N. LYGEROS PhD

Opus

1234 - L’homme au chapeau

L'homme au chapeau pensait. Nul ne savait pourquoi. Il songeait à un voyage… Il ne s'était jamais éloigné de son village. C'était son monde. C'était son ...

1231 - Κοινωνική μίμηση

Όπως και ο οπορτουνισμός, η μίμηση ως κοινωνικό εργαλείο επιτρέπει την επιβίωση δίχως τη χρήση δημιουργικών λύσεων. Μέσα σε έναν κόσμο που δεν ελέγχει ...

1229 - L’expression du visage

Il y avait dans ce visage toute la souffrance d'un peuple qui souffre et toute la puissance des morts. Sa sérénité provenait des tourments. C'étaient eux ...

1227 - Ευρώπη και Έθνη

Η συνθήκη του ευρωσυντάγματος ανέδειξε με την ύπαρξή της μη συγκροτημένους προβληματισμούς. Η χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τοπικούς και κομματικούς ...

1226 - Touche pas à mon Europe !

S'il y a une leçon véritable à tirer des référendums ce n'est ni le refus de l'évolution européenne ni le changement d'une vision, mais plutôt que la protestation ...

1225 - Stratégie interne et remaniements

En stratégie formelle toute crise est bonne à prendre car elle permet de remettre en cause le mode de fonctionnement et la structure interne, qui via le ...

1224 - Sur la laïcité universelle

Si nous avons choisi ce titre pour cet article c'est volontairement et c'est pour exprimer le fait qu'il s'agit d'un non-sens que de vouloir restreindre ...

1223 - Procédures de révision du Traité.

Certaines critiques adressées à l'encontre du traité de la Constitution Européenne s'appuient sur l'idée fallacieuse qu'il est impossible de la modifier. ...

1222 - Des critères d’éligibilité aux chefs d’accusation

Comme nous entendons maintes allégations à droite comme à gauche en ce qui concerne l'Union Européenne et les états candidats, il est important de préciser ...

1221 - L’Europe et l’aide humanitaire

Dans la partie III du traité de la Constitution Européenne, le chapitre IV s’intéresse à la coopération avec les pays tiers et l’aide humanitaire. Dans ...

1220 - Absentéisme versus Extrémisme

Les analyses du référendum confirment l'influence d'une part de l'absentéisme et d'autre part de l'extrémisme. Même si cela correspond à un grand principe ...

1219 - L’Argument polonais

A partir de certaines déclarations de partis nationalistes au sujet des ouvriers polonais, nous pourrions nous interroger sur le fait de savoir s'ils ont ...

1218 - Europe sociale et Europe humaine

Il est intéressant de constater combien l’argument social est plus présent que l’argument humain. Même si certains d’entre nous pensaient que les droits ...

1217 - Sur les guerriers de la paix

Si nous envisageons la paix comme un processus instable au sein de la guerre alors l'expression employée par Bernard Kouchner, prend tout son sens. La ...

1216 - Constitution Européenne versus Nationalisme

Via la possibilité de s’exprimer par référendum, nous pouvons analyser plus finement la nature sociologique et politique de l’électorat. Ainsi nous pouvons ...

1215 - Mémoire Bleue

Certaines personnes pensent qu'il est difficile de saisir la souffrance d'un peuple auquel nous n'appartenons pas. Les justes représentent les contre-exemples ...

1215 - Γαλάζια Μνήμη

Μερικά άτομα πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να αντιληφθούν τον πόνο ενός λαού στον οποίο δεν ανήκουμε. Οι Δίκαιοι αντιπροσωπεύουν τα αντιπαραδείγματα αυτής ...

1214 - C.Q.F.D.

Pros : Avez-vous lu le texte de la Constitution Européenne ? Cons : Bien sûr que non ! Pros : Alors comment pouvez-vous être contre un texte que ...

1214 - C.Q.F.D.

Πλέον: Έχετε διαβάσει το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος; Μείον: Φυσικά και όχι! Πλέον: Λοιπόν, πώς μπορείτε να είστε εναντίον ενός κειμένου που ...

1213 - L’Europe et les droits de l’enfant

S’il est encore nécessaire à certains de voir le lien qui existe entre la déclaration des droits de l’homme et la charte des droits fondamentaux, il suffit ...

1212 - L’Europe et la diversité

S’il existe encore des personnes qui ne connaissent pas le slogan de l’Union européenne alors le traité pour la constitution européenne va éclairer leur ...

1211 - La Constitution Européenne et l’environnement

L'environnement fait partie des domaines qui nous préoccupent tous, que ce soit de manière directe ou indirecte. De plus, l'environnement permet de facto ...

1210 - La Constitution européenne et le droit de grève

S’il existe un élément fondamental dans la Constitution Européenne qui permet de la différencier de tous les traités précédents, c’est bien les parties ...

1209 - On the entity of the Foreign Minister of the Union

Within the framework of competences of the Union via the treaty of the European constitution, with regard to the definition and the setting in motion of ...

1209 - Sur l’entité du ministre des affaires étrangères de l’Union

Dans le cadre des compétences de l’Union via le traité de la constitution européenne en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre d’une politique ...

1208 - The principle of subsidiarity of the European Constitution

Some nationalist and even ultra-nationalist criticisms are based on the false idea that the European Union via its constitution could jeopardize national ...

1208 - Le principe de subsidiarité de la Constitution Européenne

Certaines critiques nationalistes et même ultra-nationalistes s'appuient sur l'idée fausse que l'Union Européenne via sa constitution pourrait mettre à ...

1207 - Οι παλιννοστούντες ομογενείς και το ελληνικό πνεύμα

Κάθε κύμα προσφυγιάς προκαλεί ένα δέος στα άτομα που δεν γνωρίζουν ούτε την αιτία της προσφυγιάς ούτε την οντολογία και το πνεύμα του πρόσφυγα. Η κοινή ...

1206 - Le traité de la constitution européenne en tant que révélateur de divergence

Un point est certain quant à la ratification du traité de la constitution européenne, il s’agit de sa propriété de révéler la divergence profonde entre ...

1205 - Droits de l’homme et Constitution européenne

Le Traité de la Constitution européenne contrairement à ce qui est annoncé n’est ni difficile ni complexe. Il est doté d’une structure qui sans être normative, ...

1204 - The genocide of the Greeks of Pontus recognition

Rarely do we know whether a struggle is worthy during our passing life. We are used to fight out of a need, without knowing whether there actually is an ...

1204 - El reconocimiento del genocidio de los Pontios

En nuestra efímera vida raramente sabemos si una lucha vale la pena. Luchamos por necesidad sin saber si realmente existe un elemento apreciable que demuestra ...

1204 - Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων

Στην εφήμερη ζωή μας σπάνια ξέρουμε αν ένας αγώνας αξίζει. Παλεύουμε από ανάγκη δίχως να γνωρίζουμε αν υπάρχει ένα αξιολογικό στοιχείο που αποδεικνύει ...

1203 - Voltaire et la Constitution

En étudiant la Constitution Européenne et en particulier la seconde partie, nous ne pouvons manquer d’observer l’influence du siècle des Lumières et plus ...

1201 - Η μποζονική επανάσταση

Η απαγορευτική αρχή του Pauli για σωματίδια που δεν αλληλεπιδρούν -δύο ταυτόσημα φερμιόνια δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια μονοσωματιδιακή κατάσταση- ...

1200 - Le point de vue d’Épicure et la critique de da Vinci

Dans le manuscrit F, Leonardo da Vinci analyse par deux fois (recto du feuillet 6 et verso du feuillet 8) l’argumentation d’Épicure sur la taille du soleil. ...

1198 - Le marbre du lac

Je n'y pris pas garde la première fois Il restait silencieux Au bord du lac. Pourtant la mémoire me ramena près de lui. Curieuse rencontre. Le marbre ...

1198 - Το μάρμαρο της λίμνης

Δεν το πρόσεξα την πρώτη φορά παρέμεινε σιωπηλό στην άκρη της λήθης. Η μνήμη όμως μ' έφερε και πάλι κοντά του. Περίεργη συνάντηση. Το μάρμαρο ...

1197 - Principe holmesien et horizon économétrique

En étudiant les schémas mentaux décrits par Conan Doyle quant à la manière de résoudre un problème, nous pouvons dégager le suivant: il ne faut pas théoriser ...

1196 - La reconnaissance du génocide en tant qu’axiologie

De manière générale il est difficile de connaître la valeur d’un combat à mener. Il existe pourtant des exceptions et le génocide est l’une d’entre elles. ...

1194 - Το γεωμετρικό μέτρο

Για να υπάρξει μια συστηματική ανάλυση του μέτρου ενός αρχαίου έργου, πρέπει να δημιουργηθεί μια αυτοματοποίηση μέσω μιας κωδικοποιημένης μεθοδολογίας. ...

1193 - Η πάροδος του Προμηθέα του Αισχύλου και το μετρικό σύστημα

      Η κλασική ανάλυση του Wecklein της πρώτης στροφής της παρόδου είναι η εξής: (στίχοι: 128-135 = 144-151)   > – υ | – – υ υ | – υ – υ | ...

1192 - De l’incrustation littéraire

Avec la mise en scène des Justes d’Albert Camus, nous avons testé la technique de l’incrustation littéraire. Il ne s’agit pas de remplacer une œuvre théâtrale ...