσταση του Πινόκιο δόθηκε στα εγκλωβισμένα παιδιά. ...

677 - Το παράδοξο του παρανόμου

Με την εξέλιξη της πολιτικής στο διεθνές πλαίσιο και με την πολυπλοκότητά της, οι ειδικοί αναγκάστηκαν να βρουν ελιγμούς που επιτρέπουν ελάχιστες κινήσεις ...

676 - Η αύξηση παραγωγικότητας ενός συστήματος

Αν θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα ενός συστήματος πρέπει να το δούμε ως μια νέα μορφή την οποία θα αλλάξουμε δυναμικά αν εξετάσουμε συστηματικά ...

675 - L’échelle de la vie (16)

Il faisait nuit quand le voleur arriva sur la ville vêtue de noir pour la seconde fois. Là-bas, dans le temps sa vie était devenue une gravure. Chaque ...

675 - Η σκάλα της ζωής (16)

Είχε χαράξει όταν ο κλέφτης έφτασε στη μαυροφορεμένη πόλη για δεύτερη φορά. Εκεί, παλιά, η ζωή του είχε γίνει χαρακτικό. Κάθε πληγή του ξύλου ήταν και ...

674 - Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ευρωπαϊκή λύση

Η ιστορία με τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξε ότι ο συσχετισμός που προωθούσαν οι ξένοι αξι ω ματούχοι όσον αφορά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

673 - War Game και Diplomatic Game

Το war game ως ιδέα λειτουργούσε πάντα σαν θεωρητικό εργαλείο για τα στρατηγικά επιτελεία. Κανόνας χρήσης ενός νοητικού πλαισίου και μιας μοντελοποίησης ...

672 - Θεωρία Παιγνίων και μη συμβατικό στρατηγικό management

Η αρχή της θεωρίας παιγνίων είναι η δημοσίευση της γόνιμης εργασίας των von Neumann και Morgenstern με τίτλο Theory of Games and Economic Behavior όμως ...

671 - Les parapluies du crépuscule

Insoutenable était la pluie et le ciel une ligne rouge. Sur les berges tombaient des parapluies ouverts comme des ailes qui ne volaient plus. Le ...

670 - Αναπαράσταση και παράσταση

Σε περίοδο αναμονής εξ ορισμού η ιστορία περιμένει, όμως η κοινωνία που θέλει να ζήσει την καθημερινότητα δεν μπορεί και προτρέχει στην ιδέα της αναπαράστασης. ...

669 - Le Maître et le Disciple

M : Je reviendrai... D : Pourquoi dois-tu partir ? M : Comment pourrais-je revenir sinon ? D : Et pourquoi dois-tu revenir ? M : Quelqu'un ...

669 - Ο Δάσκαλος και ο Μαθητής

Δάσκαλος: Θα ξανάρθω... Μαθητής: Γιατί πρέπει να φύγεις; Δάσκαλος: Πώς αλλιώς να ξανάρθω; Μαθητής: Και γιατί πρέπει να ξανάρθεις; Δάσκαλος: ...

669 - Учитель и Ученик

Учитель: Я вернусь... Ученик: Почему ты должен уйти? Учитель: Как иначе я вернусь? Ученик: И почему ты должен вернуться? Учитель: Кто-то должен ...

668 - Μη συμβατικό στρατηγικό management ΙΙ

Σε μια πρώτη φάση, θα εξετάσουμε την εξής ιδανική περίπτωση: τον ανταγωνισμό δύο επιχειρήσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Η πρώτη είναι παραδοσιακή, ...

667 - Ο πόλεμος και η στρατηγική

Αν και η ιστορία του πολέμου έχει την ίδια ηλικία με την ιστορία της ανθρωπότητας, η στρατηγική είναι πολύ πιο νέα από τον πόλεμο. Για πολλούς αιώνες, ...

666 - Sur la nécessité des jeux de hasard en démocratie de masse

Par nature, la notion de démocratie de masse efface l'entité humaine pour la remplacer par celle d'individu, aussi ce dernier se retrouve inexorablement ...

665 - Des facteurs et des acteurs en stratégie

A travers la complexité de la combinaison des principes et des procédés nous pouvons distinguer deux grandes catégories de variables, à savoir les facteurs ...

664 - Η εκκλησία και ο αγώνας.

Η εκκλησία και ο αγώναςΗ εκκλησία και ο αγώνας0664 Η θρησκεία ίσως περισσότερο από την τέχνη μπορεί ν’ αποδώσει σε βάθος τη φυσιογνωμία ενός λαού, όχι ...

663 - Η αξία του αγώνα

Η μάχη της Κύπρου, ο αγώνας της Κύπρου και πιο γενικά το κυπριακό έχουν μια αντικειμενική αξία, πρέπει όμως να δεχτούμε ότι αυτή προέρχεται και από το ...

662 - La petite icône (15)

Quand il vit l'icône du Christ, il se souvint de la petite. Il faisait nuit noire et pourtant la petite était venue comme les autres. Elle avait un but ...

662 - Η μικρή εικόνα (15)

Όταν είδε την εικόνα του Χριστού, θυμήθηκε τη μικρή. Ήταν μια νύκτα βαριά κι όμως η μικρή είχε έρθει σαν τους άλλους. Είχε έναν σκοπό: ήθελε να δει τον ...

661 - Μη συμβατικό στρατηγικό management

Μη συμβατικό στρατηγικό managementΜη συμβατικό στρατηγικό management0661 Σε μια πρώτη φάση, θα εξετάσουμε την εξής ιδανική περίπτωση: τον ανταγωνισμό δύο ...

660 - Πεδίο ελιγμών και πλαίσιο δόγματος

Όταν δεν υπάρχει επιλογή όσον αφορά στο άψυχο υλικό, όλη η στρατηγική μετατρέπεται σ’ ένα συντονισμένο πλαίσιο ελιγμών. Διότι ο συνδυασμός δεν επιτρέπει ...

659 - Du bonzaï technologique au baobab polémologique

En matière de stratégie, il n'est pas étonnant de découvrir des schémas mentaux qui s'appliquent à des domaines qui sont en apparence différents. Ainsi ...

658 - Η λευκοφόρα

Ο θεός έπλασε τη γυναίκα κι ο άνθρωπος τη μάνα. Ο εισβολέας σ' έδιωξε με τους γονείς σου κι η αντίσταση σ' έφερε με τα παιδιά σου. Όλοι οι τρανοί σε ...

657 - Όλοι οι σταυροί έχουν το ίδιο βάρος

Όταν μια μάζα ανθρώπων ζει υπό κατοχή και θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντισταθεί στον κατακτητή της κοιτάζει μόνο και μόνο τις εσωτερικές διαμάχες δίχως να ...

656 - L’enfant phénomène (14)

Quand le petit-fils du voleur arriva, tout le village dansait. La clarinette jouait sur un rythme lent et ancien. Les mouvements étaient rares mais tous ...

656 - Το παιδί φαινόμενο (14)

Όταν έφθασε ο εγγονός του κλέφτη, όλο το χωριό χόρευε. Το κλαρίνο έπαιζε έναν αργό και παλιό ρυθμό. Οι κινήσεις ήταν ελάχιστες, όμως όλες ήταν σημαντικές. ...

655 - Le bois de la mémoire (13)

A partir de ce jour la vie du disciple changea définitivement. Dans le temps il pensait qu'il fallait apprendre. Maintenant il savait que cela ne signifiait ...

655 - Το ξύλο της μνήμης (13)

Από ’κείνη τη μέρα άλλαξε οριστικά η ζωή του μαθητή. Παλιά νόμιζε πως έπρεπε να μαθαίνει. Τώρα ήξερε πως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η ουσία είναι μία. Και ...

654 - De l’étrange à l’entraide

L'étrange n'est étrange que pour le normal. L'étrange est normal pour l'étrange. Tandis que le normal n'est que ce qu'il est pour l'étrange. Car l'étrange ...

653 - Une approche didactique du problème de l’ombre

Au cours des expériences que nous avons mentionnées dans nos articles intitulés Une approche didactique du problème du cavalier et Une approche didactique ...

652 - Les frères de sang de la nécessité (12)

Durant quarante jours et quarante nuits, ils luttèrent côte à côte contre les Turcs, sur la terre gelée. Le soleil les avait oubliés. Seule leur terre ...

652 - Τα σταυραδέρφια της ανάγκης (12)

Σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες πάλευαν πλάι-πλάι εναντίον των Τούρκων πάνω στην παγωμένη γη. Ο ήλιος τούς είχε ξεχάσει. Μόνο η γη τούς ήθελε για πάντα ...