N. LYGEROS PhD

Opus

391 - Η ανθρωπιά του χρόνου

Στη μέση του πουθενά ανεγείρεται ένα παράξενο μνημείο. Αντιπροσωπεύει τη μάνα των πόνων, το χρόνο της λήθης. Το τοπίο λουσμένο από ήλιο δεν είναι παρά ...

390 - Mentation and Deviation

1.0. There is a correlation between mentation and deviation. 1.1. 1 s.d. corresponds to reality. 1.1.1. There is no mental universe. 1.2. 2 s.d. ...

389 - Primo Levi : c’était un homme

En guise d'introduction à cet article nous avons choisi ce passage extrait du livre de Primo Levi, intitulé : Si c'est un homme. Nous découvrons tous tôt ...

388 - Μία ψήφος, μία ζωή

Αν και οι προβλέψεις των ξένων αξιωματούχων επαληθεύονται με τα τωρινά δεδομένα της προεκλογικής περιόδου εφόσον υπάρχει όντως μια διάσπαση του κυπριακού ...

387 - Lèvres sans sourire

  Un soir, dans une maison, autour d'une table, près d'une cheminée, des poignées de vie s'approchent de la mort. Stelios Qu'as-tu, Maria ?   Tous ...

387 - Χείλη δίχως χαμόγελο

(Ένα βράδυ, σ'ένα σπίτι, γύρω από ένα τραπέζι, κοντά στο τζάκι, χούφτες ζωής πλησιάζουν τον θάνατο.) Στέλιος: Τι έπαθες Μαρία; (Όλοι κοιτάζουν τη Μαρία) ...

387 - Губы без улыбки

Однажды вечером, в доме, вокруг стола, рядом с камином, горсти жизни приближаются к смерти. Стелиос: Что с тобой Мария? Все смотрят на Марию. Агамемнон: ...

386 - Data, interpretations and notions

Although visibly, data constitutes of the most stable element of knowledge, in actual fact it's interpretation has a greater value. Stability alone is ...

386 - Δεδομένα, ερμηνείες και σκέψεις

Αν και φαινομενικά τα δεδομένα αποτελούν το σταθερότερο στοιχείο της γνώσης, στην πραγματικότητα η ερμηνεία τους έχει μεγαλύτερη αξία. Η σταθερότητα από ...

385 - Η προσωπικότητα του προσωπικού

Σ'έναν επιχειρησιακό τομέα αν και το προσωπικό θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας, σπανίως ο κόσμος τον βλέπει ως την ουσία του. Μελετούμε βέβαια ...

384 - Poignées de vie

Georges Ils ont dit que nous n'avons pas le droit d'y aller. Andri Mais pourquoi ? Christos Ils ne veulent pas d'enfants... Styliana Nous ...

384 - Χούφτες ζωής

Γιώργος : Είπαν ότι δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε ... Γεωργία : Μα γιατί; Χρήστος : Δε θέλουν παιδιά ... Στυλιάνα : Δεν είμαστε μόνο παιδιά, είμαστε και ...

384 - Горсти жизни

Георгий: Они сказали, что мы не имеем права пойти туда. Георгия: Но почему? Христос: Они не хотят детей... Стилиана: Мы - не только дети, мы - также ...

383 - Eléments d’une théorie mentale de l’intelligence

La principale caractéristique de l'intelligence n'est pas de s'adapter mais d'être une entité polymorphe. Celle-ci est intimement reliée à sa capacité ...

382 - Ο χρόνος των σημαδιών

Ένας άντρας που έχει έρθει από άλλο χρόνο, από άλλο χώρο, περιμένει  κάποιον που αργεί να φτάσει. Το κεφάλι σκυμμένο κάτω σαν χωμένο μέσα σε μια πυκνή ...

382 - Le temps des signes

Un homme venu d'un autre temps, d'un autre lieu, attend quelqu'un qui tarde à venir. La tête baissée comme enfoncée dans une barbe dense, il ...

381 - Ευρωπαϊκή σκέψη και κυπριακό όραμα

Αυτός ο ευρωπαϊκός ορίζοντας που είχε τόσα χρόνια ο τόπος μας γίνεται με το χρόνο μια πραγματικότητα. Κι η Ευρώπη προσφέρει όχι μόνο ένα καινούργιο πλαίσιο ...

380 - De la diversité comme substrat altruistique

Le paradoxe du système égalitaire au sens le plus strict du terme provient du fait qu'en voulant abolir les privilèges de certains, il efface le droit ...

379 - Το εθνικό θέμα ως αξιολογία της πολιτικής

Αν και η πολιτική ανήκει στην καθημερινότητα του κόσμου η έννοια της είναι εκ φύσεως αμφιλεγόμενη. Ο κάθε πολίτης μπορεί εύκολα να δει την τοπική της επιρροή ...

378 - An eccentrical view of the role of the center

One of the most powerful assessment of Emmanuel Lasker who has been a world chess champion for several decades was to recommend to play, not the best move ...

378 - Une vision excentrique du rôle du centre

Un des apports les plus percutants d'Emmanuel Lasker qui fut champion du monde d'échecs durant plusieurs décennies a été de préconiser de jouer non le ...

378 - Μια εκκεντρική άποψη του ρόλου του κέντρου

Μία από τις πιο ισχυρές εκτιμήσεις του Emmanuel Lasker, ο οποίος υπήρξε παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού για αρκετές δεκαετίες, ήταν η σύσταση να παίζεις, ...

377 - La mémoire de pierre

Lorsque, pour la seconde fois, mon regard aperçut la solitude abandonnée il n’a pas senti l’absence des hommes mais les larmes de pierre. Seulement ...

377 - Η πέτρινη μνήμη

Όταν το βλέμμα μου αντίκρισε για δεύτερη φορά την εγκαταλειμένη μοναξιά δεν ένιωσε τη λύπη των ανθρώπων μόνο τα δάκρυα της πέτρας. Εκείνη μόνο κράτησε ...

376 - Τεκτονικές κινήσεις και νέα δυναμική

Αν και φαινομενικά η Κύπρος δεν είναι παρά ένα μικρό νησί μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ουσία αποτελεί ένα πεδίο δράσης ισχυρών δυνάμεων. Με άλλα ...

375 - De la pensée de l’abstraction à l’abstraction de la pensée

Très peu de mots suffisent pour montrer la puissance de la pensée abstraite. Via les processus autoréférents, nous pouvons même définir les objets indéfinissables ...

374 - Εξωτερικοί συνδυασμοί και εσωτερικοί ελιγμοί

Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να μας πείσουν ότι υπήρχε συσχετισμός μεταξύ ενταξιακής και λύσης του Κυπριακού ενώ η πρόσφατη ιστορία απέδειξε ...

373 - Sur la pensée exotérique

A l'encontre de la pensée ésotérique qui représente la recherche de la perfection dans la connaissance intérieure et qui se retrouve par ce biais confinée ...

372 - Humanisme local versus humanisme global

Un des fondements de l'humaniste, c'est sa profonde croyance en l'homme. Ce n'est pas son incrédulité envers Dieu qui a forgé ce sentiment mais son analyse ...

371 - Η πολεμολογική έννοια του κράτους

Ένα από τα πολλαπλά προβλήματα της δήθεν λύσης που προτείνει το σχέδιο Ανάν είναι η πρακτική εξαφάνιση κάθε στρατιωτικού στοιχείου στο νησί μας. Αν εξετάσουμε ...

370 - De la pathologie comme révélateur humain

Bien qu'il soit par définition difficile d'établir le sens strict du terme pathologie il existe néanmoins un consensus relatif dans le milieu médical normal ...

369 - Reflections on the nature of contemporary war

In the search for decisive battles, war is considered only as a singularity in a political conflict. However, it always has a strong influence on it. Within ...

369 - De la nature de la guerre contemporaine

Dans le cadre d'une pensée dialectique, délivrée de tout dogmatisme stratégique, force est de constater que chaque époque tend à créer sa propre doctrine ...

369 - Στοχασμοί σχετικά με τη φύση του σύγχρονου πολέμου

Στην αναζήτηση για αποφασιστικές μάχες, ο πόλεμος θεωρείται μόνο ως μια μοναδικότητα σε μια πολιτική σύγκρουση. Ωστόσο, έχει πάντα μια ισχυρή επιρροή επάνω ...

368 - A moment’s space

It all takes place in a small room. The atmosphere is very warm despite the apparent poverty. A man alone, is seated at a table. He is eating ...

368 - L’espace d’un instant

Tout se déroule dans une petite pièce. L'ambiance de celle-ci est chaude malgré son apparente pauvreté. Un homme seul, est assis à une table. ...

368 - Xώρος στιγμής

Όλα  λαμβάνουν  χώρα σε ένα μικρό δωμάτιο. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζεστή παρά τη φαινομενική  φτώχεια. Ένας άνδρας μόνος, είναι καθισμένος σε ένα τραπέζι. ...

367 - The oblique order and lateral thinking

The oblique order was invented by Epaminondas and tested by Philippe. However, it only proved its tactical extent when Alexander made use of it during ...

367 - Attaque oblique et pensée latérale

L'attaque oblique a été inventée par Epaminondas et expérimentée par Philippe. Cependant elle n'a montré toute son étendue tactique que lorsqu'elle fut ...

367 - Λοξή επίθεση και πλάγια σκέψη

Η λοξή επίθεση επινοήθηκε από τον Επαμεινώνδα και δοκιμάστηκε από το Φίλιππο. Εντούτοις, δεν αναγνωρίστηκε η εμβέλεια της τακτικής της παρά μόνο όταν εφαρμόστηκε ...

366 - Το συλλαλητήριο: ερμηνείες και ουσία

Σ'ένα δημοκρατικό και μαζικό σύστημα, οι άμεσοι τρόποι επαφής με την εξουσία είναι ελάχιστοι. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι το συλλαλητήριο στον τομέα ...

365 - The notion of grand strategy on a small island

In general, the notion of grand strategy - should we follow Clausewitz ideas - is the continuity of the political rationale in relation to the military ...

365 - Η έννοια της μεγάλης στρατηγικής σ’ ένα μικρό νησί

Γενικά, η έννοια της μεγάλης στρατηγικής, αν ακολουθήσουμε τις ιδέες του Clausewitz, είναι η συνέχεια της λογικής της πολιτικής σε σχέση με το στρατιωτικό ...

364 - Μη παρακαλώ σας μη λησμονάμε τη μνήμη μας

Με την εισβολή του 1974 δεν είναι μόνο την πατρίδα μας που πλήγωσαν. Όλος ο λαός μας και μαζί του ο ελληνισμός δέχτηκε αυτό το βίαιο πλήγμα και το μόνο ...

363 - Les liens du temps

Toute la scène se déroule dans un théâtre de l'antiquité grecque semblable à celui de Kourio à Chypre. L'homme est seul au sein de l'orchestre, ...

363 - Τα δεσμά του χρόνου

Όλη η  σκηνή εκτυλίσσεται σε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο παρόμοιο με εκείνο του Κούριου στην Κύπρο. Ο άνδρας  είναι μόνος στο κέντρο της ορχήστρας, κοιτάει  ...

362 - Τη γη μάς έδωσαν κυπριακή στο περιγιάλι του κόσμου

Σε μια μάχη, όταν ο αντίπαλός σου μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις σου είσαι θεωρητικά χαμένος διότι ανήκεις στον ορίζοντα της στρατηγικής του. Για τον ...

361 - Πρόσφυγες και προσφυγές, θέμα ηθικής και στρατηγικής

Μια από τις πιο συνηθισμένες κριτικές που ασκούν εναντίον μας ξένοι που δεν γνωρίζουν το Κυπριακό αφορά στην ευημερία του τόπου μας. Η βάση της κριτικής ...

361 - Refugees and appeals, an issue of strategy and morality

One of the most common criticisms against us by foreigners unfamiliar with the Cypriot issue is regarding the prosperity of our land. The basis of their ...

360 - Le sourire du condamné à mort

Par-dessus les nuages blancs de la mer au-delà de l’horizon du temps pour la seconde fois je vis les maux du monde. Quand ils s’emparèrent de ma ...