N. LYGEROS PhD

Opus

257 - Sun’s grave

This rock is a sun an image in shadow and what you know is a grave, a century inside fire.

256 - Intelligence, algorithmes et méta-stratégie

En poursuivant l'oeuvre de Brooks dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous modifions le sens de la stratégie en utilisant non plus une intelligence ...

256 - Νοημοσύνη, αλγόριθμοι και μετα-στρατηγική

Ακολουθώντας το έργο του Brooks στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, διαμορφώνουμε την έννοια της στρατηγικής χρησιμοποιώντας όχι πια μια ιεραρχική νοημοσύνη, ...

255 - Sea of rain

Upon the white sea and the silence’s wave I heard the rain’s step and the past’s voice.

255 - Mer de pluie

Sur la mer blanche et sur la vague du silence j'entendis le pas de la pluie et la voix du passé.

255 - Θάλασσα βροχής

Πάνω στη θάλασσα τη λευκή και στης σιωπής το κύμα άκουσα της βροχής το βήμα και του παρελθόντος τη φωνή.

254 - Analyse du processus de mythification

Dans un précédent article sur le mythe ou l'intelligence de l'histoire, nous avions mis en évidence que celui-ci constituait de manière paradoxale l'essentiel ...

253 - Les larmes du silence

Jadis, la vague d’un peuple se brisa sur l’invisible vert d’une ligne et se perdit dans le regard de quelques mères. Depuis, leurs larmes ont le goût ...

253 - Τα δάκρυα της σιωπής

Στο Νίκο Νικολάου Κάποτε το κύμα ενός λαού έσπασε πάνω στο αόρατο πράσινο μιας γραμμής και χάθηκε μες στο βλέμμα κάποιων μανάδων. Κι από τότε ...

252 - Le don des caméléons

    Ramification mentale.     La scission de l'espace-temps affecta le premier neurone. Son influx agit sur son voisinage et les neurones adjacents firent ...

251 - Points de suspension

La pièce se déroule dans un deux-pièces. L'omniprésence des livres donne à celui-ci l'apparence d'un labyrinthe. Dans ce dédale, six personnages ...

250 - Apologie d’un théâtre engagé

Avant de défendre l'idée d'un théâtre engagé, il est sans doute nécessaire d'expliquer ce que nous entendons par cette expression car nous ne la considérons ...

249 - The guardhouse of oblivion

To Soula Nauti At the old Nikosia I felt your solitude, the pain not overcoming the limits of your heart. In a guardhouse near- by and in our ...

249 - Le poste-frontière de l’oubli

Dans la vieille Nicosie j'ai ressenti ta solitude, la souffrance qui ne dépasse les limites de ton cœur. Dans un poste-frontière proche à l’arrêt ...

249 - Της λήθης το φυλάκιο

Στη Σούλα Ναύτη Στη Λευκωσιά την παλιά ένιωσα την μοναξιά σου, τον πόνο που δεν ξεπερνά τα όρια της καρδιάς σου. Σ' ένα φυλάκιο κοντά και στις στιγμές ...

248 - Προμηθέας και Αθηνά. (Τραγωδία σε μία πράξη) Σκηνές I, II, III, IV, V

Σκηνή 1 Προμηθέας και Αθηνά Προμηθέας: Αθηνά! Χρόνος. Ο πατέρας σου διέπραξε ένα έγκλημα! Αθηνά: ...

247 - Prométhée et Athéna

Scène IV Choeur   De tes tortures naquit le remords divin. Chaque nuit une nouvelle douleur ...

245 - Un paradigme de résolution créative

 L'objet de cet article est de proposer, sous la forme d'un paradigme, un modèle mental de résolution créative. Bien que le substrat de notre approche ...

244 - Une drôle de surprise

Assis sur une banc, Georges et Alexis jouent juste une scène d'une pièce pour Marie. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu... Un inconnu ...

243 - Η Μαρίνα μου

Εσύ που γεννήθηκες πριν την πληγή πριν το παρόν πες μου πώς ήταν το παρελθόν μας πες μου πάνω σε ποια βήματα χόρεψες για τη μνήμη μας. Εσύ που ...

242 - Sur la symbolique de la Mémoire du Futur

L’élément stratégique originel de l’œuvre provient de la confusion herméneutique entre les notions de lumière et de feu dans le mythe de Prométhée. La ...

242 - Περί συμβολισμού της Μνήμης Μέλλοντος

Το αρχικό στρατηγικό στοιχείο του έργου προέρχεται από την ερμηνευτική σύγχυση ανάμεσα στις έννοιες του φωτός και της φωτιάς στον μύθο του Προμηθέα. Το ...

241 - Sur le caractère dynamique de l’altruisme

Du point de vue social, une attitude altruiste peut sembler inefficace car elle ne peut agir comme un élément moteur dans le développement personnel de ...

240 - Prométhée et Athéna

Scène I Athéna, Prométhée Athéna est seule dans le naos d'un temple. Elle représente l'unique élément féminin dans la masse ...

240 - Prometeo e Atena

Atena è sola dentro il naos di un tempio. Ella rappresenta l’unico elemento femminile all’interno dell’insieme della portentosa  architettura, il solo ...

239 - Abstract: Avancées sur la conjecture de Sidney-Sidney-Urrutia (avec Roman Bayon, Jean-Sébastien Sereni).

Abstract: With a new method based on the notion of genetic algorithm and the explicit enumeration of orders, we prove that all orders on at most 10 elements ...

238 - Mémoire du futur

Le chaos c'est toi qui le premier le terrifias grâce à la lumière. Le chaos voulut te dévorer mais toi malgré ...

237 - FUTURE MEMORY

You were the first to scare chaos with light. Chaos wanted to devour you but you, even wounded, you enlightened it and it got lost to zero. ...

237 - ΜΝΗΜΗ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το χάος εσύ ο πρώτος το τρόμαξες με φως. Το χάος θέλησε να σε κατασπαράξει αλλά εσύ, ακόμα και πληγωμένος, το φώτισες και χάθηκε στο ...

236 - On the perception of solitude through intelligence

The status of solitude is paradoxical. It represents an individual and social feeling. Solitude is lived alone and is known by all. In this way, it is ...

236 - Sur la perception de la solitude via l’intelligence

Le statut de la solitude est paradoxal. Elle représente un sentiment individuel et social. La solitude se vit seul et elle est connue de tous. Dans ce ...

235 - Μία ελληνική συνείδηση της Κύπρου.

"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και μυρσίνη εσύ δοξαστική μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου". Ο. Ελύτης Τούτος ο τόπος είναι μια παλιά πληγή καρφωμένη ...

234 - La mémoire de la bougie

Il se recroquevilla sur lui-même en soufflant sur ses mains pour tenter de les réchauffer. C'était toujours le même froid qui se déversait dans son corps ...

233 - La couleur déchirée

Il naquit sous le signe de la croix : une croix blanche clouée au bleu du ciel, sur une terre gorgée de lumière, labourée par les légendes. Sa patrie, ...

232 - Processus heuristiques avec méta-information

Le problème qui suit, bien qu’élémentaire, est caractéristique d’un mode de raisonnement qui utilise l’absence d’information comme une méta-information. ...

232 - Ευρετική διαδικασία με μετα-πληροφορία

Το πρόβλημα που ακολουθεί, αν και στοιχειώδες, είναι χαρακτηριστικό ενός τρόπου λογικής που χρησιμοποιεί την απουσία πληροφορίας ως μια μετα-πληροφορία. ...

232 - Processo euristico con una meta-informazione

Il problema che segue, anche se elementare, è caratteristico di un modo di ragionamento che utilizza l’assenza di informazione come una meta-informazione. ...

231 - Un Deux-pièces

L'auteur est assis à son bureau, silencieux. Il écrit sur un grand cahier bleu une pièce de théâtre. Deux personnages immobiles se trouvent juste ...

230 - Le Sens des Caméléons

    Choc mental.     Il ressentit une douleur lointaine. Une douleur passée qu'il n'avait pas ressentie depuis des années.     La douleur de l'absence. ...

229 - Répercussions globales d’un impact local dans une structure hiérarchisée

Dans cette note, après avoir introduit une théorique des structures complexes et construit un contre-exemple à une notion naturelle, (i.e. puissance d’une ...

228 - Caractérisation de la complexité structurelle

Dans cette note, nous allons étudier le problème de l'identification d'une structure complexe en passant par la notion d'isomorphisme. Pour cela, nous ...

227 - Problèmes ouverts : une introduction aux mathématiques cognitives.

Pour introduire de manière explicite la notion de mathématiques cognitives, nous allons exploiter un concept qui nous a été enseigné par Michel Mizony ...

226 - Le Temps des Caméléons

    Il se pencha et saisit la pierre.     Il n'y avait rien d'étrange à cela. Et pourtant sa vie bascula à partir de cet instant. Car il n'avait accompli ...

226 - O Χρόνος των Χαμαιλεόντων

Έσκυψε και έπιασε την πέτρα. Δεν υπήρχε τίποτα το περίεργο σε αυτό. Κι όμως η ζωή του άλλαξε από εκείνη την στιγμή. Γιατί δεν είχε κάνει καμία κίνηση. Είχε μόνο πιάσει την πέτρα.

225 - Preuve élémentaire du théorème d’Erdös sur les isocèles ou exemple générique d’une méta-stratégie

Le problème d'Erdös sur les isocèles dans le plan s'énonce de la manière suivante : combien de points du plan en position générique (i.e. trois points ...

224 - Notes didactiques sur la culture des théorèmes

Cette note a pour but d'analyser l'article de Paolo Boero, intitulé : entrer dans la culture des théorèmes à 12-14 ans : un défi pour la didactique des ...

223 - La Couleur des Caméléons

    Un jour lui vint une idée. C'était une idée dangereuse au sein de ce combat que livrait la pensée depuis des millénaires. Mais l'idée était là, comme ...

223 - Το χρώμα των Χαμαιλεόντων

Μια μέρα τού ήρθε μια ιδέα. Ήταν μια ιδέα επικίνδυνη στους κόλπους αυτού του αγώνα που έδινε η σκέψη εδώ και χιλιετίες. Όμως η ιδέα ήταν εδώ, λες και ...

222 - Les Toques Noires (acte I et II)

ACTE I La lueur d'une lampe à pétrole éclaire les visages d'Aris et de Vassilis. Ils demeurent silencieux. Comme si la lumière était déjà un langage ...