N. LYGEROS PhD

Opus

453 - Η Κυριακή του…

(Στο διαμέρισμα της Εύας και του Αντρέα.) (Medium long shot.) (Η Εύα μπαίνει στο σαλόνι. Ο Αντρέας διαβάζει ένα βιβλίο...) Εύα : Τι μέρα έχουμε σήμερα ...

452 - Des vies comme simplifications du rêve

L'un des constituants fondamentaux de notre scénario intitulé Les ombres de la tour et de notre mime Silence pour cinq personnages c'est le rêve. Non pas ...

451 - Silence pour cinq personnages

Sur un banc très long, un homme est assis au milieu de deux femmes. Il regarde dans le vide, très droit dans sa posture. Les femmes dans une symétrie ...

451 - Σιωπή για πέντε πρόσωπα

Σε ένα παγκάκι πολύ μεγάλο, ένας άντρας κάθεται ανάμεσα σε δυο γυναίκες. Κοιτάει προς το κενό, πολύ ευθεία η στάση του. Οι γυναίκες μέσα σε μία τέλεια ...

450 - Ο λαός των παιδιών

Όταν το παρελθόν έχει τόσο βάρος πάνω στη ζωή ενός λαού, η ψυχή του ξεχνά την έννοια του μέλλοντος. Κάθε βλέμμα είναι στραμμένο στη λύση ενώ κάθε κίνηση ...

449 - De l’anti-symétrie au centre du corps des quaternions

Dans le corps des quaternions la multiplication est définie de la manière suivante. Soit q=(a,b,c,d) et q'=(a',b',c',d') deux quaternions alors qq'=(aa'-bb'-cc'-dd',ab'+ba'+cd'-dc',ac'+ca'-bd'+db',da'+ad'+bc'-cb') ...

448 - Sur le schéma mental d’une démonstration à noyau

Lorsque l'on aborde pour la première fois un nouveau théorème il est par nature difficile de savoir comment appréhender sa démonstration. Dans l'enseignement ...

447 - Η προσφυγή ως δυναμική της προσφυγιάς

Πολλοί θεωρούν αυτονόητο το νόημα της λέξης πρόσφυγας. Βλέπουν μέσα στην έννοιά της τη βίαιη εισβολή της μεγάλης ιστορίας στην καθημερινή ζωή ενός μέρους ...

446 - La révélation de l’ami

Dans l'appartement d'Eva et d'Andréas... Lucia est assise avec Andréas et Jacob. Eva vient proposer des douceurs. Eva, à Andréas. Je le dis ? Andréas ...

446 - Η αποκάλυψη του φίλου

(Στο διαμέρισμα της Εύας και του Αντρέα...) (Medium long shot) (H Λουτσία κάθεται με τον Αντρέας και τον Ιάκωβο. Η Εύα έρχεται να προσφέρει γλυκίσμα τα.) ...

445 - Au front de la vie

Christos monte seul dans les vieilles rues et on entend un baglama quand il passe près d'un troquet... M. Thanos le voit de la fenêtre. Christos s'arrête ...

445 - Στο μέτωπο της ζωής

(Ο Χρήστος κατεβαίνει μόνος στους παλιούς δρόμους κι ακούμε ένα μπαγλαμά όταν περνά δίπλα από το κουτούκι...) (Full shot) (Ο κυρ Θάνος το βλέπει από το ...

444 - Μικρό κράτος και μεγάλη αδράνεια: ένας επικίνδυνος συνδυασμός

Σ'αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αναλυτικά το αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος της Μάλτας για να δείξουμε πόσο ενδεικτικό είναι για ...

443 - Le rêve de la vie

Voix off. M. Thanos Le destin... Christos Le destin n'existe pas, seulement la vie et la mort ! M. Thanos Alors, pourquoi pleures-tu ? Christos Ce ...

443 - Το όνειρο της ζωής

(Φωνές off) Κυρ Θάνος : Η μοίρα... Χρήστος : Δεν υπάρχει μοίρα, μόνο ζωή και θάνατος ! Κυρ Θάνος : Τότε γιατί κλαίς; Χρήστος : Δεν κλαίω εγώ μα οι ...

442 - Geostrategy and International Laws: a conflictual combination.

In a previous article entitled Equality of difference we mentioned that this concept was at the root of democracy. The individual is naturally considered ...

442 - Géostratégie et Droit International : une combinaison conflictuelle de l’État

Dans un précédent article intitulé L´égalité de la différence nous avions mentionné que ce concept était à la base de la démocratie. L'individu est par ...

442 - Γεωστρατηγική και Διεθνείς Νόμοι: Ένας συγκρουσιακός συνδυασμός

Σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο, Ισότητα της διαφοράς, αναφέραμε ότι η έννοια αυτή βρίσκεται στα θεμέλια της δημοκρατίας. Το άτομο φυσικά θεωρείται ως ...

441 - Η ισότητα της διαφοράς

Με την εξέλιξη των γεγονότων, η ερμηνεία των τουρκοκυπριακών συλλαλητηρίων έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αρχικά οι αναλυτές ήθελαν να μας πείσουν ότι εκφράζουν ...

440 - L’océan du sage

Même endroit, mêmes personnes, mais tout est différent... Eva s'approche d'Andréas. Elle paraît complètement perdue... Eva Andréa, j'ai peur... Chuchotant. ...

440 - Ο ωκεανός του γέροντα

(Στο ίδιο μέρος, τα ίδια άτομα όμως όλα είναι διαφορετικά...) (Medium long shot) (Η Εύα πάει κοντά στον Αντρέα. Φαίνεται εντελώς χαμένη...) Εύα : Αντρέα, ...

439 - Remarques sur le modèle cognitif en psychologie

La psychologie bien que difficilement codifiable par nature n'a pas été insensible à l'introduction des sciences cognitives dans la sphère humaine. Les ...

438 - Le retour du temps

Dans les ruelles de la ville... Sur une petite place... Les trois amis sont de nouveau réunis. Ils paraissent enthousiasmés... AndréasJ'ai des nouvelles... ...

438 - Η επιστροφή του χρόνου

(Στα σοκάκια της πόλης... στη μικρή πλατεία...) (Full shot) (Οι τρεις φίλοι είναι και πάλι μαζί. Φαίνονται ενθουσιασμένοι...) Αντρέας : Έχω νέα... Εύα ...

437 - La résurrection de la blessure

Dans les ruelles de la ville... Les trois amis demandent des renseignements dans toutes les maisons... Seulement personne ne sait où sont Jacob et Christos. ...

437 - Η ανάσταση της πληγής

(Στα σοκάκια της πόλης...) (Full shot) Οι τρεις φίλοι ζητούν πληροφορίες σε όλα τα σπίτια... Όμως κανείς δεν ξέρει που είναι ο Ιάκωβος κι ο Χρήστος) ...

436 - Τι έκαναν τότε και τι θα κάνουμε τώρα

Στην Ελλάδα, ο αγώνας της ελευθερίας απέχει πολύ από τη σημερινή πραγματικότητα. Για μερικούς είναι θρυλικός, για άλλους μοιάζει με παραμύθι για παιδιά. ...

435 - De l’absence médiologique comme liberté heuristique

Comme l'écrit Albert Einstein, les conditions extérieures qui sont posées pour le scientifique par les faits de l'expérience, ne lui permettent pas de ...

434 - Το νησί της ερήμου

(Στην έρημο της Λήμνου.) (Full shot) -> (Close up) (Στο βάθος βλέπουμε έναν άνθρωπο να περπατά. Είναι ολομόναχος στο σύμπαν.) (Medium long shot) (Αν ...

434 - L’île du désert

Dans le désert de Limnos. Au fond nous voyons un homme marcher. Il est seul dans l'univers. Bien que la chaleur soit élevée, il porte un manteau déchiré. ...

433 - Ο ρόλος της ζωής μας

Όταν κάποιος ζει καθημερινά σ'ένα τόπο δίχως προβλήματα σιγά σιγά ξεχνά την έννοιά του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να θυμάται την αξία του χώματος πάνω ...

432 - Ο άνθρωπος της άμμου

(Στο διαμέρισμα της Εύας και του Αντρέα. Η Εύα συζητά με τη Λουτσία. Ο Αντρέας ανοίγει την κεντρική πόρτα...) Αντρέας : Νομίζω πως βρήκα ! (Medium long ...

431 - Το κλάμα του μπαγλαμά

(Στο σπίτι της Λουτσίας...) (Full shot) Λουτσία : Δεν ξέρω τι να πω ! Αντρέας : Ας μην πούμε τίποτα τότε... Εύα : Μα είναι δυνατόν... (Χρόνος) Στην ...

430 - Ο συντονισμός ως στόχος

Πριν δώσουμε τη διπλωματική μάχη της Καρπασίας, πρέπει να εκτιμήσουμε σοβαρά όλες τις επιπτώσεις της. Ξέρουμε ότι η τακτική της τουρκοκυπριακής πλευράς ...

429 - Οι ζωές της στάχτης

(Ο Αντρέας και η Εύα είναι στο διαμέρισμά τους. Χτυπάει το τηλέφωνο...) (Medium long shot) (Η Εύα τρέχει ν'απαντήσει...) (Medium shot) Εύα : Παρακαλώ... ...

428 - The gift of mitsis

If you can't bring back my son, my mitsis from exile the handful of my life and if they steal his heart and if they cut his wings for his freedom ...

428 - Le cadeau du petit

Si tu ne peux pas le faire revenir d'exil mon fils, mon petit ma poignée de vie et s'ils lui ont volé le cœur et s'ils lui ont coupé les ailes pour ...

428 - Το δώρο του μιτσή

Αν δεν μπορείς να φέρεις πίσω από την ξενιτιά τον γιο μου, τον μιτσή μου τη χούφτα της ζωής μου και αν του κλέψουν την καρδιά και αν του κόψουν ...

427 - Το πρόβλημα της λύσης

Αν και πολλοί κοιτάζουν τη λύση λίγοι βλέπουν το πρόβλημα. Ενώ κάθε πρόβλημα δεν προσφέρει αναγκαστικά μία λύση. Κι αν ακόμα υπάρχει αυτή η λύση, δεν είναι ...

426 - La seconde rencontre

  Voix off. Christos Tout le monde voit la tour comme une prison... Lucia Les remparts de la tour sont... Christos Les remparts du monde... ...

426 - Η δεύτερη συνάντηση

(Φωνές off) Χρήστος : Όλοι βλέπουν τον πύργο σαν μια φυλακή... Λουτσία : Τα τείχη του πύργου είναι... Χρήστος : Τα τείχη του κόσμου... (Χρόνος) Ο πύργος ...

425 - The open tower

Black and white view. Medium long shot. Flash back. Lucia and Christos are sitting opposite each other around a wooden table. Christos’s desk ...

425 - La tour ouverte

  Noir et Blanc.   Medium Long Shot.   Flashback.   Lucia et Christos sont assis l'un en face de l'autre autour d'une table en bois. Dans un coin, ...

425 - Ο ανοιχτός πύργος

(Ασπρόμαυρη εικόνα) (Medium long shot) (Flashback) (Η Λουτσία και ο Χρήστος κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο σ'ένα ξύλινο τραπέζι. Σ την άκρη φαίνεται ...

424 - Η αδιαλλαξία της αλλαγής ως ευρωπαϊκή οντολογία

Όπως το έγραψε ο Noam Chomsky σε μια από τις πρόσφατες γεωπολιτικές του αναλύσεις, όταν επιλέγουμε τυχαία ένα ζευγάρι ιστορικών περιπτώσεων και αναρωτιόμαστε ...

422 - L’hirondelle de la blessure

Quand je suis né le temps coula sur mon sang et ouvrit ma vie comme une blessure. Mais quand j'ai baisé les lèvres qui ne souriaient jamais j'ai ...

422 - Το χελιδόνι της λαβωματιάς

Όταν γεννήθηκα ο χρόνος χύθηκε στο αίμα μου κι άνοιξε η ζωή μου σαν πληγή. Μα όταν φίλησα τα χείλη που ποτέ δεν χαμογέλασαν ήπια φωτιά από της μνήμης ...

421 - Sur l’apport cognitif des paradoxes mathématiques

Du point de vue strictement cognitif, l'un des apports les plus importants des mathématiques c'est la remise en cause de nos concepts originels que nous ...

420 - Δεν ήταν μόνο υπόσχεση

(Η Λουτσία βρίσκεται στο σπίτι της Εύας και του Αντρέα... Φαίνεται λυπημένη...) (Medium long shot) Λουτσία : Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω... (Η Εύα επανέρχεται ...