N. LYGEROS PhD

Opus

549 - L’ouverture de la blessure

Chiron Les tourments de la blessure tu n'as vécus. Myrmidons Terre de justice ! Théa Les pleurs de l'olivier tu n'as ouïs. Myrmidons Blessure ...

549 - Das Öffnen der Wunde

Chiron : Du hast nicht die Leiden des Schattens ...

549 - Το άνοιγμα της πληγής

Χείρωνας : Τα βάσανα της σκιάς δεν έζησες. Μυρμιδόνες : Δικαιοσύνης Γη ! Θεά : Τα κλάματα της ελιάς δεν άκουσες. Μυρμιδόνες : Ρωμιοσύνης Πληγή ...

548 - L’oeuvre : de la consistance à l’unité

Bien qu'il soit difficile par nature de cerner l'unité d'une oeuvre à large spectre, il existe un moyen, c'est la consistance. En effet, lorsque les opus ...

547 - La fine dell’inizio

Mirmidoni: Siamo pronti, Achille ...

547 - Das Ende des Anfangs

Myrmidones : Wir sind bereit, Achilles ...

547 - La fin du commencement

  MyrmidonsNous sommes prêts, Achille. AchilleNotre futur sera rude. MyrmidonsIl suffit que nous le partagions. AchilleLe partage de notre ...

547 - Το τέλος της αρχής

Μυρμιδόνες : Είμαστε έτοιμοι, Αχιλλέα. Αχιλλέας : Το μέλλον μας θα είναι σκληρό. Μυρμιδόνες : Αρκεί να το μοιραστούμε. Αχιλλέας : Η μοιρασιά της μοίρας ...

546 - Le monde de la solitude

Chiron Qu'as-tu, ma fille ? Théa Je n'ai rien, père... Un temps. Je n'ai plus rien. Chiron As-tu parlé avec lui ? Théa Je suis morte avec lui ...

546 - Ο κόσμος της μοναξιάς

Χείρωνας : Τι έχεις, κόρη μου ; Θεά : Δεν έχω τίποτα, πατέρα... (Χρόνος) Δεν έχω τίποτα πια. Χείρωνας : Μίλησες μαζί του ; Θεά : Πέθανα μαζί του ! ...

546 - Die Welt der Einsamkeit

Chiron: Was hast du, meine Tochter ...

545 - Before

Achilles: Without myrsine, without end I don't have a beginning. Without sacrifice, without death I have no life. I don't know what earth means ...

545 - Avant

Sans myrte, sans fin de commencement je n'ai. Sans sacrifice, sans mort de vie je n'ai. Je ne sais ce que signifie la terre sans colère. Je ne ...

545 - Bevor

Achilleas: Ohne Myrte, ohne  Ende ...

545 - Πριν

Αχιλλέας : Χωρίς μυρσίνη, δίχως τέλος αρχή δεν έχω. Χωρίς θυσία, δίχως θάνατο ζωή δεν έχω. Δεν ξέρω τι σημαίνει γη χωρίς οργή. Δεν ξέρω ...

545 - Prima

Achille: Senza mirto, privata la fine ...

544 - The desire of the Thea

Thea: I don't want to hear the sky's lie. I don't want to touch the sea's blood. Like the need that is living from the soil I want you. Like the love ...

544 - Le désir de Théa

Le mensonge du ciel l'entendre je ne le veux. Le sang de la mer le toucher je ne le veux. Comme la nécessité qui vit de la terre je te veux. ...

544 - Ο πόθος της θεάς

(Aρια) Θεά : Του ουρανού το ψέμα ν'ακούσω δε θέλω. Της θάλασσας το αίμα ν'αγγίξω δε θέλω. Σαν την ανάγκη που ζει από το χώμα σε θέλω. ...

543 - Nachher

Göttin : Die ganze Welt in einer Faust ...

543 - Dopo

Dea: Tutto il mondo in un pugno ...

543 - After

Thea: The whole world in one fist. Achilles: The whole life in one moment. Thea: Did you choose? Achilles: I did! Thea: Then you know... Achilles: ...

543 - Après

Théa Tout le monde dans un poing. Achille Toute la vie dans un instant. Théa As-tu choisi ? Achille J'ai choisi ! Théa Alors tu sais... ...

543 - Μετά

Θεά : Όλος ο κόσμος σε μια πυγμή. Αχιλλέας : Όλη η ζωή σε μια στιγμή. Θεά : Διάλεξες ; Αχιλλέας : Διάλεξα ! Θεά : Τότε ξέρεις... Αχιλλέας : Τώρα ξέρω... ...

542 - Όταν η μνήμη γίνεται χρέος

Με τη μερική ελεύθερη διακίνηση πολλά από τα δικαιώματά μας έχουν γίνει χρέη. Μετά από τις ευρωπαϊκές μας πρωτοβουλίες και τα μεγάλα συλλαλητήρια του κυπριακού ...

541 - Whole life in a moment

Chiron: Your feet, untamed. Did not stepped on your destiny. Your hands, free, did not fight with your deaths yet. Your war, invisible, ...

541 - Toute la vie en un instant

Tes pieds, indomptés, n'ont encore atteint ton destin. Tes mains, libres, n'ont encore combattu avec tes morts. Ta guerre, invisible, n'a pas ...

541 - Όλη η ζωή σε μια στιγμή

Χείρωνας : Τα πόδια σου, αδάμαστα, δεν πάτησαν ακόμα το πεπρωμένο σου. Τα χέρια σου, ελευθερα, δεν πάλεψαν ακόμα με τους θανάτους σου. ...

540 - Tout le monde dans un poing

Mon poing tout entier, les dernières années de l'immortalité, ma vie tout entière, les dernières paroles de la création. Tous mes instants ont atteint ...

540 - Όλος ο κόσμος σε μια πυγμή

Αχιλλέας : Όλη μου η πυγμή, τα τελευταία χρόνια της αθανασίας, όλη μου η ζωή, τα τελευταία λόγια της δημιουργίας. Όλες μου οι στιγμές άγγιξαν ...

539 - Le premier maître de la vie

Achille Le monde a plu mais les gouttes du temps ne t'ont pas atteint. Chiron Cependant ce sont les âmes des hommes qui sont tombées sur moi. Achille ...

539 - Ο πρώτος δάσκαλος της ζωής

Αχιλλέας : Έβρεξε ο κόσμος μα οι στάλες του κόσμου δε σ' άγγιξαν. Χείρωνας : Όμως έπεσαν πάνω μου οι ψυχές των ανθρώπων... Αχιλλέας : Οι θάνατοι τους ...

539 - Il primo maestro di vita

Achille: È piovuto il mondo ma le gocce del mondo non ...

539 - Der erste Lehrer des Lebens

Achilles :  Es hat geregnet, aber die Tränen der Welt  haben dich ...

538 - De la supériorité du relatif sur l’absolu en didactique

A l'occasion d'une intervention dans l'école primaire de Kampos à Chypre, nous avons été amené à suivre une séance d'apprentissage dans l'école maternelle ...

537 - Η συμμαχία των προσφυγών

Όταν το κατοχικό καθεστώς καταπιέζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός λαού, η φυσιολογική αναζήτηση του τελευταίου είναι η επιβίωση. Συνεπώς ο καθένας κοιτάζει ...

536 - The last world

The occupied territories, the islands of the dead poets The humans, the solitude and the outpouring of moments emigrated walls armored hands scarred ...

536 - Le dernier monde

Les territoires occupés, îles des poètes défunts. Les hommes, la solitude et le débordement d’instants remparts exilés bras armés chance balafrée ...

536 - Ο τελευταίος κόσμος

Τα κατεχόμενα, νησιά των πεθαμένων ποιητών Οι άνθρωποι, η μοναξιά και το ξεχείλισμα στιγμών ξενιτεμένα τείχη αρματωμένα χέρια σημαδεμένη τύχη σπασμένα ...

535 - The assassination of death

Houses may fall but they can be rebuilt churches may be demolished but they can operate again. The tombs, however. Upon the soil of death at the ...

535 - L’assassinat de la mort

Même si les maisons tombent elles seront rebâties même si les églises sont abattues elles prieront à nouveau. Mais les tombes. Sur la terre ...

535 - Η δολοφονία του θανάτου

Κι αν πέφτουν σπίτια ξαναχτίζονται κι αν γκρεμιστούν εκκλησιές ξαναλειτουργούν. Οι τάφοι όμως. Πάνω στο χώμα του θανάτου στην ερημιά της πέτρας ...